ZMLUVY

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení je spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 zákona, a preto má povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Povinne zverejňované zmluvy spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz: Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv (gov.sk)


Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.

Dátum zverejnenia Dátum podpisu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Zmluvná cena Mena
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1_8 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\tvs-tvk1-8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\Zmluva7.pdf
13.02.2015 31. 1. 2017 Zmluva o spolupráci TVK a.s. Trenčín Mesto Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_spolupraci.pdf
04.11.2013 10. 10. 2013 04/2013/TVK Dod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok_c1_Int.covTN-Sl.pdf
01.03.2016 1. 3. 2016 KZ-VRM Kúpna Zmluva - VRM Trenčín VRM, a.s., TN TVK a.s. Trenčín 25 680,00 Eur \doc\contracts\KZVRM_TVK.pdf
18.11.2016 1. 1. 2015 KZ-Trckova Kupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena TVK a.s. Trenčín E.Trčková, N.Petrová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_VB, Trckova_Petrova.pdf
17.07.2013 27. 6. 2013 KZ č.2/2013 KZ č.2/2013 - Ivanovce TVK a.s. Trenčín Obec Ivanovce 10 200,00 Eur \doc\contracts\Ivanovce-KZ-2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\Zmluva5.pdf
11.04.2013 10. 10. 2013 03/2013/TVK Dod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatokč.1Int.čovTNkZoD.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8320/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 1 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8320-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
14.11.2016 21. 9. 2016 83/2016/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín Ján Bončo - Šteflovič 600,00 Eur \doc\contracts\CSOV1A.Kochanovce-Dohoda-vecnebremeno.pdf
09.10.2017 11. 9. 2017 KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Roman Brutenič 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluva_Brutenic.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 6 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva6.pdf
19.07.2013 20. 4. 2013 04/2013/SŽG Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby TVK a.s. Trenčín ŽSR, rod.Srvátkova 342,44 Eur \doc\contracts\zmluva o zriadení VB 04-2014-SŽG.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 1223/14/80475-dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva1223_14_80475_dodatok1_upr.pdf
28.03.2014 27. 2. 2014 KZ-Ja Kúpna zmluva - Jankovský Jankovský TVK a.s. Trenčín 3 515,15 Eur \doc\contracts\Zmluva Jankovský 001.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 Zmluva o najme nebytového priestoru TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\zmluvaonajmenebyt.pdf
06.05.2013 11. 4. 2013 6 Dohoda o zriadení práva VB TVK a.s. Trenčín Martin Liška 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriad. práva VB-Liška.pdf
12.10.2017 11. 10. 2017 Kúpna zmluva TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová rod. Bobotová 460,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova (1).pdf
03.06.2016 25. 5. 2016 0552/16/80475 Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere (1).pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8318/12/ 80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveoucelovomuvere8318.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1222/14/80475 Zmluvu o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1222opt.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\Zmluva3.pdf
27.04.2016 26. 4. 2016 KZ-Melčice-L. Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod TVK a.s. Trenčín občania 1 440,00 Eur \doc\contracts\KZ_Melcice_sukr.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1223/14/80475 Zmluva o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1223opt.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1223/14/80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveouelovomuvere1223.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 4 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 153 296,00 Eur \doc\contracts\Zmluva4.pdf
01.03.2016 25. 2. 2016 8556/15/80475 Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o ukonceni zmluvy o ucelovom uvere.pdf
15.12.2015 14. 12. 2015 36778/2015 Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie o registracii NCRzp.pdf
11.10.2016 4. 10. 2016 Zámenná zmluva TVK a.s. Trenčín, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec Štvrtok Ing. Milan Zigo 0,00 Eur \doc\contracts\zamennazmluva.pdf
28.07.2014 14. 7. 2014 34/2014/TVK Zmluva o prevode nehnuteľností HOSS CORP a.s. TVK a.s. Trenčín 50 000,00 Eur \doc\contracts\HOSSA CORP .pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7101090804 Poistná zmluva č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 809 915,00 SK \doc\contracts\Poistná zmluva KP č. 7101090804.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 8318/12180475-D1 Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 6 804 000,00 Eur \doc\contracts\dodatokc1opt.pdf
13.08.2014 28. 7. 2014 035/2014/TVK Úprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie TVK a.s. Trenčín MEDBRA s.r.o. 65 001,98 Eur \doc\contracts\ZMLUVAMedbra.pdf
17.09.2015 1. 7. 2014 7101090804 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 51 302,47 Eur \doc\contracts\Dodatokc1kpoistnejzmluve7101090804.pdf
11.06.2015 25. 5. 2015 Kup.Zml.25.5.2015 Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3 TVK a.s. Trenčín Výstavbové bytové družstvo,Tn + 3 421,68 Eur \doc\contracts\KZ-V.Byt.Dr.aTraja-062015.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 6500000644 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 577,06 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP6500000644.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07A.pdf
16.11.2017 15. 11. 2017 0552/16/80475 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere(1).pdf
06.03.2012 5. 3. 2012 2012/319/331/L12.0701.11.0018 Zmluva o zriadení vecných bremien TVK a.s. Trenčín ZSE Distribúcia, a.s. 796,40 Eur \doc\contracts\01_2012.pdf
19.04.2013 11. 4. 2013 O4I2O13/TVK Zmluva o poskytnutí služieb TVK a.s. Trenčín EUTECH, a.s. 2 425 200,00 Eur \doc\contracts\EUTECH -Slu-04_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\19PrilohaZmluva03A.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1220/14/80475 - Dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok1kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
12.08.2015 11. 8. 2015 KZ Kúpna zmluva - p.Hanzelová TVK a.s. Trenčín Hanzelová Iris 10 624,55 Eur \doc\contracts\Hanzelova kz201508.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\Zmluva9.pdf
30.10.2015 29. 10. 2015 kz Kúpna zmluva - Zamiešaloví TVK a.s. Trenčín "Zamiešaloví" 1 612,50 Eur \doc\contracts\Zamiesal_KZ201510.pdf
27.03.2013 15. 3. 2013 134/1.2MP/2009 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP MŽP SR TVK a.s. Trenčín 56 875 870,00 Eur \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113601475.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\22PrilohaZmluva09A.pdf
17.09.2015 13. 11. 2004 7101064704 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 7 832,94 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7101064704.pdf
09.10.2017 4. 9. 2017 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín IBV-Zlatovce 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluvaIBVZlatovce.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9_15 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy9_15.pdf
11.07.2016 8. 7. 2016 KZ-Petrovsky Kúpna zmluva, Petrovský M. Martin Petrovský TVK a.s. Trenčín 9 279,60 Eur \doc\contracts\KZ Petrovsky - podpisana.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8556/15/80475 Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluvaoucelovomuvere_85561580475.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 6547/2016 Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín meno 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie_o_registracii_v_NCRzp.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\Zmluva11.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 16_33 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy16_33.pdf
30.10.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP 12012-dod.č.3 Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione TVK a.s. Trenčín SAZP,sekcia fondov EU 0,00 Eur \doc\contracts\Int.COVdod.c.3.102015.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 1471/2004 Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv TVK a.s. Trenčín 0 0,00 Eur \doc\contracts\Uradny_vypis_z_NCRzp.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150037 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 4 290,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015032.pdf
11.06.2013 4. 6. 2013 41275 Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca TVK a.s. Trenčín Obec Bošáca 130,00 Eur \doc\contracts\Kúpna zmluva Bošáca.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08B.pdf
14.07.2015 3. 7. 2015 19187/2015 Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\potvrdenieoregistracii.pdf
19.05.2016 31. 12. 2015 7101090804 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 58 383,59 Eur \doc\contracts\Dodatok c.3 k PZ 7101090804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02C_1.pdf
08.06.2016 25. 5. 2016 0553/16/80475 Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva05531680475_CSOB.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 08/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG ŽSR SR TVK a.s. Trenčín, Obec tr.Teplá 492,95 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT-ŽSR.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1220/14/80475 Zmluva o kontokorentnom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1220opt.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150036 Zmluva o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 330,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015033.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8318/12/80475 Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8318-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150038 Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 3 647,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015031.pdf
19.05.2016 15. 3. 2016 7101090804 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 71 758,36 Eur \doc\contracts\Dodatok c.4 k PZ 7101090804.PDF
25.11.2014 21. 11. 2014 1224-14-80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB, a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\CSOB_zmluva1224.pdf
16.09.2015 23. 6. 2015 7101090804 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 56 172,62 Eur \doc\contracts\Dodatokc2kpoistnejzmluve7101090804.pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7106590804 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 6 950,58 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7106590804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02A.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1221/14/80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1221.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\dohoda_final.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07B.pdf
20.08.2013 22. 7. 2013 134/1.2MP/2012-Dod. č.2 Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku TVK a.s. Trenčín MZP SR 46 737 925,68 Eur \doc\contracts\MZP_Dodatok2_2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\23PrilohaZmluva11A.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 07/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG ŽSR TVK a.s. Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB ŽSR-TVK.pdf
19.04.2013 5. 4. 2013 O3I2O13/TVK ZMLUVA O DIELO TVK a.s. Trenčín COMBIN - ARPROG 65 684 400,00 Eur \doc\contracts\Combin-Pr-ZOD03_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\Zmluva8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 10 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13 200,00 Eur \doc\contracts\Zmluva10_1.pdf
08.01.2016 22. 12. 2015 KZ-Kuruc Kúpna zmluva-p.Kurucová TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová,rod.Bobotová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova(1).pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05B.pdf
27.10.2015 22. 10. 2015 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva o prevode VP, Dohoda o zriadení VB 22.10.15.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 0675/15/80475 Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva0675_15_80475_upr.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8321/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 2 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Trenčín 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8321-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02B_1.pdf
18.03.2015 10. 3. 2015 C1-0044 BR Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. Orange Slovensko, a.s. TVK a.s. Trenčín 5 004,22 Eur \doc\contracts\Orange2015034.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\18PrilohaZmluva01A.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 100000763 Poistná zmluva TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 4 244 836,00 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP0100000763.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s.r.o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\zmluvaoprevode1.pdf
11.09.2018 4. 9. 2018 IROP-Z-302041M923-421-19 O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 4 970 824,18 EUR \doc\contracts\zmluvaoposkytnutiNFP_IROP_Z_302041M923_421_19.pdf
14.12.2018 14. 12. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb.pdf
15.10.2018 19. 2. 2018 7101090804 Dodatok č. 10 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 126 026,82 EUR \doc\contracts\dodatok10_PZ7101090804.PDF
22.01.2019 11. 12. 2018 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o. 40,00 EUR \doc\contracts\zozvb_monolit.PDF
22.01.2019 17. 12. 2018 95/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovenská správa ciest 710,00 EUR \doc\contracts\952018.pdf
24.09.2018 24. 9. 2018 110/2018/TVK Zmluva o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu Považany kanalizácia Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany 248 541,00 EUR \doc\contracts\1102018.PDF
17.04.2019 26. 4. 2018 Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ICS Systems s.r.o. 300,00 EUR \doc\contracts\icssystem.PDF
21.05.2019 10. 5. 2019 Zmluva o poskytnutí propagačných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 000,00 EUR \doc\contracts\IMG_20190521_0002.pdf
27.03.2013 29. 11. 2012 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 56 875 870,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190607101139699(1).pdf
02.11.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Dodatok 3 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 0,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113703205.PDF
20.06.2019 28. 5. 2019 0010/2019 Zmluva o reklamnom plnení Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 1 000,00 EUR \doc\contracts\Kupele Tr.Teplice.pdf
16.07.2019 14. 6. 2019 47/2019 zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame CULTURA o.z..pdf
13.09.2019 30. 5. 2019 Podniková kolektívna zmluva 2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 \doc\contracts\PKZ_2019verzia finale.pdf
27.09.2019 26. 9. 2019 D2019091713 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Disig, a.s. 0,00 \doc\contracts\Zmluva Disis.pdf
24.10.2019 11. 10. 2019 83/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Selec 2 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo - Obec Selec.pdf
08.11.2019 7. 11. 2019 89/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. La Strada. s.r.o. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame La Strada.pdf
12.11.2019 14. 8. 2019 61/2019/TVK Zmluva o výpožičke Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o vypozicke 61 2019 TVK.pdf
12.11.2019 28. 8. 2019 69/2019/TVK Dohoda o integračnom zámere medzi TVK a.s. a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systému CG DIS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o integracnom zamere 69 2019 TVK.pdf
27.11.2019 22. 11. 2019 93/2019 Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 3 310 076,66 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Povazany - c.93 2019 TVK.pdf
09.12.2019 28. 11. 2019 93/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 93/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo Povazany kanalizacia Zverejnenie.pdf
14.01.2020 30. 12. 2019 6/2020/TVK Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zdruzenej dodavke elektrina a plynu 6 2020 TVK.pdf
11.04.2019 28. 2. 2019 7101090804 Dodatok č. 11 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 133 642,69 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 11 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
16.03.2020 21. 2. 2020 7101090804 Dodatok č. 12 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 136 936,35 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 12 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
19.03.2020 19. 3. 2020 1220/14/80475 Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok2kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
23.03.2020 23. 3. 2020 01/2020/O220/vi/TVK Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Železnice Slovenskej republiky 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 012020O220viTVK.pdf
15.05.2020 6. 5. 2020 23/2020/TVK Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 1 796 273,07 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf
28.07.2020 17. 7. 2020 96/2018/TVK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M923-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 3 471 182,95 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku IROP-D1-302041M923-421-19 - text.pdf
25.08.2020 25. 8. 2020 56/2020/TVK Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 48 300,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti sluzieb stavebneho dorzoru - Povazany kanalizacia - 56 2020 TVK.pdf
08.09.2020 25. 8. 2020 55/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\CULTURA o.z. - Zmluva o reklame.pdf
05.10.2020 21. 8. 2020 58/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície Trenčín 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame - Sportovy klub policie Trencin.pdf
02.11.2020 29. 10. 2020 69/2020/TVK Darovacia zmluva Centrum pre deti a rodiny Zlatovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Darovacia zmluva- Centrum pre deti a rodiny Zlatovce.pdf
14.12.2020 14. 12. 2020 79/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Daniel Pagáč 180,00 EUR \doc\contracts\zmluva_o_reklame c. 79 2020 TVK - Pagac.pdf
21.01.2021 20. 1. 2021 1/2021/TVK Darovacia zmluva Centrum pre deti a rodiny Zlatovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Darovacia zmluva - Centrum pre deti a rodiny Zlatovce - 1 2021 TVK - zverejnenie.pdf
23.02.2021 23. 2. 2021 0552/16/80475 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k Zmluve c. 0552_16_80475 CSOB a.s. - na zverejnenie.pdf
28.02.2019 20. 2. 2019 10/2019/TVK Nájomná zmluva CNS s.r.o. CNS, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Najomna zmluva CNS s.r.o. - 10 2019 TVK.pdf
04.02.2020 30. 1. 2020 37/2015/TVK Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 4 574,72 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme nebytovych priestorov a pozemku, Slovak Telekom - 37 2015 TVK.pdf
01.01.2017 3. 11. 2014 151/2014/TVK Zmluva o nájme a prevádzkovaní Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme a prevadzkovani ... Regionalna vodarenska spolocnost Vlara-Vah - 151 2014 TVK.pdf
11.12.2020 7. 12. 2020 136/2014/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky, ICS Systems. s.r.o. + Dodatok č. 1 ICS Systems s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 500,00 EUR ročne \doc\contracts\Dohoda o uzivani elektrickej pripojky, ICS Systems. s.r.o. + Dodatok c. 1 - 136 2014.pdf
19.12.2018 14. 12. 2018 141/2018/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky ICS Systems s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Dohoda o uzivani elektrickej pripojky, ICS Systems, s.r.o. - 141 2018 TVK.pdf
04.02.2020 30. 1. 2020 36/2015/TVK Dodatky č. 1-3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov 0220150038 Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 3 889,00 EUR ročne \doc\contracts\Dodatky c. 1-3 k Zmluve o najme nebytovych priestorov a ostatnych priestorov 0220150038 Slovak Telekom - 36 2015 TVK.pdf
15.11.2017 10. 11. 2017 79/2017/TVK Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia - SPP-Distribúcia SPP - distribúcia, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 1 273,02 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia - SPP-Distribucia - 79 2017 TVK.pdf
06.02.2020 30. 1. 2020 35/2015/TVK Dodatok č. 1 - 3 k Zmluve o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 351,90 EUR ročne \doc\contracts\Dodatok c. 1 - 3 k Zmluve o uzivani elektrickej pripojky Slovak Telekom - 35 2015 TVK.pdf
05.01.2021 29. 12. 2020 35/2015/TVK Dodatok č. 4 k Dohode o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 675,00 EUR ročne \doc\contracts\Dodatok c. 4 k Dohode o uzivani elektrickej pripojky Slovak Telekom - 35 2015 TVK.pdf
17.03.2021 19. 2. 2021 7101090804 Dodatok č. 14 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Komunálna poisťovňa Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 144 260,27 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 14 k poistnej zmluve cislo 7101090804 Komunalna poistovna.pdf
20.10.2020 16. 10. 2020 86/2020/TVK Memorandum o spoločnom postupe, mlčanlivosti a ochrane informácií Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovanet, a.s., U-system Slovakia s.r.o., BSC Line s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Memorandum o spolocnom postupe, mlcan. a ochrane infor.pdf
15.04.2021 9. 4. 2021 96/2018/TVK Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M923-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 3 453 283,21 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku c. IROP-Z-302041M923-421-19 zo dna 04.09.2018 Ministerstvo inv., reg.rozvoja a infor.SR - 96 2018 TVK.pdf
31.10.2016 27. 10. 2016 98/2016 Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Roman Brutenič 0,00 EUR \doc\contracts\98_2016.pdf
02.06.2021 25. 5. 2021 38/2021/TVK Zmluva o dielo - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 1 599 000,00 EUR \doc\contracts\ZMLUVA 38 2021 TVK + Dodatok c. 1.pdf
11.12.2017 6. 12. 2017 89/2017/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. R. Dudák, M. Dudák, A. Dudáková 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 89 2017 TVK.pdf
16.11.2017 14. 11. 2017 82/2017/TVK Zmluva o prevode vlastníckeho práva Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. E. Dudák, A. Dudáková, M. Meravý, J. Lopatková, A. Lutz 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 82 2017 TVK.pdf
22.06.2021 1. 6. 2021 41/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ad libitum,spol. s r.o. 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Ad libitum spol. s r.o. - 41 2021 TVK.pdf
02.07.2021 25. 6. 2021 44/2021/TVK Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. Orange Slovensko, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 500,00 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva Orange - 44 2021 TVK.pdf
10.08.2021 6. 8. 2021 54/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície v Trenčíne 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame Sporotovy klub policie - 54 2021 TVK.pdf
10.08.2021 9. 8. 2021 55/2021/TVK Kúpna zmluva Jana Orságová, rod. Jamborová a Katarína Šebánová, rod. Šebánová Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 9 300,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva Orsagova a Sebanova - 55 2021 TVK.pdf
07.09.2021 23. 8. 2021 60/2021/TVK Zmluva o poskytnutí propagačných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti propagacnych sluzieb - NMnV 60 2021 TVK.pdf
29.09.2021 24. 9. 2021 63/2021/TVK Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 28 700,00 EUR \doc\contracts\COV Castkovce-stavebny dozor.pdf
10.12.2014 3. 12. 2014 124/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Rímsko katolícky farský úrad, J. Holásek, A. Holásková, Š. Čaňo, M. Čaňová, J. Vanek, A. Vaneková, S. Krajčíková, P. Križko, K. Križková 500,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Holasek - 124 2014 TVK.pdf
26.11.2014 24. 11. 2014 99/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mária Nováková 120,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Novakova Maria - 99 014 TVK.pdf
15.05.2014 12. 5. 2014 26/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. M. Suchán, S. Suchánová 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Suchan 26 2014 TVK.pdf
10.12.2014 5. 12. 2014 153/2014/TVK Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva o najme a prevadzkovani Nove Mesto nad Vahom - 153 2014 TVK.pdf
19.10.2021 19. 10. 2021 75/2021/TVK Dohoda o urovnaní k Zmluve o dielo 03/2013/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. COMBIN Banská Štiavnica 1 596 308,70 EUR \doc\contracts\Dohoda o urovnani COMBIN k Zmluve o dielo 032013TVK 75 2021 TVK.pdf
01.08.2015 30. 12. 2014 112/2014/TVK Zmluva o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Cagalová , Osúchová 4,60 EUR \doc\contracts\112 2014 Zmluva o zriadeni VB Cagalova.pdf
29.12.2014 23. 12. 2014 164/2014 Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Haraslinová 15,50 EUR \doc\contracts\164 2014 Zmluva o zriadeni VB Haraslinova Irena.pdf
26.10.2021 15. 10. 2021 76/2021/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ondrej Ďurech 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o VB - Durech - 76 2021 TVK.PDF
04.11.2021 8. 10. 2021 69/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. OZ Punkáči deťom 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 69 2021 TVK.pdf
09.11.2021 3. 11. 2021 86/2021/TVK Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu č. 36302724/1/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 86 2021 TVK.PDF
01.12.2021 16. 11. 2021 23/2020/TVK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 1 680 700,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 23 2020 TVK.pdf
15.12.2021 15. 12. 2021 38/2021/TVK Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 38/2021/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c.2 k zmluve o dielo.pdf
17.12.2021 16. 12. 2021 93/2019/TVK Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 93/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c.2 k ZoD 93_2019_TVK.pdf
08.02.2022 7. 2. 2022 38/2021/TVK Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 38/2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k Zmluve o dielo c. 382021.pdf
18.01.2022 28. 3. 2022 003/2022/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ondrej Ďurech 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Durech 003 2022 - zmazany podpis.pdf
04.01.2022 1. 1. 2022 004/2022/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ing. Juraj Lexman 150,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o uzivani el. pripojky 004 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.02.2022 8. 2. 2022 005/2022/TVK Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o. 155,81 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni VB 84 2021 SZG - 005 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.02.2022 8. 2. 2022 006/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. TRELLIS s.r.o. 54 450,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Trellis - 006 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.01.2022 27. 1. 2022 008/2022/TVK ZMLUVA O DlELO č.24 2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo c.24 2022 SeVaK - 008 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 010/2022/TVK ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNE.J A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY EKSO s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o VaK ... EKSO - 10 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 011/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY FP aero, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva FP aero s.r.o. - 11 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 012/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Marek Mulica, Dominika Mulicová, rod. Bežáková 0,00 EUR \doc\contracts\ZMLUVA_O_ZRIADENI_VECCNEHO_BREMENA_DM 012 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 013/2022/TVK RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MENERT spol.s.r.o. 100 000,00 EUR \doc\contracts\Menert - 013 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.03.2022 11. 3. 2022 014/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVAN1 VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRIJKTÚRY MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva MONOLIT - 14 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.03.2022 11. 3. 2022 015/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY RV 3, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Bytovy dom ‚Jelsina, s. r. o. - 016 2022 TVK -zmazany podpis.pdf
28.02.2022 11. 3. 2022 016/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Bytový dom Jelšina, s. r. o., Nové Zlatovce 2 s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Bytovy dom ‚Jelsina, s. r. o. - 016 2022 TVK -zmazany podpis(1).pdf
03.03.2022 1. 3. 2022 017/2022/TVK Zmluva o dihodobom nájme obalov číslo 2022103101 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SlAD Slovakia spol. s r.o., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva SIAD - 017 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
30.03.2022 29. 3. 2022 019/2022/TVK Zmluva o dielo Betonic - 019 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. BETONIC, s.r.o. 973 157,78 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Betonic - 019 2022 TVK.pdf
03.01.2022 22. 12. 2021 001/2022/TVK ZMLUVA O FINANCOVANÍ VÝDAVKOV SUBJEKTU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZACIE NA HOSPODÁRSKU MOBILIZÁCIU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2 556,00 EUR \doc\contracts\Zmluva MZP SR 001 2022 - zmazany podpis.pdf
01.04.2022 29. 3. 2022 022/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Miroslav Srogončík Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni vecneho bremena M.Srogoncik - 022 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.03.2022 10. 2. 2022 024/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJA KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Obec Zamarovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Obec Zamarovce - 024 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
04.04.2022 16. 3. 2022 025/2022/TVK ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PPÁVNYCH SLUŽIEB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. InLEGAL s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva inLEGAL 025 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.03.2022 28. 3. 2022 028/2022/TVK Zmluva o zriadení VB ŽSR a Mesto TN Železnice Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 115,75 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni VB ZSR a Mesto TN - 28 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
22.04.2022 6. 4. 2022 009/2022/TVK Rámcová zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. MENERT spol. s r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Ramcova_zmluva_o_dieo_c._009_2022_TVK - zmazany podpis.pdf
26.04.2022 25. 3. 2022 021/2022/TVK ZMLUVA o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na Čistiarni odpadových vôd MTM — KAVEX s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva_c._59_zneskodnovanie_odpadovej_vody_MTM_-_KAVEX_s.r.o._-_021_2022 TVK - zmazany podpis.pdf
26.04.2022 25. 4. 2022 031/2022/TVK Zmluve o poskytovaní verejných stužieb - Špecifikácia Služby server:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 720,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 31 2022 TVK - zmanzany podpis.pdf
27.04.2022 27. 4. 2022 033/2022/TVK Kúpna zmluva MARINER PLUS Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. MARINER plus s.r.o 0,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva MARINER plus - 33 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.04.2022 29. 3. 2022 023/2022/TVK DOHODA o vykonanĺ opráv za rok 2022 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry zo dňa 8.6.2015 Mesto Trenčianske Teplice Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 66 000,00 EUR \doc\contracts\Dohoda_o_vykonani_oprav_2022_Tr._Teplice_-_023_2022_TVK (1) - zmazany podpis (002).pdf
02.05.2022 11. 4. 2022 026/2022/TVK Zmluva o predaji palív Slovnaft Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. SLOVNAFT, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o predaji paliv Slovnaft - 026 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
02.05.2022 29. 4. 2022 035/2022/TVK Zmluva o poskytovaní právnych služieb AK Gruber Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. AK GRUBFER, s.r.o., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani pravnychsluzieb AK Gruber - 035 2022 TVK.pdf
02.05.2022 29. 4. 2022 036/2022/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ján Matúšek 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej zmluve Matusek - 036 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
02.05.2022 27. 4. 2022 034/2022/TVK Zmluva o dielo TRIM Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. TRIM s.r.o. 112 331,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo TRIM - 34 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
03.05.2022 3. 5. 2022 032/2022/TVK Rámcová kúpna zmluva Ján Matúšek Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ján Matúšek 0,00 EUR \doc\contracts\Ramcova kupna zmluva Jan Matusek - 032 2022 TVK.pdf
09.05.2022 4. 5. 2022 037/2022/TVK Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. BSC Line s.r.o. 4 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zabezpeceni servisnych sluzieb c. 02 2022 S BSC Line - 37 2022 TVK.pdf
10.05.2022 28. 4. 2022 029/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY obec Melčice-Lieskové Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Melcice-Lieskove - 29 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.05.2022 28. 4. 2022 030/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY REZIDENCIA KAMENNÁ, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Rezidencia Kamenna - 30 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
30.04.2022 1. 4. 2022 039/2022/TVK Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. E-VO, s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb E-VO - 39 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.05.2022 16. 5. 2022 040/2022/TVK Kúpna zmluva Maroš Sušienka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 700,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva Maros Susienka - 40 2022 TVK - zmazany podpsi (002).pdf
20.05.2022 13. 5. 2022 038/2022/TVK ZMLUVA O REKLAME Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ad libitum, spol. s r.o. 1 200,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame Ad libitum - 38 2022 TVK.pdf
25.05.2022 25. 5. 2022 041/2022/TVK KÚPNAZMLUVA - Fiat Scudo Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 7 500,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva cislo 41 2022 TVK - Rudolf Glasnak G+K AUTOSUCIASTKY.pdf
30.05.2022 27. 5. 2022 042/2022/TVK ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A PROPAGÁCII Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. CLOVER MEDIA SK s. r. o. 3 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o obstarani reklamy a propagacii ABBA, CLOVER MEDIA SK - 42 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
03.07.2019 28. 6. 2020 066/2019/TVK Zmluva o poskytovaní verejných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva_Slovanet_66_2019_TVK (1) - zmanzany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 046/2022/TVK Specifikacia služby lora:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 46 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 045/2022/TVK Specifikacia Sluzby internet:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 300,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 45 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 047/2022/TVK Špecifikácia služby vpn:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 1 800,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 47 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 31. 5. 2022 049/2022/TVK KÚPNA ZMLUVA Toyota RAV4 Marián Hrádel Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 4 720,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva c. 49 2022 TVK Hradel - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 048/2022/TVK Špecifikácia služby server:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 720,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 48 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 044/2022/TVK Špecifikácia Služby internet:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 354,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 44 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.05.2022 30. 5. 2022 043/2022/TVK Špecifikácia Služby cloud:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 2 400,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 43 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
02.06.2022 1. 6. 2022 050/2022/TVK ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A PROPAGÁCII Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. EXPO CENTER a.s. 4 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o obstarani reklamy a propagacii EXPO CENTER - 50 2022 TVK.pdf
14.06.2022 14. 6. 2022 070/2021/TVK Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 070/2021/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Moden s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\dodatok c. 2 k 70 2021 TVK.pdf
17.06.2022 15. 6. 2022 051/2022/TVK ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A PROPAGÁCII Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 1 200,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o propagacii - 51 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.06.2022 14. 6. 2022 053/2022/TVK Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd PD Podolie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmuva c. 60 PD Podolie - 53 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
21.06.2022 18. 6. 2022 006/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trellis a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 Trellis - 006 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
23.06.2022 23. 6. 2022 062/2022/TVK ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A PROPAGÁCII Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Trenčianska Turná 120,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o obstarani reklamy .. Obec Tr. Turna - 062 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
23.06.2022 20. 6. 2022 063/2022/TVK Zmluva o dlhodobom nájme fliaš SIAD Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. SIAD Slovakia spol. s r.o 100,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dlhodobom najme flias SIAD - 063 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
23.06.2022 23. 6. 2022 065/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJA KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Pod Kamennou, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave... Pod Kamennou - 065 2022 TVK - zamazany podpis.pdf
23.06.2022 20. 6. 2022 022/2021/TVK Dodatok č. 2 k zmluve 022/2021/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 1 087 612,90 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k 022 2021 TVK Termomont - zmazane podpisy.pdf
24.06.2022 24. 6. 2022 054/2022/TVK KÚPNA ZMLUVA Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. REALFLAT s.r.o. 1 588 505,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva reaflat - 054 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
27.06.2022 24. 6. 2022 055/2022/TVK ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. REALFLAT s.r.o. 1 200,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o prevode vlastnickeho prava Realflat - 055 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.06.2022 24. 6. 2022 056/2022/TVK Zmluva o účelovom úvere Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 1 500 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o ucelovom uvere c. 0653 22 80475 CSOB - 56 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
28.06.2022 24. 6. 2022 057/2022/TVK Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 1 800 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavkam c. 0656 22 80475 CSOB - 057 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
29.06.2022 24. 6. 2022 059/2022/TVK Dodatok č. 3 k Zmluve účelovom úvere ČSOB 059/2022/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k Zmluve ucelovom uvere c. 0552 16 80475 CSOB - 059 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
29.06.2022 24. 6. 2022 058/2022/TVK Zmluvu zriadení záložného práva pohľadávkam 058/2022/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluvu zriadeni zalozneho prava pohladavkam c. 0654 22 80475 CSOB - 058 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
29.06.2022 24. 6. 2022 061/2022/TVK Dodatok č. 3 k Zmluve kontokorentnom úvere ČSOB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k Zmluve kontokorentnom uvere c. 1220 14 80475 CSOB - 061 202 TVK - zmazane podpsy.pdf
29.06.2022 24. 6. 2022 060/2022/TVK Zmluva o revolvingovom úvere ČSOB - 60/2022/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\mluvu revolvingovom uvere c. 0652 22 80475 CSOB - 060 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
29.06.2022 29. 6. 2022 066/2022/TVK Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii OZ Snívame spolu Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Občianske združenie Snívame spolu 155,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o obstarani reklamy a propagacii OZ Snivame spolu - 66 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
01.07.2022 29. 6. 2022 069/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov RV 3, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva c. 69 2022 TVK vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov RV 3 - 069 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
01.07.2022 29. 6. 2022 070/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií RV 3, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva c. 70 2022 TVK vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov RV 3 - 070 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
04.07.2022 29. 6. 2022 073/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva c. 73 2022 TVK vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov Kaufland - 073 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
04.07.2022 29. 6. 2022 074/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva c. 74 2022 TVK vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych kanalizacii Kaufland - 074 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
04.07.2022 4. 7. 2022 078/2022/TVK Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. POHODA FESTIVAL, s.r.o. 4 000,00 EUR \doc\contracts\zmluva Pohoda_220704_191358.pdf
01.07.2022 1. 7. 2022 079/2022/TVK Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Linde Gas s.r.o. 100,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dlhodobom najme flias na technicke plyny Linde Gas - 079 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
01.07.2022 1. 7. 2022 080/2022/TVK Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Linde Gas s.r.o. 100,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dlhodobom najme flias na technicke plyny Linde Gas - 080 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 24. 6. 2022 076/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A.S. Trenčín, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\DOHODA O ZRIADENI VECNEHO BREMENA AS TRENCIN - 076 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 29. 6. 2022 067/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií MONOLIT Slovakia, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 067 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 29. 6. 2022 068/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov MONOLIT Slovakia, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 068 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 7. 7. 2022 083/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov RSTZ s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 083 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 7. 7. 2022 082/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizáci RSTZ s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 082 2022 TVK zmazane podpisy.pdf
07.07.2022 24. 6. 2022 064/2022/TVK ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., a mestá Nemšová, Trenčianske Teplice a Stará Turá Obec Zamarovce 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 064 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
08.07.2022 8. 7. 2022 081/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Zempres, s.r.o 624 481,63 EUR \doc\contracts\Zmluva 081 202 2 TVK - zmazane podpisy.pdf
12.07.2022 30. 6. 2022 077/2022/TVK Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o. auditorská a poradenská spoločnosť 7 360,00 EUR \doc\contracts\D.E.A. CONSULT Trencin, s.r.o..pdf
19.07.2022 19. 7. 2022 084/2022/TVK Zmluva o dielo IPESOFT IPESOFT spol. s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 329 870,40 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo IPESOFT (1).pdf
21.07.2022 21. 7. 2022 085/2022/TVK Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Československá obchodná banka, a.s. 1 500 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni zalozneho prava k nehnutel‘nostiam.pdf
25.07.2022 29. 6. 2022 072/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiaciach VV StaDo s.r.o. StaDo s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo suvisiaciach VV StaDo s.r.o. - 072 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
25.07.2022 29. 6. 2022 071/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiaciach VK StaDo s.r.o. StaDo s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo suvisiaciach VK StaDo s.r.o. - 071 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
25.07.2022 25. 7. 2022 088/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiaciach VV Lúčky 1s.r.o. Lúčky 1, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo suvisiaciach VV Lucky 1s.r.o. - 088 2022 TVK -zmazane podpisy.pdf
25.07.2022 25. 7. 2022 089/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiaciach VV Lúčky 1s.r.o. Lúčky 1, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo suvisiaciach VK Lucky 1s.r.o. - 089 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
21.06.2022 17. 6. 2022 052/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Monolit - 52 2022 TVK.pdf
27.07.2022 27. 7. 2022 087/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY DOTON, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Doton - 087 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
25.07.2022 18. 7. 2022 034/2022/TVK Dodatok č. 1 k zmluve 34/2022/TVK - TVK TRIM Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. TRIM s.r.o. 112 331,78 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 34 2022 TVK TRIM - zmazany podpis.pdf
28.07.2022 22. 7. 2022 151/2015/TVK Dodatok Č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby „KomTeS sledovanie" Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KomTeS SK s.r.o. 263,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 151 2015 TVK KomTeS - zmazane podpisy.pdf
29.07.2022 19. 7. 2022 086/2022/TVK Rámcová kúpna zmluva Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Mar-Po, spol. s r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\RKZ Mar-Po - 086 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
04.08.2022 4. 8. 2022 411 022 285 Poistná zmluva č. 411022285 Allianz Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Aiiianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 1 944,00 EUR \doc\contracts\Poistna zmluva c. 411022285 Allianz - zmazane podpisy.pdf
04.08.2022 4. 8. 2022 7101090804 Dodatok č. 15 – 19 k poistnej zmluve číslo 5002726211 / číslo návrhu 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna lnsurance Group 148 790,73 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 15 - 19 - Poistna zmluva c. 7101090804 Komunalna poistovna - zmazany podpis.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 095/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Mgr. Tomáš Ješko 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Jesko - 095 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 092/2022/TVK Rámcová zmluvao odbere odpadu Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\RKZ o odbere odpadu Urbanovsky - 092 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 090/2022/TVK Rámcová zmluva o odbere odpadu Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. SLOVITRANS, s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\RKZ o odbre odpadu Slovitrans - 090 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 096/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. TRIM s.r.o. 176 327,03 EUR \doc\contracts\ZoD TRIM - 096 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 094/2022/TVK Zmluva o spolupráci LUMACO Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. LUMACO INNOV A TIONS AG 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o spolupraci LUMACO - 094 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 093/2022/TVK Rámcová kúpna zmluva Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\RKZ Urbanovsky - 093 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.08.2022 5. 8. 2022 091/2022/TVK Rámcová kúpna zmluva Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SLOVITRANS, s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\RKZ Slovitrans - 091 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
08.08.2022 8. 8. 2022 075/2022/TVK Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovanet, a.s. 2 640,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb Slovanet - 075 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
09.08.2022 9. 8. 2022 097/2022/TVK Sponzorská zmluva OZ Napreduj Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Sponzorska zmluva 097 2022 TVK - zmazane udaje.pdf
09.08.2022 9. 8. 2022 098/20221TVK Kúpna zmluva Roman Provazník Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 3 050,00 EUR \doc\contracts\KZ Provaznik - 098 2022 TVK - zmazane udaje.pdf
15.08.2022 15. 8. 2022 099/2022/TVK Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície v Trenčíne 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o obstarani reklamy a propagacii - 099 2022 TVK - bez podpis.pdf
16.08.2022 16. 8. 2022 105/2022/TVK Kúpna zmluva Juraj Paška Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 832,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva - Paska Juraj - 105 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.08.2022 17. 8. 2022 103/2022/TVK Sponzorska zmluva - Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 1 040,00 EUR \doc\contracts\Sponzorska zmluva - Jazdecko-rehabilitacne centrum Lesan - 103 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
23.08.2022 23. 8. 2022 108/2022/TVK Zmluva o dielo - Termomont Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 295 982,96 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Monolit - 108 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
23.08.2022 23. 8. 2022 106/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VK Monolit MONOLIT Slovakia, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva suvisiace VK Monolit - 106 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
23.08.2022 23. 8. 2022 107/2022/TVK Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV Monolit MONOLIT Slovakia, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva suvisiace VV Monolit - 107 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
25.08.2022 25. 8. 2022 102/2022/TVK Zmluva prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov - KPS izolácie KPS Izolácie spol. s r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva PSVV KPS izolacie - 102 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
26.08.2022 26. 8. 2022 109/2022/TVK ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o postupeni prav a povinnosti stavebnika Rimskokat. cirkev Biskupstvo Nitra - 109 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
20.09.2022 6. 9. 2022 091/2021/TVK DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DISTRIBÚCII VODY Z DIAĽKOVÉHO VODOVODNÉHO SYSTÉMU DO VEREJNÉHO VODOVODU MESTA STARÁ TURÁ PreVaK, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 \doc\contracts\Dodatok_c._1_PreVak_-_91_2021_TVK.pdf
20.09.2022 19. 9. 2022 104/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Michal Marček, Ing. Dominika Marčeková, Dalibor Galko, Lýdia Galková, Mgr. Ivan Lobotka, Bc. Martina Lobotková 0,00 \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Marcek+8 - 104 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.09.2022 28. 9. 2022 100/2022/TVK Zmluva o dielo AERZEN SLOVAKIA, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. AERZEN SLOVAKIA, s. r. o. 92 700,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo AERZEN - 100 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
28.09.2022 28. 9. 2022 111/2022/TVK Dohoda o zriadení VB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kontra, Husár 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Kontra - 111 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
28.09.2022 28. 9. 2022 110/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Občianske združenie - Združenie vlastníkov pozemkov IBV Za Humnami, Zamarovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave... ZV IBV Za Humnami 110 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
05.10.2022 5. 10. 2022 112/2022/TVK Zmluva na poskytnutie jazykového vzdelávania v anglickom jazyku pre zamestnancov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. V &P English s. r .o. 22,00 EUR \doc\contracts\Zmluva - jazyky V and P English - 112 2022 TVK -zmazany podpis.pdf
07.10.2022 7. 10. 2022 101/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mobilia interier s.r.o. 267 239,15 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Mobilia interier - 101 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.10.2022 7. 10. 2022 113/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. REVELS s.r.o. 556 322,88 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo REVELS - 113 2022 TVK zmazane podpisy.pdf
07.10.2022 7. 10. 2022 114/2022/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O UŽÍVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A O ÚPRAVE ĎALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ Obec Mníchova Lehota Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej kupenej zmluve Obec Mnichova Lehota - 114 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.10.2022 1. 10. 2022 7101090804 Dodatok č. 20 k poistnej zmluve č. 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNALNA poisťovňa, a.s. 1 889,28 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 20 Komunalna poistovna kanalizacia Povazany od 1.9.22 - zmazane podpisy.pdf
11.10.2022 11. 10. 2022 116/2022/TVK Sponzorská zmluva Občianske združenie POMOC ZO SRDCA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 1 250,00 EUR \doc\contracts\Sponzorska zmluvy OZ Pomoc zo srdca - 116 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
12.10.2022 12. 10. 2022 019/2022/TVK Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Betonic - 019/2022/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. BETONIC, s.r.o. 83 336,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 Betonic - k 019 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.10.2022 17. 10. 2022 120/2022/TVK Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Obec Trenčianske Mitice Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o postupeni prav a povinnosti stavebnika - Obec Tr. Mitice.pdf - 120 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
18.10.2022 18. 10. 2022 117/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mgr. Dana Schôppl 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Schoppl - 117 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
20.10.2022 20. 10. 2022 115/2022/TVK Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. JUMA Trenčín s.r.o. 800,00 EUR \doc\contracts\Zmluva JUMA - 115 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.10.2022 24. 10. 2022 122/2022/TVK Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Orange Slovensko, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani verejne dostupnych sluzieb A20695190 Orange - 122 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.10.2022 24. 10. 2022 123/2022/TVK Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Orange Slovensko, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani verejne dostupnych sluzieb A20564871 Orange - 123 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.10.2022 24. 10. 2022 118/2022/TVK ZMLUVA O VYKONANÍ STAVEBNEJ ÚPRAVY ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o vykonani stavebnej upravy elektroenergetickeho zariadenia - Zapadosl. distribucna - 118 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
25.10.2022 25. 10. 2022 129/2022/TVK Dodatok č. 21 k poistnej zmluve č. 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna lnsurance Group 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 21 Komunalna poistovna - 129 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
26.10.2022 26. 10. 2022 096/2018/TVK Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP k 096/2018/TVK - MIaRR SR + TSK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 1 republiky 3 370 539,57 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP k 096 2018 TVK - MIaRR SR + TSK - zmazane podpisy.pdf
24.10.2022 24. 10. 2022 124/2022/TVK Kúpna zmluva Jozef Pochyba - DOMINO Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 7 000,00 EUR \doc\contracts\Kupnopredajna zmluva MV TN155EN - 124 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
08.11.2022 7. 11. 2022 130/2022/TVK DOHODA O SPOLUPRÁCI Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. CONCORDE spol. s r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\dohoda o splupraci - CONCORD - 130 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.11.2022 24. 11. 2022 132/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Aarsleff Hulín s.r.o. 1 055 167,45 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Aarslef Hulin s.r.o..pdf
24.11.2022 24. 11. 2022 131/2022/TVK ZMLIJVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VQDOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Obec Kostolná-Záriečie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prev. Obec Kostolna - Zariecie.pdf
24.11.2022 24. 11. 2022 133/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY RU Trade, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prev. RU TRADE , s.r.o..pdf
30.11.2022 23. 11. 2022 096/2022/TVK Dodatok č. 1 k zmluve 096/2022/TVK TRIM s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. TRIM s.r.o. 166 224,54 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k zmluve 096 202 2TVK TRIM s.r.o..pdf
01.12.2022 1. 12. 2022 121/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Ing. Peter Juhás Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\DoZVB Juhas 121 2022 TVK - zmazany pospis.pdf
09.12.2022 9. 12. 2022 119/2022/TVK ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU MONOLIT Slovakia, s. r. o Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni VB a prevzati zavazku Zap.distribucna + Monolit - 119 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.12.2022 15. 12. 2022 134/2022/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky RadioLAN, spol. s r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 560,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o uzivani el. pripojky RadioLAN - 134 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
15.12.2022 15. 12. 2022 138/2022/TVK ZMLUVA VLASTNÍKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ BETONIC, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo ... VK BETONIC - 138 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.12.2022 15. 12. 2022 139/2022/TVK ZMLUVA VLASTNÍKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV BETONIC, s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikov prevadzkovo ... VV BETONIC - 139 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 108/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Termomont k 108 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo - Termomont k 108 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 101/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Mobilia interier k 101 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Mobilia interier s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo - Mobilia interier k 101 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 113/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - REVELS k 113 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. REVELS s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo - REVELS k 113 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 141/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. REVELS s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo REVELS - 141 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 136/2022/TVK Zmluva o správe a prevádzakovaní R.A.M. FAM. s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prevadzakovani ... R.A.M s.r.o. - 136 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
19.12.2022 19. 12. 2022 081/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zempres k 081 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Zempres, s.r.o 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo Zempres k 081 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
20.12.2022 20. 12. 2022 142/2022/TVK KÚPNA ZMLUVA Marián Imrich Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 3 800,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva Imrich - 142 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
22.12.2022 22. 12. 2022 135/2022/TVK Zmluva o zabezpeční výkonu činnosti zodpovednej osoby U-system Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. U-system Slovakia s.r.o. 300,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zabezpecni vykonu cinnosti zodpovednej osoby U-system - 135 2022 TVK.pdf
22.12.2022 22. 12. 2022 137/2022/TVK ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. BSC Line s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\ZMLUVA O SPRACUVANI OSOBNYCH UDAJOV U-system - 137 2022 TVK.pdf
22.12.2022 22. 12. 2022 140/2022/TVK Sponzorská zmluva Občianske združenie NOVÝ ŽIVOT Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2 500,00 EUR \doc\contracts\Sponzorska zmluva OZ Novy zivot - 140 2022 TVK.pdf
09.01.2023 9. 1. 2023 002/2023/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. PAMIXSTAV s.r.o. 517 885,52 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo c. 002 2023 TVK PAMIXSTAV - zmazane podpisy.pdf
09.01.2023 9. 1. 2023 001/2023/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Ing. Tibor Zelenay a Ing. Alena Zelenayová Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prev. Zelenay - 001 2023 TVK - zamazane podpisy.pdf
23.01.2023 23. 1. 2023 003/2023/TVK Zmluva o správe Pavol Štauder Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave... Stauder - 003 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
23.01.2023 23. 1. 2023 101/2022/TVK Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 101/2022/TVK zo dňa 06.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mobilia interier s.r.o, 267 239,15 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 Mobilia interier s.r.o. - 101 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
01.02.2023 1. 2. 2023 132/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 132/2022/TVK zo dňa 23.11.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Aarsleff Hulín s.r.o. 1 055 167,45 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluva o dielo Aarslef Hulin s.r.o - 132 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
01.02.2023 1. 2. 2023 076/2022/TVK Dodatok k Dohode o zriadení VB AS Trenčín - 076/2022/TVK AS TRENČÍN, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok k Dohode o zriadeni VB AS Trencin - 076 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
31.01.2023 31. 1. 2023 005/2023/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Obec Lubina Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prevadzkovani Obec Lubina - 005 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
06.02.2023 6. 2. 2023 113/2022/TVK Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 113/2022/TVK zo dňa 06.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. REVELS s.r.o. 556 322,88 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k 113 2022 TVK REVELS s.r.o. - zamazane podpisy.pdf
06.02.2023 6. 2. 2023 004/2023/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O UŽÍVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A O ÚPRAVE ĎALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ Obec Beckov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej zmluve ... Obec Beckov - 004 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
06.02.2023 6. 2. 2023 006/2023/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O UŽÍVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY A O ÚPRAVE ĎALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ Obec Trenčianske Mitice Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej zmluve ... Obec Tr. Mitice - 006 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
22.02.2023 22. 2. 2023 004/2022/TVK Dohoda o zrušení záväzku Lexman Ing. Juraj Lexman Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zruseni zavazku Lexman k 004 2022 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.02.2023 24. 2. 2023 007/2023/TVK Zmluva o správe a prevádzkovaní Obec Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Jastrabie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prevadzkovani Obec Tr. Jastrabie - 007 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.03.2023 31. 1. 2023 011/2023/TVK Dodatok Č. 22 k poistnej zmluve Číslo: 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁL.NA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 151 805,95 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 22 k poistnej zmluve Komunalna poistovna - 011 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.03.2023 31. 1. 2023 012/2023/TVK Dodatok Č. 23 k poistnej zmluve Číslo: 7101090804 Trenčianske vodárne a kanaiizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna insurance Group 414,02 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 23 k poistnej zmluve Komunalna poistovna - 012 2023 TVK - zamazane podpisy.pdf
07.03.2023 6. 3. 2023 010/2023/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O UŽÍVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY A O ÚPRAVE ĎALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ Obec Skalka nad Váhom Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej zmluve o uzivani Obec Skalka nad Vahom - 010 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
07.03.2023 6. 3. 2023 009/2023/TVK Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Záoadoslovenská distribučná, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o pripojeni zariadeni Zapadosl. distribucna - 009 2023 TVK - zamazane podpisy.pdf
13.03.2023 13. 3. 2023 014/2023/TVK ZMLUVA VLASTNÍKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV PD Váh, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikova prevadzkovo suvisiacich vodovodov PD Vah s.r.o. - 014 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
13.03.2023 13. 3. 2023 013/2023/TVK ZMLUVA VLASTNÍKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PD Váh, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva vlastnikova prevadzkovo suvisiacich kanalizacii PD Vah s.r.o. - 013 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
14.03.2023 14. 3. 2023 016/2023/TVK Darovacia zmluva OZ Napreduj Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 500,00 EUR \doc\contracts\OZ Napreduj.pdf
20.03.2023 20. 3. 2023 018/2023/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. KENETECH s.r.o. 88 725,17 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo KENETECH - 018 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
20.03.2023 20. 3. 2023 015/2023/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Lúčky 1, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave... Lucky 1 s.r.o. - 015 2023 TVK - zamzane podpisy.pdf
21.03.2023 21. 3. 2023 020/2023/TVK Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. DTA, spol. s.r.o. 84 000,00 EUR \doc\contracts\Ramcova dohoda o poskytovani poradenskych sluzieb DTA - 020 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.03.2023 24. 3. 2023 017/2023/TVK Rámcová dohoda o výkone konzultačnej činnosti Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2 400,00 EUR \doc\contracts\Ramcova dohoda o vykone konzultacnej cinnosti Mesto TN - 017 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.03.2023 24. 3. 2023 008/2022/TVK DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DlELO Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo 008 2022 TVK - SEVAK - zamazane pospisy.pdf
24.03.2023 24. 3. 2023 022/2023/TVK Dodatok č. 24 k poistnej zmluve Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna lnsurance Group 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 24 Komunalna poistovna - 022 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
24.03.2023 24. 3. 2023 021/2023/TVK Zmluva o spracúvaní osobných údajov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o spracuvani osobnych udajov SEVAK - 021 2023 TVK - zmazane podpisy.pdf
21.02.2021 21. 2. 2021 070/2021/TVK Rámcová kúpna zmluva MODEN Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Moden s.r.o. 53 382,36 EUR \doc\contracts\Ramcova kupna zmluva MODEN - 70 2021 TVK- zmazane podpisy.pdf
21.02.2021 21. 2. 2021 070/2021/TVK Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Moden s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok_c._1_k_Ramcovej_kupnej_zmluve_MODEN - zmazane podpisy.pdf
05.04.2023 5. 4. 2023 019/2023/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Jarmila Honzová Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni vecneho bremena - Jarmila Honzova.pdf
05.04.2023 5. 4. 2023 025/2023/TVK ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o spolupraci - Mesto TN - vymazane.pdf
05.04.2023 5. 4. 2023 026/2023/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave a prev.... - Mesto TN, 26 2023 TVK 1.pdf
11.04.2023 11. 4. 2023 027/2023/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Aarsleff Hulín s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\ZoD c. 027-2023-TVK - zmazane podpisy.pdf
17.04.2023 17. 4. 2023 070/2021/TVK Dodatok č. 3 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 08.10.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Moden s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k zmluve 70 2021 TVK - MODEN s.r.o..pdf
28.04.2023 24. 4. 2023 026/2023/TVK DODATOK Č.1 K ZMLUVE O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZO DŇA 30.3.2023 Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 026 2023 TVK Mesto Trencin.pdf
10.05.2023 10. 5. 2023 030/2023/TVK Kúpna zmluva Fiš d.o.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17 000,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva - Fis d.o.o., 030 2023 TVK.pdf
10.05.2023 10. 5. 2023 028/2023/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. BETONIC, s.r.o. 332 641,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo - BETONIC, s.r.o. - 028 2023 TVK - vymazane podpisy.pdf
12.05.2023 12. 5. 2023 026/2023/TVK Ddatok č. 2 k zmluve č. 026/2023/TVK Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Ddatok c. 2 k zmluve c. 026 2023 TVK - Mesto Trencin -vymazane podpisy.pdf
12.05.2023 12. 5. 2023 032/2023/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Obec Trenčianske Stankovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Znluva o sprave a prev.... - Obec Trencianske Stankovce, 032 2023 TVK.pdf
30.11.2023 30. 11. 2023 037/2022/TVK Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní servisných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. BSC Line s.r.o. 2 400,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 037 2023 TVK, BSC Line, s.r.o. - na zverejnenie.pdf
29.10.2023 29. 10. 2023 141/2018/TVK Dodatok č. 1. k Dohode o užívaní elektrickej prípojky Slovanet, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Dohode o uzivani elektrickej pripojky - na zverejnenie.pdf

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495