FAKTÚRY


Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo faktúry Predmet faktúry Objednávateľ Dodávateľ Cena faktúry Mena
30.12.2015 30.09.2015 2015285 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 4 389 102,46 Eur \doc\invoices\COMBIN 10fa2015258.pdf
28.01.2014 17.01.2014 6130058 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 136 581,21 Eur \doc\invoices\EUTECH 6130058.pdf
23.10.2015 18.09.2015 2015250 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 078 826,04 Eur \doc\invoices\COMBIN 09fa2015250.pdf
30.08.2013 23.08.2013 6130022 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 31 286,99 Eur \doc\invoices\1fa 6130022.pdf
28.05.2015 15.05.2015 2015091 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 950 882,59 Eur \doc\invoices\COMBIN 05fa 2015091.pdf
27.03.2014 12.02.2014 2014013 Intenz.ČOV...-Práce - jan.2014 TVK a.s. Trenčín COMBIN 1 151 537,24 Eur \doc\invoices\fa combin 1-14.pdf
29.10.2014 15.10.2014 2014295 Intenzif. ČOV... TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 133 646,12 Eur \doc\invoices\9fa-2014295.pdf
05.01.2016 30.10.2015 2015357 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 077 584,26 Eur \doc\invoices\COMBIN 11fa201510.pdf
14.04.2015 13.04.2015 201564 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 582 949,92 Eur \doc\invoices\Combin 03fa 2015064.pdf
16.10.2013 10.10.2013 2013321 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 729 894,46 Eur \doc\invoices\4fa 2013321.pdf
08.01.2016 30.12.2015 6150059 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., KE 200 202,03 Eur \doc\invoices\EUTECH fa10-122015.pdf
08.01.2016 15.12.2015 2015411 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 3 841 850,31 Eur \doc\invoices\Combin 12fa201511.pdf
16.10.2013 10.10.2013 6130035 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 68 783,93 Eur \doc\invoices\3fa 6130035.pdf
25.06.2014 21.05.2014 2014090 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 445 651,87 Eur \doc\invoices\Combin fa 2014090.pdf
07.10.2013 30.09.2013 2013299 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 982 055,35 Eur \doc\invoices\2fa 2013299.pdf
24.11.2014 13.11.2014 2014345 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. 2 193 459,90 Eur \doc\invoices\fa_Combin_2014345.pdf
20.11.2013 14.11.2013 2013378 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 705 231,00 Eur \doc\invoices\5fa 2013378.pdf
29.10.2014 15.10.2014 6140034 Intenzif. ČOV, odkanal. a zásob. pitnou vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 189 190,43 Eur \doc\invoices\10fa 6140034-Eut.pdf
27.01.2015 19.01.2015 2014435 Stavebné práce TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 3 519 203,00 Eur \doc\invoices\11f-2014435.pdf
18.08.2014 15.08.2014 2014225 Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne TVK a.s. Trenčín COMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o. 836 552,12 Eur \doc\invoices\COMBIN 2014225.pdf
13.04.2015 20.03.2015 2015040 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 849 101,41 Eur \doc\invoices\Combin 02fa 2015040.pdf
10.03.2015 23.02.2015 2015012 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 779 233,98 Eur \doc\invoices\Combin 01fa 2015012.pdf
22.07.2014 11.07.2014 6140018 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín Eutech a.s. 173 687,47 Eur \doc\invoices\fa Eutech 6140018_0001.pdf
21.07.2015 01.07.2015 6150021 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 186 657,81 Eur \doc\invoices\Eutech 06fa2015 bez peciatky.pdf
22.07.2014 11.07.2014 2014176 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín Combin 1 979 525,89 Eur \doc\invoices\fa Combin 2014176.pdf
27.01.2015 15.01.2015 6140051 Výkon stavebného dozoru TVK a.s. Trenčín Eutech a.s. 222 840,00 Eur \doc\invoices\12f-6140051.pdf
03.06.2015 03.06.2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\invoices\Zmluva2.pdf
30.12.2015 01.10.2015 6150041 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., KE 193 212,81 Eur \doc\invoices\EUTECH fa201509.pdf
27.03.2014 13.03.2014 2014045 Intenzifikácia ČOV... - Práce feb.2014 TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 174 578,12 Eur \doc\invoices\fa combin 2-14 .pdf
03.09.2015 21.08.2015 2015210 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 4 333 826,99 Eur \doc\invoices\Combin 08fa2015210.pdf
28.01.2014 15.01.2014 2013458 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 830 052,71 Eur \doc\invoices\7fa 2013458.pdf
23.12.2014 17.12.2014 2014392 Intenzifikácia ČOV. TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 928 814,86 Eur \doc\invoices\faktura-2014392.pdf
21.07.2015 01.07.2015 2015170 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 834 278,72 Eur \doc\invoices\COMBIN 07fa201506 bez peciatky.pdf
27.12.2013 18.12.2013 2013433 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 018 759,74 Eur \doc\invoices\6fa 2013433.pdf
26.06.2014 20.06.2014 2014150 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 202 647,02 Eur \doc\invoices\fa combin 2014150_0001.pdf
29.06.2015 15.06.2015 2015127 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 045 507,27 Eur \doc\invoices\Combin 06fa 2015127.pdf
14.04.2015 13.04.2015 6150007 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 185 955,77 Eur \doc\invoices\Eutech 03fa-03.2015.pdf
10.01.2017 09.01.2017 6160064 výkon stavebného dozoru - december 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 6 498,00 EUR \doc\invoices\Eutech 10-12-2016.pdf
10.10.2016 03.10.2016 6160048 výkon stavebného dozoru - september 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 11 106,00 EUR \doc\invoices\Eutech 7-9-2016.pdf
01.07.2017 30.06.2017 6170011 výkon stavebného dozoru za obdobie apríl - jún 2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 14 472,00 EUR \doc\invoices\Eutech 4-6-2017.pdf
01.07.2016 27.06.2016 6160034 výkon stavebného dozoru - apríl - jún 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 46 249,00 EUR \doc\invoices\Eutech 4-6-2016.pdf
11.04.2017 10.04.2017 6170004 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 15 870,00 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2017.pdf
10.04.2016 08.04.2016 6160012 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 58 860,00 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2016.pdf
11.04.2014 09.04.2014 6140007 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 219 232,94 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2014.pdf
03.12.2015 01.12.2015 2015421 dobropis - práce na arch. prieskum z fa č. 2015285 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. -723 776,52 EUR \doc\invoices\Combin dobr..pdf
07.09.2014 05.09.2014 2014261 stavebné práce august 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. 2 237 393,83 EUR \doc\invoices\Combin 8-2014.pdf
12.04.2014 10.04.2014 201471 stavebné práce marec 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. 1 644 908,43 EUR \doc\invoices\COMBIN 3-2014.pdf
31.10.2020 20.08.2020 6402000040 Stavebné práce 2Q2020 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 288 887,79 EUR \doc\invoices\SMS as 2Q2020.pdf
29.01.2021 12.01.2021 6402100001 Stavebné práce 3Q2020 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 616 058,54 EUR \doc\invoices\SMS as 3Q2020.pdf
29.01.2021 22.01.2021 6402100002 Stavebné práce 4Q2020 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 275 286,22 EUR \doc\invoices\SMS as 4Q2020.pdf
07.05.2021 11.06.2021 6402100014 Stavebné práce 1Q2021 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 109 896,85 EUR \doc\invoices\SMS as 1Q2021.pdf
31.10.2020 09.09.2020 V20200186 Stavebný dozor august 2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 1 000,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 82020.pdf
06.11.2020 02.10.2020 V20200209 Stavebný dozor september 2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 375,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 92020.pdf
05.12.2020 02.11.2020 V20200230 Stavebný dozor október 2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 750,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 102020.pdf
15.12.2020 04.12.2020 V20200270 Stavebný dozor november 2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 125,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 112020.pdf
29.01.2021 04.01.2021 V20200288 Stavebný dozor december 2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 1 750,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 122020.pdf
25.02.2021 01.02.2021 V20210018 Stavebný dozor január 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 1 875,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 12021.pdf
19.03.2021 02.03.2021 V20210036 Stavebný dozor február 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 500,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 22021.pdf
27.04.2021 07.04.2021 V20210062 Stavebný dozor marec 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 3 125,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 32021.pdf
26.05.2021 06.05.2021 V20210088 Stavebný dozor apríl 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 875,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 42021.pdf
10.06.2021 02.06.2021 V20210113 Stavebný dozor máj 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 875,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 52021.pdf
09.07.2021 06.07.2021 V20210141 Stavebný dozor jún 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 875,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 62021.pdf
02.08.2021 22.07.2021 6402100039 Stavebné práce 2Q 2021 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 1 388 306,65 EUR \doc\invoices\SMS 2Q 2021.pdf
04.08.2021 02.08.2021 V20210155 Stavebný dozor júl 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 875,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 72021.pdf
14.09.2021 06.09.2021 V20210183 Stavebný dozor august 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 375,00 EUR \doc\invoices\ENTO 82021.pdf
07.10.2021 30.09.2021 V20210212 Stavebný dozor september 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 3 545,00 EUR \doc\invoices\Ento sro 92021.pdf
22.10.2021 15.10.2021 41210736 Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 264 705,80 EUR \doc\invoices\FERRMONT as.pdf
22.10.2021 15.10.2021 6402100055 Stavebné práce 3Q 2021 Považany kanalizácia IROP Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 511 689,96 EUR \doc\invoices\SMS as.pdf
15.11.2021 04.11.2021 V20210256 Stavebný dozor október 2021 - Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 3 600,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 102021.pdf
15.11.2021 04.11.2021 V20210255 Stavebný dozor október 2021 - Považany Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 625,00 EUR \doc\invoices\Ento sro Povazany.pdf
10.12.2021 30.11.2021 V20210281 Stavebný dozor november 2021 - Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 4 945,00 EUR \doc\invoices\Stavebny dozor november Castkovce.pdf
10.12.2021 30.11.2021 V20210280 Stavebný dozor november 2021 - Považany Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 875,00 EUR \doc\invoices\stavebny dozor november Povazany.pdf
07.01.2022 04.01.2022 V20210306 Stavebný dozor december 2021 - Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 3 440,00 EUR \doc\invoices\ENTO 122021.pdf
25.01.2022 14.01.2022 41220282 Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 254 019,80 EUR \doc\invoices\ferrmont as(1).pdf
10.02.2022 10.02.2022 V20220011 Stavebný dozor január 2022 - Považany Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 2 000,00 EUR \doc\invoices\ENTO 12022 Povazany.pdf
10.02.2022 10.02.2022 V20220010 Stavebný dozor január 2022 - Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 3 440,00 EUR \doc\invoices\ENTO 12022 Castkovce.pdf
03.03.2022 28.02.2022 V20220036 Stavebný dozor február 2022 - Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 4 300,00 EUR \doc\invoices\ENTO s.r.o. 12022 COV Castkovce.pdf
30.03.2022 25.03.2022 V20220055 Stavebný dozor - Považany Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 5 880,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro zaverecna fa Povazany.pdf
30.03.2022 25.03.2022 41220463 Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK – Častkovce – čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a.s. 339 871,08 EUR \doc\invoices\FERRMONT as 25032022.pdf
01.04.2022 31.03.2022 V20220058 Častkovce - Čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 4 085,00 EUR \doc\invoices\ENTO sro 32022 COV Castkovce .pdf
21.06.2022 21.06.2022 Faktúry za 01-05/2022 zoznam 0,00 \doc\invoices\Zoznam dodavatelskych faktur na zverejnenie za 01_05_2022.pdf
21.06.2022 21.06.2022 Objednávky za 01-05/2022 zoznam 0,00 \doc\invoices\Zoznam objednavok na zverejnenie za 01_05_2022.pdf
11.07.2022 04.07.2022 V20220058 Považany kanalizácia Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s., 71 968,83 EUR \doc\invoices\SMS as konecna fa(047).pdf
18.07.2022 18.07.2022 Zoznam Faktúr od 2022-06-01 do 2022-07-15 0,00 EUR \doc\invoices\DFaktury od 20220601 do 20220715.pdf
18.07.2022 18.07.2022 Zoznam Objednávok od 2022-06-01 do 2022-07-15 0,00 EUR \doc\invoices\Objednavky od 20220601 do 20220715.pdf
16.08.2022 16.08.2022 Zoznam Faktúr od 2022-07-15 do 2022-08-15 0,00 \doc\invoices\DFaktury od 20220715 do 20220815.pdf
16.08.2022 16.08.2022 Zoznam Objednávok od 2022-07-15 do 2022-08-16 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20220816.pdf
16.09.2022 16.09.2022 Zoznam Faktúr od 2022-08-15 do 2022-09-16 0,00 \doc\invoices\DFaktury od 20220815 do 20220916.pdf
16.09.2022 16.09.2022 Zoznam Objednávok od 2022-08-15 do 2022-09-16 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 20220816 do 20220916.pdf
18.10.2022 18.10.2022 Zoznam objednávok od 2022.09.16 do 2022.10.18 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 2022 09 16 do 2022 10 18.pdf
18.10.2022 18.10.2022 Zoznam Faktúr od 2022.09.17 do 2022.10.18 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 09 17 do 2022 10 18.pdf
21.11.2022 21.11.2022 Zoznam Objednávok od 17.10.2022 do 21.11.2022 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20221017_20221121.pdf
21.11.2022 21.11.2022 Zoznam Faktúr od 18.10.2022 do 16.11.2022 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 20221018 do 220221116(1).pdf
19.12.2022 19.12.2022 Zoznam objednávok od 21.11.2022 do 16.12.2022 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 11 21 _2022 12 16.pdf
19.12.2022 19.12.2022 Zoznam Faktúr od 16.11.2022 do 16.12.2022 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 11 16 do 2022 12 16.pdf
25.01.2023 25.01.2023 Zoznam objednávok od 16.12.2022 do 25.01.2023 0,00 EUR \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 12 16 _2023 01 25.pdf
25.01.2023 25.01.2023 Zoznam Faktúr od 16.12.2022 do 25.01.2023 0,00 EUR \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 12 16 do 2023 01 25.pdf
22.02.2023 22.02.2023 Zoznam Faktúr od 25.01.2023 do 21.02.2023 0,00 EUR \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 01 25 do 2023 02 21.pdf
22.02.2023 22.02.2023 Zoznam objednávok od 25.01.2023 do 21.02.2023 0,00 EUR \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 01 25 _ 2023 02 21.pdf
20.03.2023 20.03.2023 Zoznam Faktúr od 21.02.2023 do 17.03.2023 0,00 EUR \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 02 21 do 2023 03 17.pdf
20.03.2023 20.03.2023 Zoznam objednávok od 21.02.2023 do 17.03.2023 0,00 EUR \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 02 21 _ 2023 03 17.pdf
25.04.2023 25.04.2023 Zoznam objednávok od 17.3.2023 do 24.04.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 03 17 _ 2023 04 24.pdf
25.04.2023 25.04.2023 Zoznam Faktúr od 17.03.2023 do 24.04.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 03 17 do 2023 04 24.pdf
17.05.2023 17.05.2023 Zoznam Faktúr od 24.04.2023 do 17.05.2023 0,00 EUR \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 04 24 do 2023 05 17.pdf
17.05.2023 17.05.2023 Zoznam objednávok od 24.04.2023 do 17.05.2023 0,00 EUR \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 04 24 _ 2023 05 17.pdf
13.06.2023 13.06.2023 Zoznam objednávok od 17.05.2023 do 13.06.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 05 17 _ 2023 06 14.pdf
13.06.2023 13.06.2023 Zoznam Faktúr od 17.05.2023 do 13.06.2023 0,00 EUR \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 05 17 do 2023 06 14.pdf
17.07.2023 17.07.2023 Zoznam objednávok od 14.06.2023 do 15.07.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 06 14 _ 2023 07 15.pdf
17.07.2023 17.07.2023 Zoznam Faktúr od 14.06.2023 do 15.07.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 06 14 do 2023 07 14.pdf
17.08.2023 17.08.2023 Zoznam objednávok od 15.07.2023 do 17.08.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 07 15 _ 2023 08 17.pdf
17.08.2023 17.08.2023 Zoznam Faktúr od 15.07.2023 do 17.08.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 07 23 do 2023 08 17.pdf
25.09.2023 25.09.2023 Zoznam objednávok od 17.08.2023 do 22.09.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 08 17 _ 2023 09 22.pdf
25.09.2023 25.09.2023 Zoznam Faktúr od 17.08.2023 do 22.09.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 08 17 do 2023 09 22.pdf
23.10.2023 23.10.2023 Zoznam objednávok od 22.9.2023 do 20.10.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 09 22 _ 2023 10 20.pdf
23.10.2023 23.10.2023 Zoznam Faktúr od 22.9.2023 do 20.10.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 09 22 do 2023 10 20.pdf
20.11.2023 20.11.2023 Zoznam objednávok od 20.10.2023 do 16.11.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 10 20 _ 2023 11 16.pdf
20.11.2023 20.11.2023 Zoznam Faktúr od 20.10.2023 do 16.11.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 10 20 do 2023 11 16.pdf
15.12.2023 15.12.2023 Zoznam objednávok od 16.11.2023 do 14.12.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 11 16 _ 2023 12 14.pdf
15.12.2023 15.12.2023 Zoznam Faktúr od 16.11.2023 do 14.12.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 11 16 do 2023 12 13.pdf
29.01.2024 26.01.2024 Zoznam objednávok od 14.12.2023 do 31.12.2023 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 12 14 _ 2023 12 31.pdf
29.01.2024 26.01.2024 Zoznam Faktúr od 14.12.2023 do 31.12.2023 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 12 13 do 2023 12 31.pdf
16.02.2024 16.02.2024 Zoznam objednávok od 01.01.2024 do 15.02.2024 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 01 01 _ 2024 02 15.pdf
16.02.2024 16.02.2024 Zoznam Faktúr od 01.01.2024 do 15.02.2024 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 01 01 do 2024 02 15.pdf
21.03.2024 21.03.2024 Zoznam objednávok od 15.02.2024 do 20.03.2024 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 02 15 _ 2024 03 20.pdf
21.03.2024 21.03.2024 Zoznam Faktúr od 15.02.2024 do 20.03.2024 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 02 15 do 2024 03 20.pdf
17.04.2024 17.04.2024 Zoznam objednávok od 20.03.2024 do 16.04.2024 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 03 20 _ 2024 04 16.pdf
17.04.2024 17.04.2024 Zoznam Faktúr od 20.03.2024 do 16.04.2024 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 03 20 do 2024 04 16.pdf
20.05.2024 20.05.2024 Zoznam objednávok od 16.04.2024 do 15.05.2024 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 04 16 _ 2024 05 15.pdf
20.05.2024 20.05.2024 Zoznam Faktúr od 16.04.2024 do 15.05.2024 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 04 16 do 2024 05 15.pdf
17.06.2024 17.06.2024 Zoznam objednávok od 15.05.2024 do 17.6.2024 0,00 \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 05 15 _ 2024 06 17.pdf
17.06.2024 17.06.2024 Zoznam Faktúr od 15.05.2024 do 17.06.2024 0,00 \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 05 15 do 2024 06 17.pdf

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495