AKO ZRUŠIŤ ODBERNÉ MIESTO


Ukončením odberu pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd sa rozumie zrušenie napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a/alebo kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu.

O zrušenie prípojky a odberného miesta môže požiadať vlastník nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. Vodovodnú /kanalizačnú prípojku je potrebné odkopať v mieste pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu, aby pracovníci našej spoločnosti mohli vykonať odpojenie na potrubí verejného vodovodu/verejnej kanalizácie.

Výkopové práce si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ, teda osoba ktorá je vlastníkom vodovodnej /kanalizačnej prípojky. Odpojenie a demontáž vodomeru vykonajú pracovníci TVK. Práce súvisiace s odpojením vodovodnej/kanalizačnej prípojky a demontážou vodomeru sú spoplatnené podľa príslušného cenníka našej spoločnosti.

Termín realizácie odpojenia a demontáže vodomeru je potrebné dohodnúť na príslušnom Zákazníckom centre našej spoločnosti.

Pri zrušení odberného miesta odberateľ v zákazníckom centre predloží alebo zašle poštou alebo emailom vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zrušenie odberného miesta, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495