O nás


Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. je municipálna akciová spoločnosť, ktorá zabezpečuje verejnú službu pre svojich akcionárov – mestá a obce okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Spoločnosť je vlastníkom väčšiny vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v regióne, pričom túto infraštruktúru od 1. novembra 2014 aj prevádzkuje.

Poslaním spoločnosti je zabezpečovať uspokojovanie potrieb obyvateľstva a ostatných subjektov v regióne pôsobnosti dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd, a zároveň dodržiavať zásady ochrany životného prostredia, ekonomickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Spoločnosť pôsobí na čiastočne regulovanom trhu prirodzeného monopolu.

Vznik samostatných Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. bol podmienený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 621 zo dňa 22. augusta 1995 a uznesením Národnej rady SR č. 192 zo dňa 13. septembra 1995. Na základe týchto ustanovení bol vypracovaný privatizačný projekt schválený Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Dôvodom vytvorenia samostatnej spoločnosti bola vyššia efektívnosť spravovania infraštruktúrneho majetku, vodovodov a kanalizácií získaných bezodplatným prevodom od štátu na mestá a obce. Odpojením sa od materskej spoločnosti v Trenčíne sa nám naskytla reálnejšia možnosť získavania finančných prostriedkov pre nutné opravy a rozvoj vodovodných a kanalizačných zariadení. Štyridsaťosem obcí a miest z bývalého okresu Trenčín, na ktoré bolo prevedené v súlade s privatizačným projektom vlastnícke právo k vodohospodárskej infraštruktúre, vložilo na základe uznesení obecných a mestských zastupiteľstiev vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru do nimi vytvorenej akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10100/ R, dňom zápisu 10. marca 1998. Vznik akciovej spoločnosti sa datuje 17. decembra 1997.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495