NAŠE SLUŽBY


ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií zabezpečuje dodávanie pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd na väčšine územia trenčianskeho regiónu.

Naša spoločnosť prevádzkuje 8 čistiarní odpadových vôd a verejnú kanalizáciu v 19 obciach trenčianskeho regiónu s počtom kanalizačných prípojok viac ako 12 000 pri dĺžke kanalizačnej siete 346 km.

Cenu za vodu odvádzanú verejným vodovodom - t.j. cenu stočného stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, v súčasnosti platné Rozhodnutie je dostupné tu a tu.

Aktuálne ceny vodného a stočného tiež nájdete v platnom cenníku.

 

VÝROBA A DODÁVKA PITNEJ VODY

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií zabezpečuje dodávanie pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd na väčšine územia trenčianskeho regiónu.

V súčasnosti naša spoločnosť prevádzkuje verejný vodovod v 50 obciach regiónu s počtom vodovodných prípojok viac takmer 25 000 pri dĺžke vodovodnej siete 741 km.

Cenu za vodu dodávanú verejným vodovodom - t.j. cenu vodného stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, v súčasnosti platné Rozhodnutie je dostupné tu a tu.

Aktuálne ceny vodného a stočného tiež nájdete v platnom cenníku.

 

ROZBORY VODY 

Ak máte záujem o vyhotovenie rozboru vody, prosím kontaktujte naše laboratórium (032) 6572 890.
Aktuálny cenník rozborov vody podľa jednotlivých ukazovateľov nájdete v platnom cenníku.

Ak so zákazníkmi nie je dohodnuté inak, vzorky do laboratória prijímame:
PITNÁ VODA Pondelok 7:00 - 14:30
ODPADOVÁ VODA Utorok - Štvrtok 7:00 - 14:30

O podmienkach a postupe odberu vzoriek sa prosím vopred telefonicky informujte.

Viac informácií o službách Chemického laboratória TVK po kliknutí na tento odkaz.

  

VÝVOZ ODPAD. VÔD ZO ŽUMPY

Objednávky prijímame na telefónnom čísle (032) 6572 809 aj mobile 0911 220 892 (p. Drgoňová).

Cena za jeden vývoz pre obyvateľstvo 70 € vrátane DPH (vrátane dopravy). 
Platba sa účtuje v hotovosti priamo u šoféra.

Cena za jeden vývoz pre ostatných odberateľov je 70 € vrátane DPH + náklady na dopravu 1,68 € / km vrátane DPH. Platba sa realizuje na základe faktúry.

Objem fekálneho vozu (jeden vývoz) je 10 m3.
Pracovná doba je od 7:00 do 15.00. 

 

ĎALŠIE SLUŽBY A ČINNOSTI

- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
- vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
- vyhľadávanie skrytých únikov vôd
- vykonávanie technických prehliadok potrubí
- inžinierske činnosti  
- technické poradenstvo 

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495