AKO UHRADIŤ FAKTÚRU


Spôsob úhrady faktúr a preddavkových platieb (záloh):

 
Bezhotovostne

 

 • Priamo na bankový účet spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. prevodným príkazom, prostredníctvom internet bankingu, a pod. ;  je potrebné uviesť variabilný symbol (číslo faktúry)

V prípade preddavkových platieb – odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol – číslo zákazníckeho účtu,      

 • Platba prostredníctvom QR kódu Oskenuj a Zaplať! cez aplikáciu internet banking

Pre jednoduchšie zrealizovanie platby použite možnosť Scan&Pay.

 1. na svojom mobilnom telefóne otvorte aplikáciu internet bankingu, nájdite ikonku rýchle platby/platby podľa skenera,
 2. oskenujte QR kód uvedený na faktúre,
 3. všetky údaje platby sa vám automaticky nahrajú do platobného príkazu,
 4. dokončite platbu ako zvyčajne.
 • Platba na pošte prostredníctvom QR kódu (nahrádza poštovú poukážku)

Slovenská pošta umožňuje  zaplatiť faktúry priamo na pošte, a to prostredníctvom PAY by square kódu. PAY by square kód predstavuje štandardizovaný platobný QR kód, ktorý platiteľovi umožňuje rýchle a bezchybné zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu. Spracovanie údajov o platbe je bezchybné a rýchlosť pripísania prostriedkov na účet prijímateľa je v režime zrýchlenej platby, čo znamená, že finančné prostriedky sú na účet prijímateľa pripísané ešte v ten istý pracovný deň, ak bola služba realizovaná do 10:00 hod. V opačnom prípade je platba pripísaná nasledujúci pracovný deň.

 

 • Inkaso

Ako zriadiť inkaso?

  1. Žiadosť
   Vyplnením našej žiadosti pri zmene odberateľa / žiadosti o pripojenie na verejný vodovod resp. všeobecnej žiadosti a zaslaním buď na adresu TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05  Trenčín, alebo na  e-mailovú adresu
   zakaznik@tvkas.sk .  Je potrebné zadať číslo svojho účtu, na ktorom chcete dané inkaso zriadiť
  2. Mandát
   Zákaznícke centrum na základe žiadosti zašle poštou, alebo e -mailom mandát na zriadenie inkasa.
  3. Banka
   S mandátom navštívite Vašu banku. Následne dostanete “Súhlas so SEPA inkasom”. Tento krok je možné realizovať aj pomocou Internet bankingu

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na naše zákaznícke centrum v Trenčíne, alebo v Novom Meste nad Váhom. Kontaktné údaje nájdete v časti Kontakty

 • Platobnou kartou

je možná platba osobne v pokladni zákazníckeho centra jedine  v Trenčíne

 

V hotovosti

 • platbou osobne v pokladni zákazníckeho centra v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom

 

Faktúra za vodné a/alebo stočné musí byť uhradená v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Rozhodujúcim dátumom pre dodržanie lehoty splatnosti je pripísanie finančných prostriedkov na účet našej spoločnosti. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby - t.j. číslo faktúry.  TVK a.s. nezodpovedá za škody v prípade, ak platba neobsahuje správny variabilný symbol a nie je možné platbu správne priradiť k zodpovedajúcej faktúre.

Preddavky na vodné a/alebo stočné (zálohy):
Naša spoločnosť Vám taktiež umožňuje platbu za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd formou preddavkov (záloh). Ak máte záujem o platbu formou preddavkov, je potrebné vyplniť FORMULÁR ZÁLOHOVÝCH A VYÚČTOVACÍCH PLATIEB – PRIHLÁŠKA a zaslať nasledovnými spôsobmi:

 • vyplnením a podpísaním tlačiva "Prihláška na zálohy", jeho zoskenovaním a zaslaním na e-mail zakaznik@tvkas.sk
 • vyplnením a podpísaním tlačiva "Prihláška na zálohy" a jeho zaslaním na adresu sídla TVK, a.s.
 • návštevou Zákazníckych centier TVK, a.s. a vyplnením príslušného tlačiva priamo na mieste

 

Minimálna výška preddavkovej platby je stanovená na 5,00 €/mesiac. Preddavky sa uhrádzajú mesačne v lehote splatnosti vo výške 1/12 platby.

Vyúčtovacia faktúra Vám bude vyhotovená podľa Harmonogramu odpočtov, minimálne 1 x ročne. Rozdiel medzi uhradenými preddavkami a vyúčtovacou faktúrou bude uhradený v lehote splatnosti, nedoplatok na účet dodávateľa, preplatok prevodným príkazom na účet odberateľa. 

 

 

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495