Investície 2018


Hlavným cieľom pre rok 2018 v investičnej oblasti je ukončenie rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne, kde naša spoločnosť realizuje modernizáciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

V pláne máme aj ďalšie investičné akcie, ako napríklad rekonštrukciu vodárenskej infraštruktúry na uliciach Partizánska a Opatovská v Trenčíne, na uliciach Hodžova, Hurbanova a J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, a tiež investičné akcie v obciach Modrovka, Skalka nad Váhom, Bošáca, Trenčianske Mitice, Soblahov, Trenčianske Jastrabie a ďalších.

Všetky plánované investičné akcie spoločne s postupným zvyšovaním pripojenosti na verejný vodovod a kanalizáciu sú plne v súlade s dlhodobými cieľmi našej spoločnosti orientovanými na kvalitu životného prostredia v regióne a rozvoj a obnovu infraštruktúry v majetku našej spoločnosti.

Kľúčovým zámerom pre rok 2018 je tiež systémové riešenie strát vody s dlhodobým efektom na hospodárenie s vodnými zdrojmi nášho regiónu. V súlade s týmto dôležitým cieľom sme implementovali informačný systém operatívny dispečing a projektové riadenie vyhľadávania a riešenia porúch a skrytých únikov vody. Tomuto projektu má napomôcť aj dopojenie viacerých vodárenských objektov na centrálny dispečing.

Ďalším z hlavných cieľov spoločnosti je optimalizácia vnútropodnikových nákladov a efektívne riešenie nákladov na poruchy a údržbu. Podstatné tiež bude plnenie čiastkových cieľov v zmysle stratégie rozvoja ľudských zdrojov schválenej v minulom roku s cieľom zabezpečiť potrebný odborný rast spoločnosti.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495