VZORKY PITNEJ VODY


Rokovanie so zákazníkom

 • Zákazník sa osobne alebo telefonicky ohlási, že má záujem o analýzu vzorky. Zákazník je podrobne oboznámený s podmienkami príjmu vzorky.
 • Objednávku predkladá písomne. V objednávke je podrobne a zreteľne zaznačená adresa zákazníka, kontaktná osoba, telefónne číslo, názov odberného miesta, skúšky ukazovateľov kvality vody, o vykonanie ktorých žiada.
 • Doručenie objednávky osobne alebo e-mail poštou: mikulova@tvkas.sk
 • V prípade pravidelných vzoriek pre dlhodobé obdobie (maximálne 1 rok) postačuje predložiť jednu objednávku na začiatku tohto obdobia.

Odber vzoriek

 • Chemické laboratórium zabezpečuje po dohode za poplatok odborný odber vzoriek vlastnými pracovníkmi. Odber vzoriek treba dohodnúť minimálne týždeň vopred.
 • Ak si odber vzoriek zabezpečuje zákazník sám, je poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek. Chemické laboratórium zákazníkovi zapožičia vzorkovnice a dohodne termín odberu a dopravenia vzoriek do laboratória
 • Vzorky na mikrobiologické a biologické skúšky laboratórium neprevezme, ak vzorka nie je odobratá do sterilných vzorkovníc.

​​​
Zákazník pri odbere vzoriek postupuje nasledovne

1. mikrobiologické a biologické ukazovatele

 • Pred odberom vzorky sa skontroluje odberový kohútik, cez ktorý bude vzorka odoberaná.
 • Odmontuje sa hadica, prípadne perlátor a odpustí sa dostatočné množstvo vody, aby sa celý vodovodný systém prepláchol čerstvou vodou.
 • Sterilná vzorkovnica sa otvorí tak, aby sa zabránilo kontaminácii zvonku (zátku treba chytať len za alobalovú ochranu, nepokladať a držať tak, aby smerovala k zemi a minimalizovať čas otvorenia vzorkovnice.
 • Vzorkovnicu nevyplachovať a naplniť 3/4 objemu, uzavrieť a alobal utesniť cez zátku.
 • Vzorky sa musia uchovávať v chlade a v čo najkratšom čase dopraviť do laboratória.

2. fyzikálno-chemické ukazovatele

 • Vzorka sa do vzorkovníc naplní po okraj (bez vzduchovej bubliny) a dobre sa uzavrie zátkou, u špeciálnych analýz podľa pokynov pracovníkov laboratória 

Protokol o skúške
Po vykonaní skúšok Chemické laboratóriu vyhotoví „Protokol o skúškach“. Zákazník si protokol prevezme osobne v Chemickom laboratóriu alebo na základe jeho súhlasu je mu zaslaný poštou. Telefonicky sa výsledky neposkytujú.

Spôsob úhrady faktúry
Zákazník môže uhradiť faktúru za vykonané služby poštovou zloženkou alebo bankovým prevodom, ako variabilný symbol sa udá číslo faktúry.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495