Odstránenie havarijného stavu na prívode vody do Trenčianskych Stankoviec.  

28.09.2023

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vám týmto oznamujú že dňom 2.10.2023 začnú prostredníctvom svojho zhotoviteľa firmy Termomont Dolná Krupá, s.r.o. realizovať rekonštrukčné práce na prívode vody do Trenčianskych Stankoviec - odstránenie havarijného stavu.

Stavebné práce budú realizované na základe predbežného povolenia č.OU-TN-OSZP3-2023/044104-005 vydaného Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie , oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy ,zo dňa 27.9.2023.

Rekonštrukčné práce sa budú realizovať v inundačnom území a ochrannom pásme vodného toku Váh a Biskupický kanál v k.ú. Veľké Bierovce v celkovej dĺžke 647m a budú trvať 13 kalendárnych týždňov.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495