Aktuality


Oznam

Publikované 18.11.2020

Vážení zákazníci,
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rodinné domy je možné požiadať elektronicky. Podklady je možné zaslať na emailovú adresu: vyjadrenieRD(zavináč)tvkas.sk.

Podanie musí obsahovať:

- vyplnenú a podpísanú naskenovanú Objednávku - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktorá je zverejnená na internetovej stránke našej spoločnosti v sekcii: - Pre zákazníkov, Na stiahnutie


Zobraziť celý článok...

Zatvorenie zákazníckych centier

Publikované 22.09.2020

Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálneho stavu šírenia koronavírusu na Slovensku, budú zákaznícke centrá v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom zatvorené s účinnosťou od 23.9.2020 až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (odpočty, fakturácia, zmeny odberateľov, platby, zálohy, reklamácie ....), nás kontaktujte na zákazníckej linke 0850 850 109 alebo na telefónnych číslach a emailoch  uvedených na: https://www.tvkas.sk/Kontakty.


Zobraziť celý článok...

Pripravujeme otvorenie zákazníckych centier....

Publikované 07.05.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri pretrvávaní priaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, budú naše zákaznícke centrá v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom opäť otvorené od 1.6.2020.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 


Zobraziť celý článok...

Vydanie vyjadrenia TVK a.s. ku kolaudačnému konaniu

Publikované 08.04.2020

Počas súčasnej mimoriadnej situácie Trenčianske vodárne a kanalizácie budú vydávať vyjadrenie ku kolaudácii na základe Oznámenia o začatí kolaudačného konania, ktoré našej spoločnosti doručí príslušný  stavebný úrad alebo na základe žiadosti stavebníka, ktorú zašle elektronicky na adresu: info@tvkas.sk.

Zodpovedný pracovník našej spoločnosti, ktorému bude žiadosť pridelená, si vyžiada od stavebníka elektronicky potrebné podklady, miestnu obhliadku zrealizujeme podľa vlastného uváženia individuálne. Každé vyjadrenie k vydaniu užívacieho povolenia zašle TVK a.s. elektronicky príslušnému stavebnému úradu a v prípade, že žiadal o vyjadrenie stavebník, tak aj stavebníkovi.    


Zobraziť celý článok...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou.

Publikované 27.03.2020

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke.
Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495