Aktuality


Zmena harmonogramu riadnych odpočtov

Publikované 18.12.2018

Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2019 mení harmonogram riadnych odpočtov a zároveň termíny fakturácie vodného a stočného. Od 1. januára 2019 sa budú odpočty vodomerov vykonávať v polročnej periodicite, nie v štvrťročnej ako doteraz. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného bude
od 1. januára 2019 takisto realizovaná v polročných intervaloch.
V súvislosti s prechodom na polročný fakturačný cyklus Vám ponúkame možnosť úhrady nami fakturovaných služieb prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových platieb (záloh) za opakované dodávky (vodné/stočné), len v prípade, ak Vaša ročná fakturovaná čiastka je nad 60,- EUR/rok. 
Vyúčtovacia faktúra Vám bude následne vystavená podľa harmonogramu odpočtov v polročných cykloch.


Zobraziť celý článok...

Ako ochrániť vodomer pred mrazom

Publikované 11.12.2018

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Najčastejšie sa to stáva na odberných miestach bez odberu vody počas zimného obdobia a to najmä na víkendových chalupách, záhradných sídlach ako aj v rodinných domoch s nízkym odberom vody.

Ochrana vodomeru pred poškodením je v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. povinnosťou odberateľa pitnej vody - § 26 Povinnosti odberateľa a producenta, ods. e) tohto zákona je povinnosťou odberateľa dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.


Zobraziť celý článok...

Nový meteorologický posudok pre výpočet zrážkových vôd

Publikované 31.10.2018

Radi by sme upozornili našich zákazníkov - právnické osoby a fyzické osoby - SZČO, na aktuálny meteorologický posudok od Slovenského hydrometeorologického ústavu, na základe ktorého bude počítaný úhrn zrážkových vôd pre potreby fakturácie v období 1. 11. 2018 - 31. 10. 2019. Posudok je k dispozícii na tomto linku. V prípade otázok prosím kontaktujte našu Zákaznícku linku. 


Zobraziť celý článok...

UPOZORNENIE - Dopravné obmedzenia na Partizánskej ul., Trenčín

Publikované 18.10.2018

Upozorňujeme obyvateľov Partizánskej ul. v Trenčíne a okolitých ulíc, že v piatok 19. 10. 2018 bude na Partizánskej ulici v Trenčíne prebiehať frézovanie povrchu vozovky v úseku od križovatky pri studničke (vrátane) po križovatku s Cintorínskou ulicou (vrátane). V úseku bude doprava riadená pokynmi pracovníkov stavby. Prosíme vodičov, aby využili iné trasy.

Zároveň upozorňujeme, že v pondelok 22. 10. 2018 a v utorok 23. 10. 2018 bude prebiehať asfaltovanie uvedeného úseku, v tomto prípade bude na úseku plná uzávera. Prístup na časť Partizánskej ulice pod Juhom bude zabezpečený jedným zúženým jazdným pruhom od Cintorínskej ulice. Križovatka pri studničke bude úplne uzatvorená, na sídlisko Nad Tehelňou / Pod Brezinou prosím využite prístup cez križovatku pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Vopred Vám ďakujeme za trpezlivosť.


Zobraziť celý článok...

GENERÁLNY PARDON

Publikované 09.08.2018

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlasujú Generálny pardon.
Producenti odpadových vôd, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu bez zmluvy, majú v období od 10. 8. 2018 do 30. 9. 2018 možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Do termínu 30. 9. 2018 si spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) neuplatní náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých producentov, ktorí odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie v správe TVK a majú s TVK uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu bez zavedenia služby “odvádzanie a čistenie odpadových vôd”, prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných – vlastných zdrojov.


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495