Aktuality


Odpočty

Publikované 05.01.2021

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že v dňoch 4.1.2021 - 22.1.2021  budú pracovníci spoločnosti TVK realizovať odpočty vodomerov v mimoriadnom režime.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľstva, pracovníci TVK budú realizovať odpočet len na voľne prístupných vodomeroch.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá odpočtový lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.


Zobraziť celý článok...

PF 2021

Publikované 23.12.2020

Vážení zákazníci,
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vám ďakuje za spoluprácu a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich blízkych, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v roku 2021.

 


Zobraziť celý článok...

Nové ceny vodného a stočného od 1.januára 2021

Publikované 21.12.2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutím č. 0020/2020/V zo dňa 19.08.2020 schválil pre  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné). Na základe uvedeného rozhodnutia budú nasledovné ceny uplatnené od 1. januára 2021 :
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                     1,0293 EUR/m3 bez DPH (1,24 EUR/m3 s DPH)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou      1,1251 EUR/m3 bez DPH (1,35 EUR/m3 s DPH)


Zobraziť celý článok...

Priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok platné pre rok 2021

Publikované 09.12.2020

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že pre fakturáciu zrážkových vôd na rok 2021 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave vydal nový meteorologický posudok stanovujúci ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu, ktorý nájdete 
tu. Údaje SHMÚ o ročnom priemere z dlhodobého zrážkového úhrnu pre dané lokality za obdobie posledných piatich po sebe nasledujúcich rokov budú použité pri výpočte množstva zrážkových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie rovnako pre právnické osoby a pre fyzické osoby v roku 2021. 
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov podľa lokalít Hz (mm/rok) platný pre rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021:


Zobraziť celý článok...

Oznam

Publikované 18.11.2020

Vážení zákazníci,
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rodinné domy je možné požiadať elektronicky. Podklady je možné zaslať na emailovú adresu: vyjadrenieRD(zavináč)tvkas.sk.

Podanie musí obsahovať:

- vyplnenú a podpísanú naskenovanú Objednávku - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktorá je zverejnená na internetovej stránke našej spoločnosti v sekcii: - Pre zákazníkov, Na stiahnutie


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495