Aktuality


REKONŠTRUKCIA WEBSTRÁNKY

Aktualizované 25.07.2018

Vážení zákazníci, 

nakoľko v súčasnosti prebieha menšia rekonštrukcia našej webstránky, môžu sa Vám niektoré informácie zobrazovať nesprávne, prípadne nezobrazovať vôbec. Prosím ospravedlňte dočasne obmedzenú funkčnosť. V prípade otázok môžete kontaktovať našu Zákaznícku linku. Ďakujeme za pochopenie.


Zobraziť celý článok...

PRIPOJTE SA NA NOVÚ KANALIZÁCIU A VODOVOD VO VAŠEJ OBCI

Publikované 26.06.2017

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.


Zobraziť celý článok...

AKTUÁLNE PLATNÉ CENY VODY

Publikované 22.06.2017

Vážení zákazníci,

dňa 16. februára 2017 nadobudla účinnosť nová Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie  a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Dňa 24. februára 2017 ÚRSO vydal Rozhodnutie č. 0166/2017/V, ktorým určil našej spoločnosti ceny platné pre regulačné obdobie od 1. januára 2017 a to nasledovne: 


Zobraziť celý článok...

AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

Publikované 13.06.2017

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Nižšie uvádzame postupnosť krokov pri procese pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. Po kliknutí na text označený modrou sa Vám v novom okne otvoria príslušné dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, alebo dôležité informácie, návody a vzorové situačné nákresy. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasnotí nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach.


Zobraziť celý článok...


Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Poruchová linka

0800 115 495