NA STIAHNUTIE


Cenník
 • CENNÍK (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2019)

 • CENNÍK (PLATNOSŤ OD 1. 7. 2018

  1. Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
  2. Ceny za výkony a služby súvisiace so zásobovaním pitnou vodou a verejným vodovodom a odkanalizovaním odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  3. Ceny ostatných výkonov

 • ROZHODNUTIE ÚRSO Č. 0166/2017/V Z DŇA 24. 2. 2017

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cených za výrobu a dodavku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizaciou...

Reklamačný poriadok
 • REKLAMAČNÝ PORIADOK (PLATNOSŤ OD 1.11.2014)

  Reklamačný poriadok ustanovuje podrobnosti o rozsahu práv a podmienok zodpovednosti za vady súvisiace s dodávkou pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, reklamácie poskytovaných služieb vrátane určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania.

Formuláre
Ďalšie dôležité dokumenty

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495