zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 3  next_img

Ako chrániť vodomer pred mrazom

12.12.2017

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Najčastejšie sa to stáva na odberných miestach bez odberu vody počas zimného obdobia a to najmä na víkendových chalupách, záhradných sídlach ako aj v rodinných domoch s nízkym odberom vody.

Ochrana vodomeru pred poškodením je v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. povinnosťou odberateľa pitnej vody - § 26 Povinnosti odberateľa a producenta, ods. e) tohto zákona je povinnosťou odberateľa dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Chceme Vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť Vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

V prípade umiestnenia vodomeru vo vodomernej šachte :

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

  • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

  • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

  • vodomernú šachtu dobre zatepliť a uzavrieť pevne doliehajúcim poklopom. Na účel zateplenia môžete použiť  polystyrén  alebo iný izolačný materiál

  • meradlo zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov.

V prípade umiestnenia vodomeru vo vnútorných priestoroch objektu:

  •  skontrolujte, či je tento priestor chránený proti mrazu; priestor, v ktorom je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru)

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov.

UPOZORNENIE - služba VÝVOZ ŽUMPOVÝCH VÔD BUDE DOČASNE NEDOSTUPNÁ

23.11.2017

Vážení zákazníci,

z dôvodu naplnenia kapacity vývozov a plánovanej opravy fekálneho vozu bude dočasne nedostupná služba vývozu žumpových vôd a to v období 30. novembra 2017 - 31. januára 2018. Objednávky budeme prijímať na vývozy od 1. februára 2018. Ďakujeme za porozumenie.

Rekonštrukcia na Kukučínovej ulici v Trenčíne - aktualizované 19. 9. 2017

25.08.2017

V pondelok 11. septembra 2017 spustí naša spoločnosť v spolupráci s mestom Trenčín rekonštrukciu verejného vodovodu a kanalizácie na Kukučínovej ulici. Pôjde zatiaľ o prvú etapu celkovej obnovy.

Okrem rekonštrukcie sietí osadia v hornej časti ulice dve horské vpuste a v spodnej časti zaústia stoku do zberača na ul. M. R. Štefánika. Práce by mali trvať konca októbra 2017, pričom konečná úprava komunikácie  - zaasfaltovanie bude hotové najneskôr do polovice novembra.

Počas prác bude na Kukučínovej ulici obmedzená doprava. Jeden jazdný pruh bude uzavretý. Prosíme vodičov o pozornosť a trpezlivosť. Ďakujeme.

Najbližšie plánované obmedzenie dopravy: víkend 23. a 24. septembra 2017 na Štefánikovej ulici.
Potom budú pokračovať rekonštrukčné práce vodovodu a kanalizácie v Kukučínovej ulici v plánovanom rozsahu.

INFORMÁCIA O DOPRAVNÝCH OBMEDZENIACH PRI OBCHODNEJ AKADÉMII V TRENČÍNE

01.08.2017

Vážení zákazníci,

v súčasnosti sa na križovatke ulíc M. Rázusa a Študentská pri Obchodnej akadémii M. Hodžu v Trenčíne realizuje prekládka kanalizačného potrubia v rámci modernizácie železničnej trate.

Z uvedených dôvodov boli nevyhnutne zavedené dopravné obmedzenia a obchádzky, výjazd zo Sihote podjazdom na ul. M. Rázusa nebude možný. Viac informácií termínoch a o obmedzeniach pre chodcov, automobilovú dopravu a MHD nájdete na webstránka mesta Trenčín po kliknutí na tento odkaz.

stránka : previous_img  1 / 3  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

12. 12. 2017
8:00 - 14:00 Nové Mesto nad Váhom - Hollého

8:00 - 15:00 Haluzice

Aktuálne odpočty