zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 2  next_img

Vyhrali sme 1. miesto v celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov

16.09.2016

vyy

8. septembra 2016 sa v Košiciach konal už 33. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkovtento raz v réžii Východoslovenských vodární. Súťažilo sa v dvoch hlavných disciplínach:
(A) montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok, a (B) vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí.
Súťaže sa zúčastnili družstvá z desiatich slovenských vodárenských spoločností. Družstvu našej spoločnosti TVK a.s. Trenčín sa napokon podarilo získať krásne prvé miesto!
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým našim pracovníkom za vynikajúcu reprezentáciu našich vodární na súťaži a zároveň Východoslovenským vodárňam za kvalitne zorganizované a príjemné podujatie.
Viac fotiek zo súťaže nájdete po kliknutí na nižšie uvedený link.  

PRIPOJTE SA NA NOVÚ KANALIZÁCIU A VODOVOD VO VAŠEJ OBCI

13.06.2016

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vďaka rozsahu projektu, použitým moderným technológiám a materiálom je neoceniteľným výsledkom tohto projektu najmä vyššia kvalita vody a životného prostredia v celom našom regióne, a tým vyššia kvalita života všetkých jeho obyvateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že už prebehli kolaudačné konania ku všetkým novovybudovaným úsekom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (termíny vydania a správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí pre úseky siete v dotknutých obciach si môžete pozrieť TU) Vám oznamujeme, že je možné okamžite sa pripojiť na novovybudované úseky pripojiť.

Ak ste obyvateľom jednej z nižšie uvedených obcí, v ktorých sme v rámci tohto projektu vybudovali verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, nižšie nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť na novovybudovanú sieť.

 
AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU       
        
ak ste obyvateľom mesta Trenčín
- časť Zlatovce a Orechové na uliciach:
Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová,
Kasárenská, Psotného
- časť Opatová na uliciach:
časť Opatovskej cesty a ulice Niva, Mníšna,
Horeblatie, Mlynská, 10. apríla, Pod driením 

ak ste obyvateľom obce:
Omšenie, Zamarovce, Ivanovce, Trenčianske
Stankovce, Veľké Bierovce, Melčice-Lieskové,
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice  

                 KLIKNITE SEM                  


AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD        
        
ak ste obyvateľom obce:
Podolie
Očkov
Pobedim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KLIKNITE SEM                

Slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

29.02.2016

V piatok 26. februára 2016 sa v areáli ČOV Trenčín - ľavý breh konalo slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu.

Pán minister spoločne s primátorom mesta Trenčín a predsedom predstavenstva Richardom Rybníčkom, primátorom Nového Mesta nad Váhom a podpredsedom predstavenstva Jozefom Trstenským a generálnym riaditeľom Jozefom Gajdošom symbolicky odovzdali do užívania výsledok našej niekoľkoročnej tvrdej práce - súbor intenzifikovaných alebo novovybudovaných vodohospodárskych objektov, ktoré významne prispejú ku kvalite a ochrane životného prostredia a vôd v celom trenčianskom regióne. 

Ako sa pripojiť na verejnú kanalizáciu?

01.12.2015

Vážení zákazníci,

v súvislosti s ukončením projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne" sa na nás často obraciate s otázkou ako a kedy sa môžete pripojiť.

O tom či, kedy a ako sa budete môcť pripojiť budete včas informovaní zo strany našej spoločnosti. Priamo do vašej poštovej schránky Vám doručíme zásielku s dokumentáciou a sprievodným listom a pravidelne budeme aktualizovať informácie na našej webstránke.

stránka : previous_img  1 / 2  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

Porucha na vodovodnom potrubí v Trenčianskej Turnej

Ulica Oslobodenia - do pondelka 12. 12. predpokladáme trvanie odstávky niekoľkých domov na danej ulici.

Dodávka pitnej vody - po dohode s majiteľmi domov. Viac info na poruchovej linke. 

 

Aktuálne odpočty

5. - 9. 12. 2016

Trenčín - Sihoť, Nový Juh, Soblahovská, Zámostie

Trenčianske Teplice + obce, Nové Mesto nad Váhom