zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 2  next_img

PRIPOJTE SA NA NOVÚ KANALIZÁCIU A VODOVOD VO VAŠEJ OBCI

13.06.2016

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vďaka rozsahu projektu, použitým moderným technológiám a materiálom je neoceniteľným výsledkom tohto projektu najmä vyššia kvalita vody a životného prostredia v celom našom regióne, a tým vyššia kvalita života všetkých jeho obyvateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že už prebehli kolaudačné konania ku všetkým novovybudovaným úsekom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (termíny vydania a správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí pre úseky siete v dotknutých obciach si môžete pozrieť TU) Vám oznamujeme, že je možné okamžite sa pripojiť na novovybudované úseky pripojiť.

Ak ste obyvateľom jednej z nižšie uvedených obcí, v ktorých sme v rámci tohto projektu vybudovali verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, nižšie nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť na novovybudovanú sieť.

 
AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU       
        
ak ste obyvateľom mesta Trenčín
- časť Zlatovce a Orechové na uliciach:
Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová,
Kasárenská, Psotného
- časť Opatová na uliciach:
časť Opatovskej cesty a ulice Niva, Mníšna,
Horeblatie, Mlynská, 10. apríla, Pod driením 

ak ste obyvateľom obce:
Omšenie, Zamarovce, Ivanovce, Trenčianske
Stankovce, Veľké Bierovce, Melčice-Lieskové,
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice  

                 KLIKNITE SEM                  


AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD        
        
ak ste obyvateľom obce:
Podolie
Očkov
Pobedim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KLIKNITE SEM                

Slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

29.02.2016

V piatok 26. februára 2016 sa v areáli ČOV Trenčín - ľavý breh konalo slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu.

Pán minister spoločne s primátorom mesta Trenčín a predsedom predstavenstva Richardom Rybníčkom, primátorom Nového Mesta nad Váhom a podpredsedom predstavenstva Jozefom Trstenským a generálnym riaditeľom Jozefom Gajdošom symbolicky odovzdali do užívania výsledok našej niekoľkoročnej tvrdej práce - súbor intenzifikovaných alebo novovybudovaných vodohospodárskych objektov, ktoré významne prispejú ku kvalite a ochrane životného prostredia a vôd v celom trenčianskom regióne. 

Ako sa pripojiť na verejnú kanalizáciu?

01.12.2015

Vážení zákazníci,

v súvislosti s ukončením projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne" sa na nás často obraciate s otázkou ako a kedy sa môžete pripojiť.

O tom či, kedy a ako sa budete môcť pripojiť budete včas informovaní zo strany našej spoločnosti. Priamo do vašej poštovej schránky Vám doručíme zásielku s dokumentáciou a sprievodným listom a pravidelne budeme aktualizovať informácie na našej webstránke.

Pripojme sa! - Nová kampaň AVS

21.10.2015

Slovenská Asociácia vodárenských spoločností v týchto dňoch realizuje na celom Slovensku informačnú kampaň venovanú ochrane vodných zdrojov s názvom Pripojme sa!. Kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností, že najsprávnejšou ekologickou voľbou je pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, vyzdvihuje výhody a pozitívne dopady odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a ich čistenia v čistiarňach odpadových vôd a dôležitosť ochrany podzemných vôd a životného prostredia.

stránka : previous_img  1 / 2  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

 

 

 

Aktuálne odpočty

22. - 26. august 2016

Neporadza, Motešice, Trenčianska Teplá, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Hrachovište, Kostolné, Štvrtok n. V.