Aktuality


Oznámenie

Publikované 11.09.2020

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že dňa 14.9.2020 budú zákaznícke centrá v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom z technických príčin zatvorené.
Vaše požiadavky môžete posielať emailom na adresu: info@tvkas.sk prípade telefonicky na zákaznickej linke 0850 850 109.

Ďakujeme za pochopenie


Zobraziť celý článok...

Zmena otváracích hodín

Aktualizované 02.09.2020

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 1. 9. 2020 budú naše zákaznícke centrá v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom otvorené:
Pondelok     8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok         8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda          8:00 – 12:00    13:00 – 16:30
Štvrtok         8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Piatok          8:00 – 12:00

Konzultácie technického charakteru pre celý región pôsobnosti TVK a.s. Trenčín sú v rámci zákazníckeho centra v Trenčíne zabezpečené nasledovne:
Pondelok       8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda            8:00 – 12:00    13:00 – 16:30

Piatok            8:00 – 12:00


Zobraziť celý článok...

Pripravujeme otvorenie zákazníckych centier....

Publikované 07.05.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri pretrvávaní priaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, budú naše zákaznícke centrá v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom opäť otvorené od 1.6.2020.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 


Zobraziť celý článok...

Vydanie vyjadrenia TVK a.s. ku kolaudačnému konaniu

Publikované 08.04.2020

Počas súčasnej mimoriadnej situácie Trenčianske vodárne a kanalizácie budú vydávať vyjadrenie ku kolaudácii na základe Oznámenia o začatí kolaudačného konania, ktoré našej spoločnosti doručí príslušný  stavebný úrad alebo na základe žiadosti stavebníka, ktorú zašle elektronicky na adresu: info@tvkas.sk.

Zodpovedný pracovník našej spoločnosti, ktorému bude žiadosť pridelená, si vyžiada od stavebníka elektronicky potrebné podklady, miestnu obhliadku zrealizujeme podľa vlastného uváženia individuálne. Každé vyjadrenie k vydaniu užívacieho povolenia zašle TVK a.s. elektronicky príslušnému stavebnému úradu a v prípade, že žiadal o vyjadrenie stavebník, tak aj stavebníkovi.    


Zobraziť celý článok...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou.

Publikované 27.03.2020

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke.
Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495