ZMLUVY


Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.

Dátum zverejnenia Dátum podpisu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Zmluvná cena Mena
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1_8 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\tvs-tvk1-8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\Zmluva7.pdf
13.02.2015 31. 1. 2017 Zmluva o spolupráci TVK a.s. Trenčín Mesto Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_spolupraci.pdf
04.11.2013 10. 10. 2013 04/2013/TVK Dod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok_c1_Int.covTN-Sl.pdf
01.03.2016 1. 3. 2016 KZ-VRM Kúpna Zmluva - VRM Trenčín VRM, a.s., TN TVK a.s. Trenčín 25 680,00 Eur \doc\contracts\KZVRM_TVK.pdf
18.11.2016 1. 1. 2015 KZ-Trckova Kupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena TVK a.s. Trenčín E.Trčková, N.Petrová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_VB, Trckova_Petrova.pdf
17.07.2013 27. 6. 2013 KZ č.2/2013 KZ č.2/2013 - Ivanovce TVK a.s. Trenčín Obec Ivanovce 10 200,00 Eur \doc\contracts\Ivanovce-KZ-2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\Zmluva5.pdf
11.04.2013 10. 10. 2013 03/2013/TVK Dod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatokč.1Int.čovTNkZoD.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8320/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 1 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8320-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
14.11.2016 21. 9. 2016 cislo Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín Ján Bončo - Šteflovič 600,00 Eur \doc\contracts\CSOV1A.Kochanovce-Dohoda-vecnebremeno.pdf
09.10.2017 11. 9. 2017 KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Roman Brutenič 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluva_Brutenic.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 6 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva6.pdf
19.07.2013 20. 4. 2013 04/2013/SŽG Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby TVK a.s. Trenčín ŽSR, rod.Srvátkova 342,44 Eur \doc\contracts\zmluva o zriadení VB 04-2014-SŽG.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 1223/14/80475-dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva1223_14_80475_dodatok1_upr.pdf
28.03.2014 27. 2. 2014 KZ-Ja Kúpna zmluva - Jankovský Jankovský TVK a.s. Trenčín 3 515,15 Eur \doc\contracts\Zmluva Jankovský 001.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 Zmluva o najme nebytového priestoru TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\zmluvaonajmenebyt.pdf
06.05.2013 11. 4. 2013 6 Dohoda o zriadení práva VB TVK a.s. Trenčín Martin Liška 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriad. práva VB-Liška.pdf
12.10.2017 11. 10. 2017 Kúpna zmluva TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová rod. Bobotová 460,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova (1).pdf
03.06.2016 25. 5. 2016 0552/16/80475 Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere (1).pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8318/12/ 80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveoucelovomuvere8318.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1222/14/80475 Zmluvu o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1222opt.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\Zmluva3.pdf
27.04.2016 26. 4. 2016 KZ-Melčice-L. Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod TVK a.s. Trenčín občania 1 440,00 Eur \doc\contracts\KZ_Melcice_sukr.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1223/14/80475 Zmluva o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1223opt.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1223/14/80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveouelovomuvere1223.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 4 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 153 296,00 Eur \doc\contracts\Zmluva4.pdf
01.03.2016 25. 2. 2016 8556/15/80475 Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o ukonceni zmluvy o ucelovom uvere.pdf
15.12.2015 14. 12. 2015 36778/2015 Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie o registracii NCRzp.pdf
11.10.2016 4. 10. 2016 Zámenná zmluva TVK a.s. Trenčín, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec Štvrtok Ing. Milan Zigo 0,00 Eur \doc\contracts\zamennazmluva.pdf
28.07.2014 14. 7. 2014 Zmluva o prevode nehnuteľností HOSS CORP a.s. TVK a.s. Trenčín 50 000,00 Eur \doc\contracts\HOSSA CORP .pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7101090804 Poistná zmluva č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 809 915,00 SK \doc\contracts\Poistná zmluva KP č. 7101090804.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 8318/12180475-D1 Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 6 804 000,00 Eur \doc\contracts\dodatokc1opt.pdf
13.08.2014 28. 7. 2014 035/2014/TVK Úprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie TVK a.s. Trenčín MEDBRA s.r.o. 65 001,98 Eur \doc\contracts\ZMLUVAMedbra.pdf
17.09.2015 1. 7. 2014 7101090804 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 51 302,47 Eur \doc\contracts\Dodatokc1kpoistnejzmluve7101090804.pdf
11.06.2015 25. 5. 2015 Kup.Zml.25.5.2015 Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3 TVK a.s. Trenčín Výstavbové bytové družstvo,Tn + 3 421,68 Eur \doc\contracts\KZ-V.Byt.Dr.aTraja-062015.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 6500000644 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 577,06 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP6500000644.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07A.pdf
16.11.2017 15. 11. 2017 0552/16/80475 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere(1).pdf
06.03.2012 5. 3. 2012 2012/319/331/L12.0701.11.0018 Zmluva o zriadení vecných bremien TVK a.s. Trenčín ZSE Distribúcia, a.s. 796,40 Eur \doc\contracts\01_2012.pdf
19.04.2013 11. 4. 2013 O4I2O13/TVK Zmluva o poskytnutí služieb TVK a.s. Trenčín EUTECH, a.s. 2 425 200,00 Eur \doc\contracts\EUTECH -Slu-04_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\19PrilohaZmluva03A.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1220/14/80475 - Dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok1kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
12.08.2015 11. 8. 2015 KZ Kúpna zmluva - p.Hanzelová TVK a.s. Trenčín Hanzelová Iris 10 624,55 Eur \doc\contracts\Hanzelova kz201508.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\Zmluva9.pdf
30.10.2015 29. 10. 2015 kz Kúpna zmluva - Zamiešaloví TVK a.s. Trenčín "Zamiešaloví" 1 612,50 Eur \doc\contracts\Zamiesal_KZ201510.pdf
27.03.2013 15. 3. 2013 134/1.2MP/2009 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP MŽP SR TVK a.s. Trenčín 56 875 870,00 Eur \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113601475.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\22PrilohaZmluva09A.pdf
17.09.2015 13. 11. 2004 7101064704 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 7 832,94 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7101064704.pdf
09.10.2017 4. 9. 2017 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín IBV-Zlatovce 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluvaIBVZlatovce.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9_15 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy9_15.pdf
11.07.2016 8. 7. 2016 KZ-Petrovsky Kúpna zmluva, Petrovský M. Martin Petrovský TVK a.s. Trenčín 9 279,60 Eur \doc\contracts\KZ Petrovsky - podpisana.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8556/15/80475 Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluvaoucelovomuvere_85561580475.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 6547/2016 Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín meno 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie_o_registracii_v_NCRzp.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\Zmluva11.pdf
19.07.2013 30. 4. 2013 08/2013/SZG Zml. o zriad. vec.bremena v prosp. 3.os. TVK a.s. Trenčín ZSR, Obec Tr.Tepla 492,95 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT_ŽSR.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 16_33 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy16_33.pdf
30.10.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP 12012-dod.č.3 Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione TVK a.s. Trenčín SAZP,sekcia fondov EU 0,00 Eur \doc\contracts\Int.COVdod.c.3.102015.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 1471/2004 Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv TVK a.s. Trenčín 0 0,00 Eur \doc\contracts\Uradny_vypis_z_NCRzp.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150037 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 4 290,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015032.pdf
11.06.2013 4. 6. 2013 41275 Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca TVK a.s. Trenčín Obec Bošáca 130,00 Eur \doc\contracts\Kúpna zmluva Bošáca.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08B.pdf
14.07.2015 3. 7. 2015 19187/2015 Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\potvrdenieoregistracii.pdf
19.05.2016 31. 12. 2015 7101090804 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 58 383,59 Eur \doc\contracts\Dodatok c.3 k PZ 7101090804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02C_1.pdf
08.06.2016 25. 5. 2016 0553/16/80475 Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva05531680475_CSOB.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 08/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG ŽSR SR TVK a.s. Trenčín, Obec tr.Teplá 492,95 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT-ŽSR.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1220/14/80475 Zmluva o kontokorentnom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1220opt.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150036 Zmluva o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 330,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015033.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8318/12/80475 Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8318-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150038 Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 3 647,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015031.pdf
19.05.2016 15. 3. 2016 7101090804 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 71 758,36 Eur \doc\contracts\Dodatok c.4 k PZ 7101090804.PDF
25.11.2014 21. 11. 2014 1224-14-80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB, a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\CSOB_zmluva1224.pdf
16.09.2015 23. 6. 2015 7101090804 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 56 172,62 Eur \doc\contracts\Dodatokc2kpoistnejzmluve7101090804.pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7106590804 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 6 950,58 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7106590804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02A.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1221/14/80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1221.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\dohoda_final.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07B.pdf
20.08.2013 22. 7. 2013 134/1.2MP/2012-Dod. č.2 Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku TVK a.s. Trenčín MZP SR 46 737 925,68 Eur \doc\contracts\MZP_Dodatok2_2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\23PrilohaZmluva11A.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 07/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG ŽSR TVK a.s. Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB ŽSR-TVK.pdf
19.04.2013 5. 4. 2013 O3I2O13/TVK ZMLUVA O DIELO TVK a.s. Trenčín COMBIN - ARPROG 65 684 400,00 Eur \doc\contracts\Combin-Pr-ZOD03_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\Zmluva8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 10 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13 200,00 Eur \doc\contracts\Zmluva10_1.pdf
08.01.2016 22. 12. 2015 KZ-Kuruc Kúpna zmluva-p.Kurucová TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová,rod.Bobotová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova(1).pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05B.pdf
27.10.2015 22. 10. 2015 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva o prevode VP, Dohoda o zriadení VB 22.10.15.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 0675/15/80475 Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva0675_15_80475_upr.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8321/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 2 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Trenčín 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8321-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02B_1.pdf
18.03.2015 10. 3. 2015 C1-0044 BR Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. Orange Slovensko, a.s. TVK a.s. Trenčín 5 004,22 Eur \doc\contracts\Orange2015034.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\18PrilohaZmluva01A.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 100000763 Poistná zmluva TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 4 244 836,00 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP0100000763.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s.r.o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\zmluvaoprevode1.pdf
11.09.2018 4. 9. 2018 IROP-Z-302041M923-421-19 O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 4 970 824,18 EUR \doc\contracts\zmluvaoposkytnutiNFP_IROP_Z_302041M923_421_19.pdf
14.12.2018 14. 12. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb.pdf
15.10.2018 19. 2. 2018 7101090804 Dodatok č. 10 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 126 026,82 EUR \doc\contracts\dodatok10_PZ7101090804.PDF
22.01.2019 11. 12. 2018 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o. 40,00 EUR \doc\contracts\zozvb_monolit.PDF
22.01.2019 17. 12. 2018 95/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovenská správa ciest 710,00 EUR \doc\contracts\952018.pdf
24.09.2018 24. 9. 2018 110/2018/TVK Zmluva o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu Považany kanalizácia Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany 248 541,00 EUR \doc\contracts\1102018.PDF
17.04.2019 26. 4. 2018 Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ICS Systems s.r.o. 300,00 EUR \doc\contracts\icssystem.PDF
21.05.2019 10. 5. 2019 Zmluva o poskytnutí propagačných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 000,00 EUR \doc\contracts\IMG_20190521_0002.pdf
27.03.2013 29. 11. 2012 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 56 875 870,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190607101139699(1).pdf
02.11.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Dodatok 3 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 0,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113703205.PDF
20.06.2019 28. 5. 2019 0010/2019 Zmluva o reklamnom plnení Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 1 000,00 EUR \doc\contracts\Kupele Tr.Teplice.pdf
16.07.2019 14. 6. 2019 47/2019 zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame CULTURA o.z..pdf
13.09.2019 30. 5. 2019 Podniková kolektívna zmluva 2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 \doc\contracts\PKZ_2019verzia finale.pdf
27.09.2019 26. 9. 2019 D2019091713 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Disig, a.s. 0,00 \doc\contracts\Zmluva Disis.pdf
24.10.2019 11. 10. 2019 83/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Selec 2 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo - Obec Selec.pdf
08.11.2019 7. 11. 2019 89/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. La Strada. s.r.o. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame La Strada.pdf
12.11.2019 14. 8. 2019 61/2019/TVK Zmluva o výpožičke Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o vypozicke 61 2019 TVK.pdf
12.11.2019 28. 8. 2019 69/2019/TVK Dohoda o integračnom zámere medzi TVK a.s. a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systému CG DIS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o integracnom zamere 69 2019 TVK.pdf
27.11.2019 22. 11. 2019 93/2019 Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 3 310 076,66 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Povazany - c.93 2019 TVK.pdf
09.12.2019 28. 11. 2019 93/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 93/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo Povazany kanalizacia Zverejnenie.pdf
14.01.2020 30. 12. 2019 6/2020/TVK Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zdruzenej dodavke elektrina a plynu 6 2020 TVK.pdf
11.04.2019 28. 2. 2019 7101090804 Dodatok č. 11 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 133 642,69 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 11 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
16.03.2020 21. 2. 2020 7101090804 Dodatok č. 12 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 136 936,35 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 12 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
19.03.2020 19. 3. 2020 1220/14/80475 Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok2kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
23.03.2020 23. 3. 2020 01/2020/O220/vi/TVK Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Železnice Slovenskej republiky 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 012020O220viTVK.pdf
15.05.2020 6. 5. 2020 23/2020/TVK Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 1 796 273,07 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf
25.05.2020 18. 5. 2020 30/2020/TVK Potvrdenie o prevzatí certifikátu č. 202003862 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Disig, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Potvrdenie o prevzati certifikatu c. 202003862.pdf
28.07.2020 17. 7. 2020 96/2018/TVK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M923-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 3 471 182,95 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku IROP-D1-302041M923-421-19 - text.pdf
25.08.2020 25. 8. 2020 56/2020/TVK Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 48 300,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti sluzieb stavebneho dorzoru - Povazany kanalizacia - 56 2020 TVK.pdf
08.09.2020 25. 8. 2020 55/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\CULTURA o.z. - Zmluva o reklame.pdf
05.10.2020 21. 8. 2020 58/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície Trenčín 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame - Sportovy klub policie Trencin.pdf

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495