ZMLUVY


Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.

Dátum zverejnenia Dátum podpisu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Zmluvná cena Mena
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1_8 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\tvs-tvk1-8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\Zmluva7.pdf
13.02.2015 31. 1. 2017 Zmluva o spolupráci TVK a.s. Trenčín Mesto Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_spolupraci.pdf
04.11.2013 10. 10. 2013 04/2013/TVK Dod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok_c1_Int.covTN-Sl.pdf
01.03.2016 1. 3. 2016 KZ-VRM Kúpna Zmluva - VRM Trenčín VRM, a.s., TN TVK a.s. Trenčín 25 680,00 Eur \doc\contracts\KZVRM_TVK.pdf
18.11.2016 1. 1. 2015 KZ-Trckova Kupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena TVK a.s. Trenčín E.Trčková, N.Petrová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_VB, Trckova_Petrova.pdf
17.07.2013 27. 6. 2013 KZ č.2/2013 KZ č.2/2013 - Ivanovce TVK a.s. Trenčín Obec Ivanovce 10 200,00 Eur \doc\contracts\Ivanovce-KZ-2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\Zmluva5.pdf
11.04.2013 10. 10. 2013 03/2013/TVK Dod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatokč.1Int.čovTNkZoD.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8320/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 1 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8320-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
14.11.2016 21. 9. 2016 83/2016/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín Ján Bončo - Šteflovič 600,00 Eur \doc\contracts\CSOV1A.Kochanovce-Dohoda-vecnebremeno.pdf
09.10.2017 11. 9. 2017 KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Roman Brutenič 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluva_Brutenic.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 6 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva6.pdf
19.07.2013 20. 4. 2013 04/2013/SŽG Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby TVK a.s. Trenčín ŽSR, rod.Srvátkova 342,44 Eur \doc\contracts\zmluva o zriadení VB 04-2014-SŽG.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 1223/14/80475-dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva1223_14_80475_dodatok1_upr.pdf
28.03.2014 27. 2. 2014 KZ-Ja Kúpna zmluva - Jankovský Jankovský TVK a.s. Trenčín 3 515,15 Eur \doc\contracts\Zmluva Jankovský 001.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 Zmluva o najme nebytového priestoru TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\zmluvaonajmenebyt.pdf
06.05.2013 11. 4. 2013 6 Dohoda o zriadení práva VB TVK a.s. Trenčín Martin Liška 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriad. práva VB-Liška.pdf
12.10.2017 11. 10. 2017 Kúpna zmluva TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová rod. Bobotová 460,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova (1).pdf
03.06.2016 25. 5. 2016 0552/16/80475 Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere (1).pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8318/12/ 80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveoucelovomuvere8318.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1222/14/80475 Zmluvu o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1222opt.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\Zmluva3.pdf
27.04.2016 26. 4. 2016 KZ-Melčice-L. Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod TVK a.s. Trenčín občania 1 440,00 Eur \doc\contracts\KZ_Melcice_sukr.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1223/14/80475 Zmluva o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1223opt.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1223/14/80475 - Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok2kZmluveouelovomuvere1223.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 4 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 153 296,00 Eur \doc\contracts\Zmluva4.pdf
01.03.2016 25. 2. 2016 8556/15/80475 Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o ukonceni zmluvy o ucelovom uvere.pdf
15.12.2015 14. 12. 2015 36778/2015 Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie o registracii NCRzp.pdf
11.10.2016 4. 10. 2016 Zámenná zmluva TVK a.s. Trenčín, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec Štvrtok Ing. Milan Zigo 0,00 Eur \doc\contracts\zamennazmluva.pdf
28.07.2014 14. 7. 2014 34/2014/TVK Zmluva o prevode nehnuteľností HOSS CORP a.s. TVK a.s. Trenčín 50 000,00 Eur \doc\contracts\HOSSA CORP .pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7101090804 Poistná zmluva č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 809 915,00 SK \doc\contracts\Poistná zmluva KP č. 7101090804.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 8318/12180475-D1 Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 6 804 000,00 Eur \doc\contracts\dodatokc1opt.pdf
13.08.2014 28. 7. 2014 035/2014/TVK Úprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie TVK a.s. Trenčín MEDBRA s.r.o. 65 001,98 Eur \doc\contracts\ZMLUVAMedbra.pdf
17.09.2015 1. 7. 2014 7101090804 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 51 302,47 Eur \doc\contracts\Dodatokc1kpoistnejzmluve7101090804.pdf
11.06.2015 25. 5. 2015 Kup.Zml.25.5.2015 Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3 TVK a.s. Trenčín Výstavbové bytové družstvo,Tn + 3 421,68 Eur \doc\contracts\KZ-V.Byt.Dr.aTraja-062015.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 6500000644 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 577,06 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP6500000644.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07A.pdf
16.11.2017 15. 11. 2017 0552/16/80475 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere(1).pdf
06.03.2012 5. 3. 2012 2012/319/331/L12.0701.11.0018 Zmluva o zriadení vecných bremien TVK a.s. Trenčín ZSE Distribúcia, a.s. 796,40 Eur \doc\contracts\01_2012.pdf
19.04.2013 11. 4. 2013 O4I2O13/TVK Zmluva o poskytnutí služieb TVK a.s. Trenčín EUTECH, a.s. 2 425 200,00 Eur \doc\contracts\EUTECH -Slu-04_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 3 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 7 139,00 Eur \doc\contracts\19PrilohaZmluva03A.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 1220/14/80475 - Dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 0,00 Eur \doc\contracts\Dodatok1kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
12.08.2015 11. 8. 2015 KZ Kúpna zmluva - p.Hanzelová TVK a.s. Trenčín Hanzelová Iris 10 624,55 Eur \doc\contracts\Hanzelova kz201508.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\Zmluva9.pdf
30.10.2015 29. 10. 2015 kz Kúpna zmluva - Zamiešaloví TVK a.s. Trenčín "Zamiešaloví" 1 612,50 Eur \doc\contracts\Zamiesal_KZ201510.pdf
27.03.2013 15. 3. 2013 134/1.2MP/2009 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP MŽP SR TVK a.s. Trenčín 56 875 870,00 Eur \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113601475.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 9 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 33 470,50 Eur \doc\contracts\22PrilohaZmluva09A.pdf
17.09.2015 13. 11. 2004 7101064704 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 7 832,94 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7101064704.pdf
09.10.2017 4. 9. 2017 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín IBV-Zlatovce 1,20 Eur \doc\contracts\kupnazmluvaIBVZlatovce.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 9_15 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy9_15.pdf
11.07.2016 8. 7. 2016 KZ-Petrovsky Kúpna zmluva, Petrovský M. Martin Petrovský TVK a.s. Trenčín 9 279,60 Eur \doc\contracts\KZ Petrovsky - podpisana.pdf
20.10.2015 14. 10. 2015 8556/15/80475 Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475 TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluvaoucelovomuvere_85561580475.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 6547/2016 Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín meno 5 500 000,00 Eur \doc\contracts\Potvrdenie_o_registracii_v_NCRzp.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\Zmluva11.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 16_33 Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33 TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\prilohy16_33.pdf
30.10.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP 12012-dod.č.3 Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione TVK a.s. Trenčín SAZP,sekcia fondov EU 0,00 Eur \doc\contracts\Int.COVdod.c.3.102015.pdf
16.03.2016 10. 3. 2016 1471/2004 Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv TVK a.s. Trenčín 0 0,00 Eur \doc\contracts\Uradny_vypis_z_NCRzp.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150037 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 4 290,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015032.pdf
11.06.2013 4. 6. 2013 41275 Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca TVK a.s. Trenčín Obec Bošáca 130,00 Eur \doc\contracts\Kúpna zmluva Bošáca.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\17PrilohaZmluva08B.pdf
14.07.2015 3. 7. 2015 19187/2015 Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\potvrdenieoregistracii.pdf
19.05.2016 31. 12. 2015 7101090804 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 58 383,59 Eur \doc\contracts\Dodatok c.3 k PZ 7101090804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05A.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02C_1.pdf
08.06.2016 25. 5. 2016 0553/16/80475 Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 9 866 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva05531680475_CSOB.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 08/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG ŽSR SR TVK a.s. Trenčín, Obec tr.Teplá 492,95 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT-ŽSR.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1220/14/80475 Zmluva o kontokorentnom úvere TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1220opt.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150036 Zmluva o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 330,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015033.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8318/12/80475 Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8318-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\Zmluva2.pdf
18.03.2015 27. 2. 2015 220150038 Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 3 647,00 Eur \doc\contracts\Telecom2015031.pdf
19.05.2016 15. 3. 2016 7101090804 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 71 758,36 Eur \doc\contracts\Dodatok c.4 k PZ 7101090804.PDF
25.11.2014 21. 11. 2014 1224-14-80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB, a.s. Bratislava 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\CSOB_zmluva1224.pdf
16.09.2015 23. 6. 2015 7101090804 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group 56 172,62 Eur \doc\contracts\Dodatokc2kpoistnejzmluve7101090804.pdf
17.09.2015 19. 12. 2003 7106590804 Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 6 950,58 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7106590804.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02A.pdf
25.11.2014 21. 11. 2014 1221/14/80475 Zmluva o zriadení záložného práva TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Bratislava 1 500 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva1221.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. 0,00 Eur \doc\contracts\dohoda_final.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 7 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 322 390,10 Eur \doc\contracts\16PrilohaZmluva07B.pdf
20.08.2013 22. 7. 2013 134/1.2MP/2012-Dod. č.2 Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku TVK a.s. Trenčín MZP SR 46 737 925,68 Eur \doc\contracts\MZP_Dodatok2_2013.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 11 ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 28 653,77 Eur \doc\contracts\23PrilohaZmluva11A.pdf
21.05.2013 17. 5. 2013 07/2013/SŽG Zmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG ŽSR TVK a.s. Trenčín 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB ŽSR-TVK.pdf
19.04.2013 5. 4. 2013 O3I2O13/TVK ZMLUVA O DIELO TVK a.s. Trenčín COMBIN - ARPROG 65 684 400,00 Eur \doc\contracts\Combin-Pr-ZOD03_2013_TVK.PDF
03.06.2015 3. 6. 2015 8 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 67 172,07 Eur \doc\contracts\Zmluva8.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 10 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13 200,00 Eur \doc\contracts\Zmluva10_1.pdf
08.01.2016 22. 12. 2015 KZ-Kuruc Kúpna zmluva-p.Kurucová TVK a.s. Trenčín Dana Kurucová,rod.Bobotová 500,00 Eur \doc\contracts\KZ_Kurucova(1).pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 5 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 35 584,80 Eur \doc\contracts\21PrilohaZmluva05B.pdf
27.10.2015 22. 10. 2015 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 287 792,71 Eur \doc\contracts\Zmluva o prevode VP, Dohoda o zriadení VB 22.10.15.pdf
14.07.2015 25. 6. 2015 0675/15/80475 Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam TVK a.s. Trenčín Československá obchodná banka, a.s. 1 000 000,00 Eur \doc\contracts\Zmluva0675_15_80475_upr.pdf
06.05.2013 27. 12. 2012 8321/12/80475 Zmluva o zriadení záložného práva 2 TVK a.s. Trenčín ČSOB,a.s. Trenčín 10 208 000,00 Eur \doc\contracts\zmluva č. 8321-12-80475.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 2 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\contracts\15PrilohaZmluva02B_1.pdf
18.03.2015 10. 3. 2015 C1-0044 BR Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. Orange Slovensko, a.s. TVK a.s. Trenčín 5 004,22 Eur \doc\contracts\Orange2015034.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s. r. o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\18PrilohaZmluva01A.pdf
17.09.2015 28. 3. 2006 100000763 Poistná zmluva TVK a.s. Trenčín KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 4 244 836,00 Eur \doc\contracts\PoistnazmluvaKP0100000763.pdf
03.06.2015 3. 6. 2015 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA TVK a.s. Trenčín E-SPRAVCA, s.r.o. 170 078,88 Eur \doc\contracts\zmluvaoprevode1.pdf
11.09.2018 4. 9. 2018 IROP-Z-302041M923-421-19 O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 4 970 824,18 EUR \doc\contracts\zmluvaoposkytnutiNFP_IROP_Z_302041M923_421_19.pdf
14.12.2018 14. 12. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb.pdf
15.10.2018 19. 2. 2018 7101090804 Dodatok č. 10 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 126 026,82 EUR \doc\contracts\dodatok10_PZ7101090804.PDF
22.01.2019 11. 12. 2018 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o. 40,00 EUR \doc\contracts\zozvb_monolit.PDF
22.01.2019 17. 12. 2018 95/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovenská správa ciest 710,00 EUR \doc\contracts\952018.pdf
24.09.2018 24. 9. 2018 110/2018/TVK Zmluva o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu Považany kanalizácia Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany 248 541,00 EUR \doc\contracts\1102018.PDF
17.04.2019 26. 4. 2018 Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ICS Systems s.r.o. 300,00 EUR \doc\contracts\icssystem.PDF
21.05.2019 10. 5. 2019 Zmluva o poskytnutí propagačných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 000,00 EUR \doc\contracts\IMG_20190521_0002.pdf
27.03.2013 29. 11. 2012 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 56 875 870,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190607101139699(1).pdf
02.11.2015 21. 10. 2015 134/1.2 MP/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Dodatok 3 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR 0,00 EUR \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113703205.PDF
20.06.2019 28. 5. 2019 0010/2019 Zmluva o reklamnom plnení Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 1 000,00 EUR \doc\contracts\Kupele Tr.Teplice.pdf
16.07.2019 14. 6. 2019 47/2019 zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame CULTURA o.z..pdf
13.09.2019 30. 5. 2019 Podniková kolektívna zmluva 2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 \doc\contracts\PKZ_2019verzia finale.pdf
27.09.2019 26. 9. 2019 D2019091713 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Disig, a.s. 0,00 \doc\contracts\Zmluva Disis.pdf
24.10.2019 11. 10. 2019 83/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Selec 2 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo - Obec Selec.pdf
08.11.2019 7. 11. 2019 89/2019 Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. La Strada. s.r.o. 1 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame La Strada.pdf
12.11.2019 14. 8. 2019 61/2019/TVK Zmluva o výpožičke Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o vypozicke 61 2019 TVK.pdf
12.11.2019 28. 8. 2019 69/2019/TVK Dohoda o integračnom zámere medzi TVK a.s. a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systému CG DIS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o integracnom zamere 69 2019 TVK.pdf
27.11.2019 22. 11. 2019 93/2019 Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 3 310 076,66 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Povazany - c.93 2019 TVK.pdf
09.12.2019 28. 11. 2019 93/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 93/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo Povazany kanalizacia Zverejnenie.pdf
14.01.2020 30. 12. 2019 6/2020/TVK Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zdruzenej dodavke elektrina a plynu 6 2020 TVK.pdf
11.04.2019 28. 2. 2019 7101090804 Dodatok č. 11 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 133 642,69 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 11 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
16.03.2020 21. 2. 2020 7101090804 Dodatok č. 12 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 136 936,35 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 12 k poistnej zmluve cislo 7101090804.pdf
19.03.2020 19. 3. 2020 1220/14/80475 Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok2kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf
23.03.2020 23. 3. 2020 01/2020/O220/vi/TVK Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Železnice Slovenskej republiky 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 012020O220viTVK.pdf
15.05.2020 6. 5. 2020 23/2020/TVK Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 1 796 273,07 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf
28.07.2020 17. 7. 2020 96/2018/TVK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M923-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 3 471 182,95 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku IROP-D1-302041M923-421-19 - text.pdf
25.08.2020 25. 8. 2020 56/2020/TVK Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 48 300,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti sluzieb stavebneho dorzoru - Povazany kanalizacia - 56 2020 TVK.pdf
08.09.2020 25. 8. 2020 55/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. CULTURA o.z. 1 500,00 EUR \doc\contracts\CULTURA o.z. - Zmluva o reklame.pdf
05.10.2020 21. 8. 2020 58/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície Trenčín 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame - Sportovy klub policie Trencin.pdf
02.11.2020 29. 10. 2020 69/2020/TVK Darovacia zmluva Centrum pre deti a rodiny Zlatovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Darovacia zmluva- Centrum pre deti a rodiny Zlatovce.pdf
14.12.2020 14. 12. 2020 79/2020/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Daniel Pagáč 180,00 EUR \doc\contracts\zmluva_o_reklame c. 79 2020 TVK - Pagac.pdf
21.01.2021 20. 1. 2021 1/2021/TVK Darovacia zmluva Centrum pre deti a rodiny Zlatovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Darovacia zmluva - Centrum pre deti a rodiny Zlatovce - 1 2021 TVK - zverejnenie.pdf
23.02.2021 23. 2. 2021 0552/16/80475 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Československá obchodná banka, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k Zmluve c. 0552_16_80475 CSOB a.s. - na zverejnenie.pdf
28.02.2019 20. 2. 2019 10/2019/TVK Nájomná zmluva CNS s.r.o. CNS, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Najomna zmluva CNS s.r.o. - 10 2019 TVK.pdf
04.02.2020 30. 1. 2020 37/2015/TVK Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 4 574,72 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme nebytovych priestorov a pozemku, Slovak Telekom - 37 2015 TVK.pdf
01.01.2017 3. 11. 2014 151/2014/TVK Zmluva o nájme a prevádzkovaní Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme a prevadzkovani ... Regionalna vodarenska spolocnost Vlara-Vah - 151 2014 TVK.pdf
11.12.2020 7. 12. 2020 136/2014/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky, ICS Systems. s.r.o. + Dodatok č. 1 ICS Systems s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 500,00 EUR ročne \doc\contracts\Dohoda o uzivani elektrickej pripojky, ICS Systems. s.r.o. + Dodatok c. 1 - 136 2014.pdf
19.12.2018 14. 12. 2018 141/2018/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky ICS Systems s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 300,00 EUR ročne \doc\contracts\Dohoda o uzivani elektrickej pripojky, ICS Systems, s.r.o. - 141 2018 TVK.pdf
04.02.2020 30. 1. 2020 36/2015/TVK Dodatky č. 1-3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov 0220150038 Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. TVK a.s. Trenčín 3 889,00 EUR ročne \doc\contracts\Dodatky c. 1-3 k Zmluve o najme nebytovych priestorov a ostatnych priestorov 0220150038 Slovak Telekom - 36 2015 TVK.pdf
15.11.2017 10. 11. 2017 79/2017/TVK Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia - SPP-Distribúcia SPP - distribúcia, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 1 273,02 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia - SPP-Distribucia - 79 2017 TVK.pdf
06.02.2020 30. 1. 2020 35/2015/TVK Dodatok č. 1 - 3 k Zmluve o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 351,90 EUR ročne \doc\contracts\Dodatok c. 1 - 3 k Zmluve o uzivani elektrickej pripojky Slovak Telekom - 35 2015 TVK.pdf
05.01.2021 29. 12. 2020 35/2015/TVK Dodatok č. 4 k Dohode o užívaní elektrickej prípojky Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 675,00 EUR ročne \doc\contracts\Dodatok c. 4 k Dohode o uzivani elektrickej pripojky Slovak Telekom - 35 2015 TVK.pdf
17.03.2021 19. 2. 2021 7101090804 Dodatok č. 14 k poistnej zmluve číslo 7101090804 Komunálna poisťovňa Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 144 260,27 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 14 k poistnej zmluve cislo 7101090804 Komunalna poistovna.pdf
20.10.2020 16. 10. 2020 86/2020/TVK Memorandum o spoločnom postupe, mlčanlivosti a ochrane informácií Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Slovanet, a.s., U-system Slovakia s.r.o., BSC Line s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Memorandum o spolocnom postupe, mlcan. a ochrane infor.pdf
15.04.2021 9. 4. 2021 96/2018/TVK Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M923-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 3 453 283,21 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 2 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku c. IROP-Z-302041M923-421-19 zo dna 04.09.2018 Ministerstvo inv., reg.rozvoja a infor.SR - 96 2018 TVK.pdf
31.10.2016 27. 10. 2016 98/2016 Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Roman Brutenič 0,00 EUR \doc\contracts\98_2016.pdf
02.06.2021 25. 5. 2021 38/2021/TVK Zmluva o dielo - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 1 599 000,00 EUR \doc\contracts\ZMLUVA 38 2021 TVK + Dodatok c. 1.pdf
11.12.2017 6. 12. 2017 89/2017/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. R. Dudák, M. Dudák, A. Dudáková 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 89 2017 TVK.pdf
16.11.2017 14. 11. 2017 82/2017/TVK Zmluva o prevode vlastníckeho práva Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. E. Dudák, A. Dudáková, M. Meravý, J. Lopatková, A. Lutz 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 82 2017 TVK.pdf
22.06.2021 1. 6. 2021 41/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ad libitum,spol. s r.o. 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Ad libitum spol. s r.o. - 41 2021 TVK.pdf
02.07.2021 25. 6. 2021 44/2021/TVK Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. Orange Slovensko, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 500,00 EUR ročne \doc\contracts\Zmluva Orange - 44 2021 TVK.pdf
10.08.2021 6. 8. 2021 54/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Športový klub polície v Trenčíne 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame Sporotovy klub policie - 54 2021 TVK.pdf
10.08.2021 9. 8. 2021 55/2021/TVK Kúpna zmluva Jana Orságová, rod. Jamborová a Katarína Šebánová, rod. Šebánová Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 9 300,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva Orsagova a Sebanova - 55 2021 TVK.pdf
07.09.2021 23. 8. 2021 60/2021/TVK Zmluva o poskytnutí propagačných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytnuti propagacnych sluzieb - NMnV 60 2021 TVK.pdf
29.09.2021 24. 9. 2021 63/2021/TVK Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ENTO, spol. s r.o. Košice 28 700,00 EUR \doc\contracts\COV Castkovce-stavebny dozor.pdf
10.12.2014 3. 12. 2014 124/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Rímsko katolícky farský úrad, J. Holásek, A. Holásková, Š. Čaňo, M. Čaňová, J. Vanek, A. Vaneková, S. Krajčíková, P. Križko, K. Križková 500,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Holasek - 124 2014 TVK.pdf
26.11.2014 24. 11. 2014 99/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mária Nováková 120,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Novakova Maria - 99 014 TVK.pdf
15.05.2014 12. 5. 2014 26/2014/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. M. Suchán, S. Suchánová 0,00 Eur \doc\contracts\Dohoda o zriadeni VB Suchan 26 2014 TVK.pdf
10.12.2014 5. 12. 2014 153/2014/TVK Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Nové Mesto nad Váhom 0,00 Eur \doc\contracts\Zmluva o najme a prevadzkovani Nove Mesto nad Vahom - 153 2014 TVK.pdf
19.10.2021 19. 10. 2021 75/2021/TVK Dohoda o urovnaní k Zmluve o dielo 03/2013/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. COMBIN Banská Štiavnica 1 596 308,70 EUR \doc\contracts\Dohoda o urovnani COMBIN k Zmluve o dielo 032013TVK 75 2021 TVK.pdf
01.08.2015 30. 12. 2014 112/2014/TVK Zmluva o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Cagalová , Osúchová 4,60 EUR \doc\contracts\112 2014 Zmluva o zriadeni VB Cagalova.pdf
29.12.2014 23. 12. 2014 164/2014 Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Haraslinová 15,50 EUR \doc\contracts\164 2014 Zmluva o zriadeni VB Haraslinova Irena.pdf
26.10.2021 15. 10. 2021 76/2021/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ondrej Ďurech 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o VB - Durech - 76 2021 TVK.PDF
04.11.2021 8. 10. 2021 69/2021/TVK Zmluva o reklame Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. OZ Punkáči deťom 500,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 69 2021 TVK.pdf
09.11.2021 3. 11. 2021 86/2021/TVK Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu č. 36302724/1/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva 86 2021 TVK.PDF
01.12.2021 16. 11. 2021 23/2020/TVK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj 1 680 700,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 1 k 23 2020 TVK.pdf
15.12.2021 15. 12. 2021 38/2021/TVK Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 38/2021/TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a. s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c.2 k zmluve o dielo.pdf
17.12.2021 16. 12. 2021 93/2019/TVK Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 93/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SMS a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c.2 k ZoD 93_2019_TVK.pdf
08.02.2022 7. 2. 2022 38/2021/TVK Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 38/2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. FERRMONT, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dodatok c. 3 k Zmluve o dielo c. 382021.pdf
18.01.2022 28. 3. 2022 003/2022/TVK Dohoda o zriadení vecného bremena Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ondrej Ďurech 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Durech 003 2022 - zmazany podpis.pdf
04.01.2022 1. 1. 2022 004/2022/TVK Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ing. Juraj Lexman 150,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o uzivani el. pripojky 004 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.02.2022 8. 2. 2022 005/2022/TVK Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia, s.r.o. 155,81 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni VB 84 2021 SZG - 005 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.02.2022 8. 2. 2022 006/2022/TVK Zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. TRELLIS s.r.o. 54 450,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Trellis - 006 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
31.01.2022 27. 1. 2022 008/2022/TVK ZMLUVA O DlELO č.24 2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo c.24 2022 SeVaK - 008 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 010/2022/TVK ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNE.J A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY EKSO s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o VaK ... EKSO - 10 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 011/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY FP aero, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva FP aero s.r.o. - 11 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 012/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Marek Mulica, Dominika Mulicová, rod. Bežáková 0,00 EUR \doc\contracts\ZMLUVA_O_ZRIADENI_VECCNEHO_BREMENA_DM 012 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.02.2022 25. 2. 2022 013/2022/TVK RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MENERT spol.s.r.o. 100 000,00 EUR \doc\contracts\Menert - 013 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.03.2022 11. 3. 2022 014/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVAN1 VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRIJKTÚRY MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva MONOLIT - 14 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
15.03.2022 11. 3. 2022 015/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY RV 3, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Bytovy dom ‚Jelsina, s. r. o. - 016 2022 TVK -zmazany podpis.pdf
28.02.2022 11. 3. 2022 016/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Bytový dom Jelšina, s. r. o., Nové Zlatovce 2 s. r. o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva Bytovy dom ‚Jelsina, s. r. o. - 016 2022 TVK -zmazany podpis(1).pdf
03.03.2022 1. 3. 2022 017/2022/TVK Zmluva o dihodobom nájme obalov číslo 2022103101 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. SlAD Slovakia spol. s r.o., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva SIAD - 017 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
30.03.2022 29. 3. 2022 019/2022/TVK Zmluva o dielo Betonic - 019 2022 TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. BETONIC, s.r.o. 973 157,78 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo Betonic - 019 2022 TVK.pdf
03.01.2022 22. 12. 2021 001/2022 ZMLUVA O FINANCOVANÍ VÝDAVKOV SUBJEKTU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZACIE NA HOSPODÁRSKU MOBILIZÁCIU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2 556,00 EUR \doc\contracts\Zmluva MZP SR 001 2022 - zmazany podpis.pdf
01.04.2022 29. 3. 2022 022/2022/TVK DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Miroslav Srogončík Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Dohoda o zriadeni vecneho bremena M.Srogoncik - 022 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.03.2022 10. 2. 2022 024/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJA KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Obec Zamarovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Obec Zamarovce - 024 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
04.04.2022 16. 3. 2022 025/2022/TVK ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PPÁVNYCH SLUŽIEB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. InLEGAL s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva inLEGAL 025 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.03.2022 28. 3. 2022 28/2022/TVK Zmluva o zriadení VB ŽSR a Mesto TN Železnice Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 115,75 EUR \doc\contracts\Zmluva o zriadeni VB ZSR a Mesto TN - 28 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
22.04.2022 6. 4. 2022 009/2022/TVK Rámcová zmluva o dielo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. MENERT spol. s r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Ramcova_zmluva_o_dieo_c._009_2022_TVK - zmazany podpis.pdf
26.04.2022 25. 3. 2022 021/2022/TVK ZMLUVA o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na Čistiarni odpadových vôd MTM — KAVEX s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva_c._59_zneskodnovanie_odpadovej_vody_MTM_-_KAVEX_s.r.o._-_021_2022 TVK - zmazany podpis.pdf
26.04.2022 25. 4. 2022 031/2022/TVK Zmluve o poskytovaní verejných stužieb - Špecifikácia Služby server:LINK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovanet, a.s. 720,00 EUR \doc\contracts\Specifikacia sluzby ..... -Slovanet - 31 2022 TVK - zmanzany podpis.pdf
27.04.2022 27. 4. 2022 033/2022/TVK Kúpna zmluva MARINER PLUS Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. MARINER plus s.r.o 0,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva MARINER plus - 33 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
28.04.2022 29. 3. 2022 023/2022/TVK DOHODA o vykonanĺ opráv za rok 2022 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry zo dňa 8.6.2015 Mesto Trenčianske Teplice Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 66 000,00 EUR \doc\contracts\Dohoda_o_vykonani_oprav_2022_Tr._Teplice_-_023_2022_TVK (1) - zmazany podpis (002).pdf
02.05.2022 11. 4. 2022 026/2022/TVK Zmluva o predaji palív Slovnaft Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. SLOVNAFT, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o predaji paliv Slovnaft - 026 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
02.05.2022 29. 4. 2022 035/2022/TVK Zmluva o poskytovaní právnych služieb AK Gruber Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. AK GRUBFER, s.r.o., 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani pravnychsluzieb AK Gruber - 035 2022 TVK.pdf
02.05.2022 29. 4. 2022 036/2022/TVK ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ján Matúšek 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o buducej zmluve Matusek - 036 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
02.05.2022 27. 4. 2022 34/2022/TVK Zmluva o dielo TRIM Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. TRIM s.r.o. 112 331,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o dielo TRIM - 34 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
03.05.2022 3. 5. 2022 032/2022/TVK Rámcová kúpna zmluva Ján Matúšek Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ján Matúšek 0,00 EUR \doc\contracts\Ramcova kupna zmluva Jan Matusek - 032 2022 TVK.pdf
09.05.2022 4. 5. 2022 037/2022/TVK Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. BSC Line s.r.o. 4 000,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o zabezpeceni servisnych sluzieb c. 02 2022 S BSC Line - 37 2022 TVK.pdf
10.05.2022 28. 4. 2022 029/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY obec Melčice-Lieskové Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Melcice-Lieskove - 29 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
10.05.2022 28. 4. 2022 030/2022/TVK ZMLUVA O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY REZIDENCIA KAMENNÁ, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o sprave ... Rezidencia Kamenna - 30 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
30.04.2022 1. 4. 2022 039/2022/TVK Zmluva o poskytovaní služieb Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. E-VO, s.r.o. 0,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb E-VO - 39 2022 TVK - zmazany podpis.pdf
17.05.2022 16. 5. 2022 040/2022/TVK Kúpna zmluva Maroš Sušienka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 5 700,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva Maros Susienka - 40 2022 TVK - zmazany podpsi (002).pdf
20.05.2022 13. 5. 2022 38/2022/TVK ZMLUVA O REKLAME Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ad libitum, spol. s r.o. 1 200,00 EUR \doc\contracts\Zmluva o reklame Ad libitum - 38 2022 TVK.pdf
25.05.2022 25. 5. 2022 041/2022/TVK KÚPNAZMLUVA - Fiat Scudo Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 7 500,00 EUR \doc\contracts\Kupna zmluva cislo 41 2022 TVK - Rudolf Glasnak G+K AUTOSUCIASTKY.pdf

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495