zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

ZÁKAZNÍCKA LINKA 0850 850 109
Pondelok - Štvrtok 7.00 - 16.30 / Piatok 7:00 - 13:00
Email: info@tvkas.sk

PORUCHOVÁ LINKA 0800 115 495
NONSTOP / bezplatná
Email: dispecing@tvkas.sk
 
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM  TRENČÍN
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 16.30 / Piatok 8:00 - 13:00
 
 
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
(032) 6572 880 alebo 0911 242 386
zodpovedný pracovník: Zdenka Holíková
 
1. mája 314, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / vstup z ulice Partizánska č. 6B (vedľa vstupu do Kľúčovej služby)
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 15.30 (obedná prestávka 12.00 - 12.30) / Piatok 8.00 - 12.00
 
 
CHEMICKÉ LABORATÓRIUM / ROZBORY VODY
(032) 6572 890 / 0903 739 040 / mikulova@tvkas.sk
pre viac informácií kliknite SEM
 
OBJEDNÁVKY NA VÝVOZ ŽÚMP (032) 6572 809
 
 
Kontakty na jednotlivé úseky - telefónne číslo (032) 65 72+ klapka
 
ÚSEK GENERÁNEHO RIADITEĽA
Sekretariát generálneho riaditeľa            info@tvkas.sk 801
Mgr. Zdenka PEPELOVÁ, PhD., externá komunikácia                              pepelova@tvkas.sk      805
Ing. Jana MIKULOVÁ, chemické laboratórium                                        
 mikulova@tvkas.sk     
890
 
OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Zuzana VAVROVÁ, riaditeľka                              vavrova@tvkas.sk      820
Eva STOPKOVÁ, fakturácie a zmluvné vzťahy fyzické osoby  stopkova@tvkas.sk 823 
Lenka STRAKOVÁ, fakturácie a zmluvné vzťahy právnické osoby   strakova@tvkas.sk 822
Manon HUDECOVÁ, informácie o úhradách a pokladňa   hudecova@tvkas.sk 821
Lenka ZAPOTOČNÁ, informácie o odpočtoch a nahlasovanie odpočtov   zapotocna@tvkas.sk    827
 
VÝROBNÝ ÚSEK
Ing. Ľubomíra KAMENÁROVÁ, riaditeľka                                            kamenarova@tvkas.sk  850
Ing. Richard HARTMANN, vedúci strediska kanalizácie a ČOV Trenčín hartmann@tvkas.sk 870
Ing. Ján BRENK, vedúci strediska voda, kanál, ĆOV NM      brenk@tvkas.sk  
Bc. Igor ŽUCHA, vedúci strediska voda TN   zucha@tvkas.sk 860
Jozef KOVÁČ - majster, vodovody NM   kovac@tvkas.sk  
Pavol MAJERSKÝ - majster, vodovod, TN  majersky@tvkas.sk 861
František REPA - Teplice, Nemšová repa@tvkas.sk  
Miloš MICHALOVIČ - majster ČOV a kanalizácie, NM michalovič@tvkas.sk  
 
FINANČNÝ ÚSEK
Ing. Jaroslava REMŠÍKOVÁ, riaditeľka                                                     remsikova@tvkas.sk      810
 Zuzana MIŠOVCOVÁ, zástupkyňa riaditeľky         misovcova@tvkas.sk  814
 
TECHNICKO-INVESTIČNÝ ÚSEK
Ing. Monika ČIŽNÁROVÁ, riaditeľka                                                        
ciznarova@tvkas.sk      
830
Ing. Anton STANKO, technický inžinier   
stanko@tvkas.sk
833
Ing. Juraj MASÁR, projektový manažér 
masar@tvkas.sk
831
Ing. Alena ROZBOROVÁ, vyjadrenia k technickej dokumentácii
rozborova@tvkas.sk
851
Ing. Daniel BIRÁS, vedúci GIS 
biras@tvkas.sk
835
 
ÚSEK SERVISNÝCH ČINNOSTÍ 
Bc. Adrián REPKA, vedúci úseku                                                              repka@tvkas.sk             866
Martina DRGOŇOVÁ, objednávky na vývoz žúmp, referent dopravy       drgonova@tvkas.sk 809
STM majstri       
Roman MARKECH markech@tvkas.sk 863
Milan DÚŽEK duzek@tvkas.sk  
Ján DOHŇANSKÝ dohnansky@tvkas.sk 862

SÍDLO SPOLOČNOSTI : Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 302 724
IČ DPH: SK2020175751
DIČ: 2020175751
Zápis v registri: Okresný súd Trenčín, Obchodný register, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10 100/R


Zväčšiť mapu

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov