Informácia o zavádzaní smart meteringu (diaľkový odpočet vodomerov)

15.11.2019

Vážený odberateľ,

radi by sme Vás informovali, že Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. ako dodávateľ pitnej vody a prevádzkovateľ verejného vodovodu v rámci zlepšenia zákazníckeho servisu prináša svojim zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby vody s využitím moderných smart technológií. 

Systém diaľkového odčítania vody smart metering umožní nahradiť klasický fyzický odpočet meradiel – vodomerov a to efektívnejším odčítavaním prostredníctvom zariadení pre diaľkové odpočty.  

Smart metering poskytuje informácie o aktuálnom stave vodomeru, aktuálnej spotrebe vody, spotrebe za definované obdobie ako aj umožní zistiť prípadné úniky vody na strane zákazníka.

 

Smart metering umožňuje realizovať odpočty spotreby vody bez potreby fyzickej prítomnosti odpočtára na odbernom mieste (s výnimkou nevyhnutnej kontroly odberného miesta). 

Stav vodomeru bude zaznamenaný a odosielaný automaticky LPWAN sieťami priebežne a bez potreby ľudského zásahu.

Samotná inštalácia odčítacieho zariadenia  bude realizovaná bezplatne našimi pracovníkmi. V 1.etape bude realizovaná inštalácia  snímačov na odberných miestach mesta Trenčín v lokalitách, v ktorých je zabepečená konektivita pre odčítacie zariadenia a to v katastrálnom území Trenčín-Zlatovce (ulice Okružná, Na záhrade, Na vinohrady, Šafránová, Slivková, Hroznová, Vážska, Lipová, Jedľová, Prúdy, Brezová, Javorová, Višňová, Orgovánová); v katastrálnom území Trenčín-Záblatie (ulice Malozáblatská, Kňažské); v katastrálnom území Trenčín - lokalita Pod Juhom, Na Zongorke.

 

Odberatelia budú o termíne inštalácie snímača a vysielača písomne informovaní. Zariadenia smart meteringu sú inštalované na vodomeroch, ktoré sú s touto technológiou kompatibilné.

Tu nájdete príklad inštalácie vo vodomernej šachte a tu ako vypadá vodomer so snímačom spotreby a LPWAN vysielačom.

 

V súvislosti s inštaláciou odčítacích zariadení  do vodomerných šácht, ktoré sú vzhľadom na použitý vysoký stupeň technológie citlivými zariadeniami, dovoľujeme si Vám pripomenúť Vaše povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení (§26) resp. technickej normy pre vodomerné šachty, a ktoré Vás žiadame dodržiavať. Ide o nasledovné povinnosti:

  • odberateľ vody musí dbať, aby nedošlo k poškodeniu meradla vrátane odčítacieho zariadenia, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle, (nemanipulovať s vodomerom ani s odčítacím  smart zariadením ani vysielačom, mechanicky nezaťažovať a nestúpať naň,
  • vodomerná šachta musí byť vodotesná, nesmie dôjsť k zaplaveniu meradla.

 

Ďakujeme za pochopenie a Vašu ústretovosť pri zavádzaní moderných smart technológií.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495