Ako ochrániť vodomer pred mrazom

11.12.2018

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Najčastejšie sa to stáva na odberných miestach bez odberu vody počas zimného obdobia a to najmä na víkendových chalupách, záhradných sídlach ako aj v rodinných domoch s nízkym odberom vody.

Ochrana vodomeru pred poškodením je v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. povinnosťou odberateľa pitnej vody - § 26 Povinnosti odberateľa a producenta, ods. e) tohto zákona je povinnosťou odberateľa dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Chceme Vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť Vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

V prípade umiestnenia vodomeru vo vodomernej šachte :

 • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

 • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

 • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

 • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

 • vodomernú šachtu dobre zatepliť a uzavrieť pevne doliehajúcim poklopom. Na účel zateplenia môžete použiť  polystyrén  alebo iný izolačný materiál

 • meradlo zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov.
   

V prípade umiestnenia vodomeru vo vnútorných priestoroch objektu:

 •  skontrolujte, či je tento priestor chránený proti mrazu; priestor, v ktorom je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru)

 • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

 • ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov.

vody a odvádzanie odpadových vôd po

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495