Aktuality


Pozastavenie pripájania na verejný vodovod počas zimného obdobia

Publikované 28.11.2023

Vážení zákazníci, z dôvodu nevhodných klimatických podmienok v zimnom období  od 1.12.2023 do 15.03.2024 pozastavuje TVK  realizáciu pripájania nových vodovodných prípojok na verejný vodovod ako aj rekonštrukciu existujúcich vodovodných prípojok; resp.  realizáciu odpojenia od verejného vodovodu.

Preto TVK v tomto období pozastavuje preberanie žiadostí o pripojenie na verejný vodovod a žiadostí na zrušenie vodovodnej prípojky.


Zobraziť celý článok...

Máme zatvorené dňa 30.10.2023

Publikované 25.10.2023

Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,
 

administratívna budova TVK a.s. Kožušnícka 4, Trenčín bude z technických príčin

 

zatvorená dňa 30.10.2023 .

Na internetovej stránke našej spoločnosti v sekcii Pre zákazníkov a Na stiahnutie sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok, pre vyjadrenie k projektovej dokumentácii a ďalšie.  


Zobraziť celý článok...

Odstránenie havarijného stavu na prívode vody do Trenčianskych Stankoviec.  

Publikované 28.09.2023

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vám týmto oznamujú že dňom 2.10.2023 začnú prostredníctvom svojho zhotoviteľa firmy Termomont Dolná Krupá, s.r.o. realizovať rekonštrukčné práce na prívode vody do Trenčianskych Stankoviec - odstránenie havarijného stavu.

Stavebné práce budú realizované na základe predbežného povolenia č.OU-TN-OSZP3-2023/044104-005 vydaného Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie , oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy ,zo dňa 27.9.2023.


Zobraziť celý článok...

Informácia k mimoriadnym odpočtom v období od 18.9. do 5.10.2023

Aktualizované 19.09.2023

 V súvislosti so zmenou ceny budú v termíne od 18.9.2023 do 5.10.2023 realizované celoplošné odpočty stavov vodomerov . Spôsob odpočtov:

  • Odpočty stavov vodomerov budú vykonané pracovníkmi TVK na odberných  miestach s voľne prístupným vodomerom
  • Na odberných miestach, na ktorých nebude zabezpečený voľný prístup k vodomeru, bude zanechaný na odbernom mieste lístok pre možnosť nahlásenia stavu vodomeru. Lístok pre nahlásenie stavu vodomeru je potrebné doručiť na adresu TVK najneskôr do 10.10.2023 prostredníctvom pošty resp. stav vodomeru nahlásiť elektronicky na adresu:

Zobraziť celý článok...

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 18. SEPTEMBRA 2023

Publikované 18.09.2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutím č. 0172/2023/V zo dňa 12.09.2023 schválil pre  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné). Na základe uvedeného rozhodnutia budú nasledovné ceny uplatnené od 18. septembra 2023 :


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495