AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

13.06.2017

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Nižšie uvádzame postupnosť krokov pri procese pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. Po kliknutí na text označený modrou sa Vám v novom okne otvoria príslušné dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, alebo dôležité informácie, návody a vzorové situačné nákresy. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasnotí nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je splnenie technických podmienok pripojeniaa predloženie žiadosti o pripojenie.

K žiadosti o pripojenie je potrebné

predložiť:1. preukaz totožnosti2. aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejnú kanalizáciu napojiť (postačuje aj z internetovej stránky – www.katasterportal.sk alebo http://mapka.gku.sk/mapovyportal/)4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením 6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie kanalizačnej prípojky

7. dotazník o smerných číslach spotreby vody u osôb, ktoré sa zdržujú na adrese pripájanej nehnuteľnosti prípojkou k VK, ak sa voda odoberá z vlastného zdroja, resp. ak odber vody z VV nie je meraný (dotazník rozšírený - pre prevádzky / dotazník pre bytový fond - pre domácnosti).

podpísať:1. žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu2. zmluvu o odvádzaní odpadových vôd

V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti kanalizačnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:

Bc. Igor Žucha – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0911 976 607

Ing. Richard Hartmann - vedúci strediska kanalizácie a ČOV Trenčín - tel. č. 0911 239 469

V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:

Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823

Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495