NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. JANUÁRA 2019

21.12.2018

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. s účinnosťou od 1. 1. 2019 pristúpila k úprave cien za výrobu a dodávku pitnej vody (vodné) a odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné). Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0001/2018/V zo dňa 21. 12. 2017 budú pre obdobie od 1. januára 2019 ceny nasledovné
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                     0,9684 EUR/m3 bez DPH (1,16 EUR/m3 s DPH)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou      1,0509 EUR/m3 bez DPH (1,26 EUR/m3 s DPH)

Rozhodnutie ÚRSO je dostupné NA TOMTO LINKU

Ceny boli stanovené v súlade so Zákonom č. 250/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie  a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ceny budú uplatnené pri prvej fakturácii za dodávku pitnej vody a/alebo odvedenie odpadových vôd po prvom odpočte vykonanom v rámci harmonogramu riadnych odpočtov v roku 2019.

 

Prečo sa zvyšuje cena vodného a stočného

Hlavným faktorom nárastu ceny vodného a stočného je zaradenie nových stavieb, náklady na ich prevádzku a odpisy z novozaradeného majetku. Dôvodom je najmä ukončenie rozsiahleho vodohospodárskeho projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“, ako aj obnova vodohospodárskej infraštruktúry.

Ako navýšenie cien ovplyvní Váš rodinný rozpočet
Pri priemernej spotrebe vody 35 m3 na osobu za rok dané navýšenie cien spôsobí celkový nárast nákladov na vodné a stočné pre štvorčlennú domácnosť o cca 1,60 EUR mesačne.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu zákazníci kontaktovať:

Zákaznícka linka TVK 0850 850 109

Zákaznícke centrum Trenčín
Kožušnícka 4
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 16.30 / Piatok 8:00 - 13:00

Zákaznícke centrum Nové Mesto nad Váhom
1. mája 314 / od 1.2.2019 nová adresa Malinovského 1232/16
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 15.30 (prestávka 12.00 - 12.30)
Piatok 8.00 – 12.00

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495