GENERÁLNY PARDON

09.08.2018

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlasujú Generálny pardon.
Producenti odpadových vôd, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu bez zmluvy, majú v období od 10. 8. 2018 do 30. 9. 2018 možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Do termínu 30. 9. 2018 si spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) neuplatní náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých producentov, ktorí odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie v správe TVK a majú s TVK uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu bez zavedenia služby “odvádzanie a čistenie odpadových vôd”, prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných – vlastných zdrojov.

Po skončení Generálneho pardonu si spoločnosť TVK bude v prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uplatňovať voči neoprávneným producentom náhradu škody a aj zmluvnú pokutu ako aj úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.

Viac informácií získate na Zákazníckej linke TVK 0850 850 109.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Poruchová linka

0800 115 495