REKONŠTRUKCIA VEREJNÝCH VODOVODOV V TRENČÍNE (ULICE J. KRÁĽA, KRÁTKA, NOVÁ, ZELENÁ, ZÁHRADNÍCKA, TATRANSKÁ, OLBRACHTOVA, PARTIZÁNSKA)
AKTUALIZOVANÉ 06.08.2018

13.03.2018

Týždeň 6. - 10. august 2018
Práce prebiehajú na uliciach Partizánska a Hodžova. 
V uvedených úsekoch je doprava obmedzená na jeden jazdný pruh. Jazdite prosím opatrne.

Informácie o investičnej akcii:
Naša spoločnosť v spolupráci s mestom Trenčín v období mesiacov marec – september 2018 realizuje rekonštrukciu verejného vodovodu na uliciach J. Kráľa, Krátka, Nová, Zelená, Záhradnícka, Tatranská, Olbrachtova, Partizánska (od Legionárskej po Cintorínsku ul.).
Rekonštrukčné práce sa budú týkať hlavných vetiev verejného vodovodu, ktoré sú umiestnené pod miestnymi komunikáciami a sú v prevádzke a správe spoločnosti TVK, ale aj vodovodných prípojok, ktoré v minulosti neboli rekonštruované alebo sú v zlom technickom stave. O podrobnostiach rekonštrukcie boli vlastníci nehnuteľností v tejto lokalite informovaní písomne. 

Radi by sme upozornili obyvateľov aj návštevníkov mesta, že počas realizácie rekonštrukcie vodovodov treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami - v súlade s postupom prác na jednotlivých uliciach. Radi by sme Vás zároveň požiadali o spoluprácu, prosím neparkujte Vaše vozidlá na uvedených uliciach počas výkopových prác, prác na vodovode (výmena potrubí) a počas asfaltovania.

Predpokladaný čas na realizáciu rekonštrukcie verejného vodovodu na jednej ulici je cca tri týždne, vrátane zhutnenia terénu, napojenia vodovodných prípojok na zrekonštruovaný verejný vodovod, preplachu, tlakovej skúšky rekonštruovaného úseku a kontroly vzorky. Tento čas je orientačný, na jednotlivých uliciach sa môže meniť v závislosti od počtu vymieňaných prípojok, umiestnenia ostatných inžinierskych sietí a pod. Harmonogram opráv a súvisiacich dopravných obmedzení pre jednotlivé ulice budú spoločnosť TVK a takisto Mesto Trenčín pravidelne aktualizovať a informovať o nich. Dopravné obmedzenia budú označované prenosným dopravným značením. 

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Poruchová linka

0800 115 495