zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Zmluvy


Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151_8Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322.390,10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
13.02.2015 Zmluva o spolupráci
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Mesto Trenčín0Eur31.01.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
04.11.201304/2013/TVKDod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínEUTECH a.s.0Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
01.03.2016KZ-VRMKúpna Zmluva - VRM Trenčín
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
VRM, a.s., TNTVK,a.s.25680Eur01.03.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.11.2016KZ-TrckovaKupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.E.Trčková, N.Petrová500Eur01.01.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.07.2013KZ č.2/2013KZ č.2/2013 - Ivanovce
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínObec Ivanovce10 200,-€Eur27.06.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35 584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
04.11.201303/2013/TVKDod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN-ARPROG0Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.138320/12/80475Zmluva o zriadení záložného práva 1
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava10 208 000,-Eur27.12.12File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152Zmluva o prevode vlastníckeho práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.11.2016cisloDohoda o zriadení vecného bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.Ján Bončo - Šteflovič600Eur21.09.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
09.10.2017KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Roman Brutenič1.20 EUREur11.09.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20156ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.287.792,71Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.07.201304/2013/SŽGZmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s. ŽSR, rod.Srvátkova342,44 €Eur20.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.20151223/14/80475-dodatok 1Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur25.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
28.03.2014KZ-JaKúpna zmluva - Jankovskí
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
JankovskíTVK, a.s.3515,15Eur27.02.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.2015Zmluva o najme nebytového priestoru
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.20136Dohoda o zriadení práva VB
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.Martin Liška0Eur11.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
12.10.2017Kúpna zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Dana Kurucová rod. Bobotová460,- EUREur11.10.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20179Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group124727,13Eur18.10.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20160552/16/80475Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.9866000Eur25.05.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20176Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group99070,16Eur14.2.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20152Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141222/14/80475Zmluvu o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20153ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.7 139,-Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.04.2016KZ-Melčice-L.Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.občania1 440,- €Eur26.04.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141223/14/80475Zmluva o účelovom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 000 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20152Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20154ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.153 296,-Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
01.03.20168556/15/80475Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur25.02.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.201536778/2015Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur14.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.10.2016Zámenná zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec ŠtvrtokIng. Milan Zigo0Eur4.10.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
28.07.2014Zmluva o prevode nehnuteľností
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
HOSS CORP a.s.TVK a.s.50.000,-Eur14.07.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101090804Poistná zmluva č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.809915,- SkEur19.12.2003File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20148318/12180475-D1Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.ČSOB,a.s. Bratislava6 804 000,-Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
13.8.2014035/2014/TVKÚprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.MEDBRA s.r.o.65001,98Eur28.7.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101090804Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group51302,47Eur01.07.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.06.2015Kup.Zml.25.5.2015Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínVýstavbové bytové družstvo,Tn + 3421,68Eur25.05.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20156500000644Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.577,06Eur28.03.2006File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322390.10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.11.20170552/16/80475Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur15.11.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
6. 3. 20122012/319/331/L12.0701.11.0018Zmluva o zriadení vecných bremien
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínZSE Distribúcia, a.s.796,40Eur5. 3. 2012File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.04.2013O4I2O13/TVKZmluva o poskytnutí služieb
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s TrenčínEUTECH, a.s.2 425 200Eur11.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20153ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.7139Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20151Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
12.08.2015KZKúpna zmluva - p.Hanzelová
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínHanzelová Iris10 624,55Eur11.08.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.33.470,50Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
30.10.2015kzKúpna zmluva - Zamiešaloví
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s."Zamiešaloví"1 612,50 ad.Eur29.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20177Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group99326,21Eur12.5.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20175Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group53257,39Eur14.7.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.3.2013134/1.2MP/2009Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
MŽP SRTVK, a.s.56 875 870Eur15.3.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.33.470,50Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101064704Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.7832,94Eur13.11.2004File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
9.10.2017ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.IBV-Zlatovce1,20 EUREur4. 9. 2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159_15Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.07.2016KZ-PetrovskyKúpna zmluva, Petrovský M.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Martin PetrovskýTVK,a.s.9279,60Eur08.07.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20158556/15/80475Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.5500000Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.03.20166547/2016Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.meno5500000Eur10.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20178Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group62242,81Eur31.8.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201511ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.28.653,77Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.07.201308/2013/SZGZml. o zriad. vec.bremena v prosp. 3.os.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.ZSR, Obec Tr.Tepla492,95Eur31.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201516_33Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
30.10.2015134/1.2 MP 12012-dod.č.3Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.SAZP,sekcia fondov EU-Eur21.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.03.20161471/2004Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Eur10.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150037Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín4290,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.06.20131/2013Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínObec Bošáca130Eur04.06.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.201519187/2015Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur03.07.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.5.20167101090804Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group58383,59Eur31.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
08.06.20160553/16/80475Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.9866000Eur25.05.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
21.05.1308/2013/SŽGZmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
ŽSR SRTVK,a.s., Obec tr.Teplá492,95 €Eur17.05.13File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141220/14/80475Zmluva o kontokorentnom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000,-Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150036Zmluva o užívaní elektrickej prípojky
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín330,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.20138318/12/80475Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava10 208 000,-Eur27.12.2012File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152Zmluva o prevode vlastníckeho práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150038Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín3647,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.05.20167101090804Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group71758,36Eur15.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141224-14-80475Zmluva o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s. TrenčínČSOB, a.s. Bratislava1000000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.09.20157101090804Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group56172,62Eur23.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157106590804Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.6950,58Eur19.12.2003File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141221/14/80475Zmluva o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.2015DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322.390,10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.08.2013134/1.2MP/2012-Dod. č.2Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínMZP SRmax.46737925,68Eur22.07.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201511ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.28.653,77Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
21.05.1307/2013/SŽGZmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
ŽSR TVK,a.s.0Eur17.05.13File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.04.2013O3I2O13/TVKZMLUVA O DIELO
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s.COMBIN - ARPROG65 684 400Eur05.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201510ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.13.200,00Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
08.01.2016KZ-KurucKúpna zmluva-p.Kurucová
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.Dana Kurucová,rod.Bobotová500,-Eur22.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.10.2015ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.287792,71Eur22.10..2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.20150675/15/80475Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur25.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.138321/12/80475Zmluva o zriadení záložného práva 2
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Trenčín10 208 000,-Eur27.12.12File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.2015C1-0044 BRZmluva o nájme Orange Slovensko, a.s.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Orange Slovensko, a.s.TVK, a.s. Trenčín5004,22Eur10.03.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.170078.88Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.2015100000763Poistná zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.4244836Eur28.03.2006File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s.r.o.170.078,88Eur03.06.2015File   

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina