zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Zmluvy


Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151_8Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322.390,10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
13.02.2015 Zmluva o spolupráci
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Mesto Trenčín0Eur31.01.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
04.11.201304/2013/TVKDod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínEUTECH a.s.0Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
01.03.2016KZ-VRMKúpna Zmluva - VRM Trenčín
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
VRM, a.s., TNTVK,a.s.25680Eur01.03.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.11.2016KZ-TrckovaKupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.E.Trčková, N.Petrová500Eur01.01.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.07.2013KZ č.2/2013KZ č.2/2013 - Ivanovce
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínObec Ivanovce10 200,-€Eur27.06.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35 584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
04.11.201303/2013/TVKDod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN-ARPROG0Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.138320/12/80475Zmluva o zriadení záložného práva 1
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava10 208 000,-Eur27.12.12File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152Zmluva o prevode vlastníckeho práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.11.2016cisloDohoda o zriadení vecného bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.Ján Bončo - Šteflovič600Eur21.09.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
09.10.2017KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Roman Brutenič1.20 EUREur11.09.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20156ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.287.792,71Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.07.201304/2013/SŽGZmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s. ŽSR, rod.Srvátkova342,44 €Eur20.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.20151223/14/80475-dodatok 1Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur25.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
28.03.2014KZ-JaKúpna zmluva - Jankovskí
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
JankovskíTVK, a.s.3515,15Eur27.02.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.2015Zmluva o najme nebytového priestoru
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.20136Dohoda o zriadení práva VB
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.Martin Liška0Eur11.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
12.10.2017Kúpna zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Dana Kurucová rod. Bobotová460,- EUREur11.10.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20179Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group124727,13Eur18.10.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20160552/16/80475Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.9866000Eur25.05.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20176Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group99070,16Eur14.2.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20152Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141222/14/80475Zmluvu o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20153ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.7 139,-Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.04.2016KZ-Melčice-L.Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.občania1 440,- €Eur26.04.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141223/14/80475Zmluva o účelovom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 000 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20152Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20154ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.153 296,-Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
01.03.20168556/15/80475Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur25.02.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.201536778/2015Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur14.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.10.2016Zámenná zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec ŠtvrtokIng. Milan Zigo0Eur4.10.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
28.07.2014Zmluva o prevode nehnuteľností
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
HOSS CORP a.s.TVK a.s.50.000,-Eur14.07.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101090804Poistná zmluva č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.809915,- SkEur19.12.2003File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20148318/12180475-D1Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.ČSOB,a.s. Bratislava6 804 000,-Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
13.8.2014035/2014/TVKÚprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.MEDBRA s.r.o.65001,98Eur28.7.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101090804Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group51302,47Eur01.07.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.06.2015Kup.Zml.25.5.2015Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínVýstavbové bytové družstvo,Tn + 3421,68Eur25.05.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20156500000644Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.577,06Eur28.03.2006File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322390.10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.11.20170552/16/80475Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur15.11.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
6. 3. 20122012/319/331/L12.0701.11.0018Zmluva o zriadení vecných bremien
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínZSE Distribúcia, a.s.796,40Eur5. 3. 2012File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.04.2013O4I2O13/TVKZmluva o poskytnutí služieb
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s TrenčínEUTECH, a.s.2 425 200Eur11.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20153ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.7139Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20151Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.0Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
12.08.2015KZKúpna zmluva - p.Hanzelová
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s. TrenčínHanzelová Iris10 624,55Eur11.08.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.33.470,50Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
30.10.2015kzKúpna zmluva - Zamiešaloví
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s."Zamiešaloví"1 612,50 ad.Eur29.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20177Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group99326,21Eur12.5.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20175Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group53257,39Eur14.7.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.3.2013134/1.2MP/2009Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
MŽP SRTVK, a.s.56 875 870Eur15.3.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.33.470,50Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157101064704Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.7832,94Eur13.11.2004File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
9.10.2017ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.IBV-Zlatovce1,20 EUREur4. 9. 2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20159_15Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.07.2016KZ-PetrovskyKúpna zmluva, Petrovský M.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Martin PetrovskýTVK,a.s.9279,60Eur08.07.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.10.20158556/15/80475Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.5500000Eur14.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.03.20166547/2016Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.meno5500000Eur10.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
15.12.20178Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group62242,81Eur31.8.2017File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201511ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.28.653,77Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.07.201308/2013/SZGZml. o zriad. vec.bremena v prosp. 3.os.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s.ZSR, Obec Tr.Tepla492,95Eur31.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201516_33Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
30.10.2015134/1.2 MP 12012-dod.č.3Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.SAZP,sekcia fondov EU-Eur21.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.03.20161471/2004Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Eur10.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150037Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín4290,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
11.06.20131/2013Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínObec Bošáca130Eur04.06.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.201519187/2015Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur03.07.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.5.20167101090804Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group58383,59Eur31.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
08.06.20160553/16/80475Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.9866000Eur25.05.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
21.05.1308/2013/SŽGZmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
ŽSR SRTVK,a.s., Obec tr.Teplá492,95 €Eur17.05.13File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141220/14/80475Zmluva o kontokorentnom úvere
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000,-Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150036Zmluva o užívaní elektrickej prípojky
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín330,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.20138318/12/80475Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava10 208 000,-Eur27.12.2012File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152Zmluva o prevode vlastníckeho práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.20150220150038Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Slovak Telekom, a.s.TVK, a.s. Trenčín3647,00Eur27.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.05.20167101090804Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group71758,36Eur15.3.2016File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141224-14-80475Zmluva o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s. TrenčínČSOB, a.s. Bratislava1000000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
16.09.20157101090804Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group56172,62Eur23.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.20157106590804Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.6950,58Eur19.12.2003File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
25.11.20141221/14/80475Zmluva o zriadení záložného práva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Bratislava1 500 000Eur21.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.2015DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o.Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20157ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.322.390,10Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
20.08.2013134/1.2MP/2012-Dod. č.2Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínMZP SRmax.46737925,68Eur22.07.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201511ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.28.653,77Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
21.05.1307/2013/SŽGZmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
ŽSR TVK,a.s.0Eur17.05.13File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
19.04.2013O3I2O13/TVKZMLUVA O DIELO
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK, a.s.COMBIN - ARPROG65 684 400Eur05.04.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20158ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.67.172,07Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.201510ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.13.200,00Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
08.01.2016KZ-KurucKúpna zmluva-p.Kurucová
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK a.s.Dana Kurucová,rod.Bobotová500,-Eur22.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20155ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.35584,80Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
27.10.2015ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.287792,71Eur22.10..2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
14.07.20150675/15/80475Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Československá obchodná banka, a.s.1000000Eur25.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
06.05.138321/12/80475Zmluva o zriadení záložného práva 2
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
TVK,a.s. TrenčínČSOB,a.s. Trenčín10 208 000,-Eur27.12.12File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20152ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
18.03.2015C1-0044 BRZmluva o nájme Orange Slovensko, a.s.
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Orange Slovensko, a.s.TVK, a.s. Trenčín5004,22Eur10.03.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s. r. o.170078.88Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
17.09.2015100000763Poistná zmluva
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.4244836Eur28.03.2006File   

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyPredmet zmluvy
03.06.20151ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
ObjednávateľDodávateľZmluvná cenaMenaDátum podpisuDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.E-SPRAVCA, s.r.o.170.078,88Eur03.06.2015File   

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov