zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Faktúry


Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
30.12.20152015285intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
menoTVK a.s.COMBIN-ARPROG4389102,46Eur30.09.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
28.01.20146130058Intenzifikácia ČOV... - služby
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínEUTECH a.s., Košice136 581,21Eur17.01.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
23.10.20152015250Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica2078826,04Eur18.09.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
30.08.20136130022Intenzifikácia ČOV... - služby
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínEUTECH a.s., Košice31 286,99 €Eur23.08.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
28.05.20152015091Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 950 882,59Eur15.05.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
27.03.20142014013Intenz.ČOV...-Práce - jan.2014
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s.COMBIN1 151 537,24Eur12.02.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
29.10.20142014295Intenzif. ČOV...
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica2 133 646,12Eur15.10.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
05.01.20162015357intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.COMBIN-ARPROG1077584,26Eur30.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
14.04.2015201564Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 582 949,92Eur13.04.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
16.10.20132013321Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica729 894,46 €Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
08.01.20166150059intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.EUTECH a.s., KE200202,03Eur30.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
18.8.20142014225Intenzifikácia ČOV...
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a. s.COMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o.836 552,12Eur15.8.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
08.01.20162015411intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.COMBIN-ARPROG3841850,31Eur15.12.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
16.10.20136130035Intenzifikácia ČOV... - služby
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínEUTECH a.s., Košice68 783,93 €Eur10.10.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
25.06.20142014090Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN-ARPROG1 445 651,87Eur21.05.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
07.10.20132013299Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 982 055,35 €Eur30.09.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
24.11.20142014345Intenzifikácia ČOV...
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.2 193 459,90Eur13.11.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
20.11.20132013378Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 705 231,00 €Eur14.11.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
29.10.20146140034Intenzif. ČOV, odkanal. a zásob. pitnou vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínEUTECH a.s. Košice189 190,43Eur15.10.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
27.01.20152014435Stavebné práce
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN-ARPROG3 519 203Eur19.01.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
18.8.20142014225Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s. TrenčínCOMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o.836 552,12 €Eur15.8.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
13.04.20152015040Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica849101,41Eur20.03.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
10.03.20152015012Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica779 233,98Eur23.02.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
22.07.20146140018Intenzifikácia ČOV...
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.Eutech a.s.173687,47Eur11.07.14File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
21.07.20156150021Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínEUTECH a.s. Košice186 657,81Eur07.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
22.07.20142014176Intenzifikácia ČOV...
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.Combin1979525,89Eur11.07.14File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
27.01.20156140051Výkon stavebného dozoru
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínEutech a.s.222 840Eur15.01.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
03.06.20152Zmluva o prevode vlastníckeho práva
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.171222,16Eur03.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
30.12.20156150041intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK a.s.EUTECH a.s., KE193212,81Eur01.10.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
27.03.20142014045Intenzifikácia ČOV... - Práce feb.2014
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s.COMBIN-ARPROG1 174 578,12Eur13.03.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
03.09.20152015210Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica4333826,99Eur21.08.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
28.01.20142013458Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica830 052,71Eur15.01.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
23.12.20142014392Intenzifikácia ČOV.
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 928 814,86Eur17.12.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
21.07.20152015170Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica2 834 278,72Eur07.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
27.12.20132013433Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica1 018 759,74 €Eur18.12.2013File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
26.06.20142014150Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK,a.s. TrenčínCOMBIN-ARPROG1 202 647,02Eur20.06.2014File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
29.06.20152015127Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínCOMBIN Banská Štiavnica2 045 507,27Eur15.06.2015File   

Dátum zverejneniaČíslo faktúryPredmet faktúry
14.04.20156150007Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione
ObjednávateľDodávateľCena spoluMenaDátum vystaveniaDokument
TVK, a.s. TrenčínEUTECH a.s. Košice185 955,77Eur13.04.2015File   

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné