zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Chemické laboratórium

PONÚKAME VÁM:

SKÚŠKY PITNEJ VODY v zmysle platnej legislatívy v rozsahu potrebnom pre:

  • kontrolu kvality vody z individuálnych studní
  • kolaudačné rozhodnutie
  • prevádzkovú kontrolu verejných vodovodov
  • odborné posúdenie a vyhodnotenie spracovaných vzoriek vo vzťahu k zákonu o zdraví ľudí
SKÚŠKY ODPADOVÝCH VÔD A KALOV v rozsahu potrebnom pre:
  • kontrolu odpadových vôd vypúšťaných z domových čistiarní
  • prevádzkovú kontrolu komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd
  • hodnotenie mikroskopického obrazu odpadovej vody a kalu 
  • analýzu čistiarenských kalov vhodných na kompostovanie alebo na priamu aplikáciu do pôdy
PRÁCE V TERÉNE
  • odborný odber pitných vôd, odpadových vôd a čistiarenských kalov
PRÍJEM VZORIEK 
 
Pitná voda: Pondelok 7:00 - 14:30 / Utorok 7:00 - 8:00
Odpadová voda: Utorok - Štvrtok 7:00 - 14:30
O podmienkach a postupe odberu vzoriek sa prosím vopred telefonicky informujte. 

Ak máte záujem o vyhotovenie rozboru vody, prosím kontaktujte naše laboratórium
(032) 6572 890 alebo 0903739040.

Aktuálny cenník rozborov vody podľa jednotlivých ukazovateľov nájdete tu - Cenník (platnosť od 1. 7. 2017).

AKO SPRÁVNE ODOBRAŤ VZORKY NA ANALÝZU
VZORKY KALOV - KLIKNITE NA TENTO LINK
VZORKY ODPADOVEJ VODY - KLIKNITE NA TENTO LINK
VZORKY PITNEJ VODY - KLIKNITE NA TENTO LINK

 

 

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce