zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Chemické laboratórium

PONÚKAME VÁM:

SKÚŠKY PITNEJ VODY v zmysle platnej legislatívy v rozsahu potrebnom pre:

  • kontrolu kvality vody z individuálnych studní
  • kolaudačné rozhodnutie
  • prevádzkovú kontrolu verejných vodovodov
  • odborné posúdenie a vyhodnotenie spracovaných vzoriek vo vzťahu k zákonu o zdraví ľudí
SKÚŠKY ODPADOVÝCH VÔD A KALOV v rozsahu potrebnom pre:
  • kontrolu odpadových vôd vypúšťaných z domových čistiarní
  • prevádzkovú kontrolu komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd
  • hodnotenie mikroskopického obrazu odpadovej vody a kalu 
  • analýzu čistiarenských kalov vhodných na kompostovanie alebo na priamu aplikáciu do pôdy
PRÁCE V TERÉNE
  • odborný odber pitných vôd, odpadových vôd a čistiarenských kalov
PRÍJEM VZORIEK 
 
Pitná voda: Pondelok 7:00 - 14:30 / Utorok 7:00 - 8:00
Odpadová voda: Utorok - Štvrtok 7:00 - 14:30
O podmienkach a postupe odberu vzoriek sa prosím vopred telefonicky informujte. 

Ak máte záujem o vyhotovenie rozboru vody, prosím kontaktujte naše laboratórium
(032) 6572 890 alebo 0903739040.

Aktuálny cenník rozborov vody podľa jednotlivých ukazovateľov nájdete tu - Cenník (platnosť od 1. 7. 2017).

AKO SPRÁVNE ODOBRAŤ VZORKY NA ANALÝZU
VZORKY KALOV - KLIKNITE NA TENTO LINK
VZORKY ODPADOVEJ VODY - KLIKNITE NA TENTO LINK
VZORKY PITNEJ VODY - KLIKNITE NA TENTO LINK

 

 

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina