zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Elektronická faktúra

Služba pre Vás a prírodu

V rámci skvalitňovania našich poskytovaných služieb Vám ponúkame možnosť zasielania faktúr za vodné a stočné elektronickou formou. Táto bezplatná služba je určená pre všetkých odberateľov našej spoločnosti.
Elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, ktorý plne nahrádza tlačenú faktúru, preto po aktivácii služby elektronického zasielania faktúr už naša spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať poštou tlačenú faktúru.
Na základe úspešnej aktivácie služby „ Elektronická faktúra“ budú zákazníkovi faktúry za vodné a stočné zasielané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu.
Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
Zasielanie faktúr za vodné a stočné je možné vo formáte PDF, príp. vo formáte excel.

Ako si aktivovať bezplatné elektronické zasielanie faktúr?

 • Stačí vyplniť a podpísať formulár Súhlas so zasielaním elektronických faktúr za vodné/stočné, ktorý je dostupný online na tomto linku alebo v našich Zákazníckych centrách
 • Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné doručiť našej spoločnosti jedným z uvedených spôsobov:
  -    osobne odovzdať v Zákazníckom centre našej spoločnosti
  -    zaslať elektronicky na adresu info@tvkas.sk
  -    zaslať poštou na adresu našej spoločnosti

Po doručení súhlasu bude aktivovaná služba zasielania elektronickej faktúry a zákazníkovi od nasledujúceho fakturačného obdobia budú doručované faktúry v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.
V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek je možné kontaktovať Zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0850 850 109 (Pondelok - Štvrtok 7.00 - 16.30 / Piatok 7:00 - 13:00) alebo na e-mailovej adrese info@tvkas.sk.

Prečo si aktivovať elektronické zasielanie faktúr?

 • služba zasielania elektronických faktúr je bezplatná,
 • zákazník získa jednoduchý a pohodlný prístup k faktúre aj k archívu faktúr vo svojej e-mailovej schránke,
 • spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov