zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

Vítame Vás na novej webstránke našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá je prevádzkovateľom väčšiny verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne. Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte. Vaše podnety a otázky sú vítané, prosím kontaktujte nás na emaili info@tvkas.sk.

Okrem novej webstránky, ktorú sme spustili 1. júla 2015, máme taktiež v druhej polovici roka 2015 v pláne spustiť nové služby pre našich zákazníkov. Takisto naďalej s maximálnym nasadením pracujeme na dokončení veľkého projektu, ktorý je obrovským prínosom pre celý náš región. Obyvatelia projektových území budú všetkými dostupnými informačnými kanálmi (okrem našej webstránky najmä médiá, inzertné časopisy, obecné tabule, obecné rozhlasy a webstránky obcí) priebežne informovaní o aktuálne skolaudovaných a spustených úsekoch kanalizácie, vodovodu a takisto o spustení nových resp. intenzifikovaných čističiek odpadových vôd, ako aj o možnostiach pripojenia na vodovod, kanalizáciu a o ďalších novinkách, ktoré s veľkým projektom súvisia. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte sekciu Aktuálne na našej webstránke. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na Zákazníckej linke alebo emailovej adrese info@tvkas.sk.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné