zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

Vítame Vás na novej webstránke našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá je prevádzkovateľom väčšiny verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne. Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte. Vaše podnety a otázky sú vítané, prosím kontaktujte nás na emaili info@tvkas.sk.

Okrem novej webstránky, ktorú sme spustili 1. júla 2015, máme taktiež v druhej polovici roka 2015 v pláne spustiť nové služby pre našich zákazníkov. Takisto naďalej s maximálnym nasadením pracujeme na dokončení veľkého projektu, ktorý je obrovským prínosom pre celý náš región. Obyvatelia projektových území budú všetkými dostupnými informačnými kanálmi (okrem našej webstránky najmä médiá, inzertné časopisy, obecné tabule, obecné rozhlasy a webstránky obcí) priebežne informovaní o aktuálne skolaudovaných a spustených úsekoch kanalizácie, vodovodu a takisto o spustení nových resp. intenzifikovaných čističiek odpadových vôd, ako aj o možnostiach pripojenia na vodovod, kanalizáciu a o ďalších novinkách, ktoré s veľkým projektom súvisia. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte sekciu Aktuálne na našej webstránke. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na Zákazníckej linke alebo emailovej adrese info@tvkas.sk.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov