zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Výročné správy

 

   Výročná správa za rok 2016.pdf                                                                                     

 

  

Výročná správa za rok 2015

   Výročná správa za rok 2015.pdf                                                                                     

 

Výročná správa za rok 2014

   Výročná správa za rok 2014.pdf                                                                                     

 

 

Výročná správa za rok 2013

 

   Výročná správa za rok 2013.pdf

 

Výročná správa za rok 2012

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

... V hodnotenom období bol zavŕšený proces schvaľovania projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ Európskou komisiou a bola podpísaná zmluva o spolufinancovaní s MŽP SR. ... 

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2012.pdf

 

Výročná správa za rok 2011

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení akcionári, dámy a páni, dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti poinformoval o práci akciovej spoločnosti TVK v uplynulom roku 2011. ...

...čítať viac

   Výročná správa za rok 2011.pdf

  

Výročná správa za rok 2010

 

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

... Spoločnosť sa v roku 2010 sústredila na investičnú činnosť a prípravu realizácie projektu „Intenzifikácia EOV,odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne. ... 

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2010.pdf

 

Výročná správa za rok 2009

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

... Spoločnosť preinvestovala v roku 2009 celkom
2 852 736 €. Jednotlivé investičné akcie boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej siete u viacerých akcionárov, ...

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2009.pdf

 

Výročná správa za rok 2008

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Spoločnosť preinvestovala v roku 2008 celkom
58 845 tis. Sk (1 953 296 €). Z tejto čiastky boli spolufinancovane výstavba a rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete ...

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2008.pdf

 

Výročná správa za rok 2007

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

... V tomto roku sme si pripomenuli už 10 rokov od založenia akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie. Bolo to 48 miest a obci Trenčianskeho regiónu, ktoré na základe uznesení ...

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2007.pdf

 

Výročná správa za rok 2006

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

... V predchádzajúcom roku bolo ukončené vypracovanie tzv. komplexnej štúdie, pod názvom: "Trenčianský kraj - rozvod pitnej vody a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, ...

...čítať viac

  Výročná správa za rok 2006.pdf

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné