zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Vízia spoločnosti


Dlhodobou víziou spoločnosti je byť modernou a stabilnou spoločnosťou, ktorá primerane reaguje na súčasné trendy a legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva, a v súlade s nimi s maximálnym úsilím pracuje na efektívnom hospodárení s vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou, jej obnove a ďalšom rozvoji. 

 
Základnou hodnotou a zámerom spoločnosti ako majiteľa a zároveň prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry na väčšine územia trenčianskeho regiónu je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a hospodárnosť v jednotlivých činnostiach, a tým prispievať k zlepšovaniu kvality života a životného prostredia v regióne jej pôsobnosti.
 
 
CIELE SPOLOČNOSTI
 
Efektívne hospodáriť s vodovodnou a kanalizačnu infraštruktúrou v majetku spoločnosti,
zabezpečovať jej rozvoj a obnovu.
 
Vo všetkých aktivitách spoločnosti sledovať príslušné právne normy pre kvalitu pitnej vody a čistenie odpadových vôd s cieľom prispievať k trvalej udržateľnosti životného prostredia.
 
Zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v regióne prostredníctvom zvyšovania napojenosti obyvateľstva a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
 
Zavádzať moderné a efektívne technológie, ktoré prispievajú k hospodárnej správe siete, znižovaniu energetickej náročnosti a zároveň k zvyšovaniu kvality dodávanej pitnej vody.
 
Kontinuálne zlepšovať úroveň služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.
 

Aktuálne odstávky a poruchy

19. september 2017, 8:00 - 13:00 Opatová n. V. - Mlynská

19. september 2017, 8:00 - 13:00 Trenčín - Kukučínova ul.

Odstávky z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. 

Aktuálne odpočty

18. - 22. 9. 2017

Trenčín - Zámostie, Soblahovská, 

Trenčianska Turná, Čachtice, Bzince p. Javorinou, Opatová nad Váhom, Dolná Poruba, Soblahov, Mníchova Lehota