zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Vízia spoločnosti


Dlhodobou víziou spoločnosti je byť modernou a stabilnou spoločnosťou, ktorá primerane reaguje na súčasné trendy a legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva, a v súlade s nimi s maximálnym úsilím pracuje na efektívnom hospodárení s vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou, jej obnove a ďalšom rozvoji. 

 
Základnou hodnotou a zámerom spoločnosti ako majiteľa a zároveň prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry na väčšine územia trenčianskeho regiónu je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a hospodárnosť v jednotlivých činnostiach, a tým prispievať k zlepšovaniu kvality života a životného prostredia v regióne jej pôsobnosti.
 
 
CIELE SPOLOČNOSTI
 
Efektívne hospodáriť s vodovodnou a kanalizačnu infraštruktúrou v majetku spoločnosti,
zabezpečovať jej rozvoj a obnovu.
 
Vo všetkých aktivitách spoločnosti sledovať príslušné právne normy pre kvalitu pitnej vody a čistenie odpadových vôd s cieľom prispievať k trvalej udržateľnosti životného prostredia.
 
Zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v regióne prostredníctvom zvyšovania napojenosti obyvateľstva a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
 
Zavádzať moderné a efektívne technológie, ktoré prispievajú k hospodárnej správe siete, znižovaniu energetickej náročnosti a zároveň k zvyšovaniu kvality dodávanej pitnej vody.
 
Kontinuálne zlepšovať úroveň služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.
 

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné