zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Vízia spoločnosti


Dlhodobou víziou spoločnosti je byť modernou a stabilnou spoločnosťou, ktorá primerane reaguje na súčasné trendy a legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva, a v súlade s nimi s maximálnym úsilím pracuje na efektívnom hospodárení s vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou, jej obnove a ďalšom rozvoji. 

 
Základnou hodnotou a zámerom spoločnosti ako majiteľa a zároveň prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry na väčšine územia trenčianskeho regiónu je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a hospodárnosť v jednotlivých činnostiach, a tým prispievať k zlepšovaniu kvality života a životného prostredia v regióne jej pôsobnosti.
 
 
CIELE SPOLOČNOSTI
 
Efektívne hospodáriť s vodovodnou a kanalizačnu infraštruktúrou v majetku spoločnosti,
zabezpečovať jej rozvoj a obnovu.
 
Vo všetkých aktivitách spoločnosti sledovať príslušné právne normy pre kvalitu pitnej vody a čistenie odpadových vôd s cieľom prispievať k trvalej udržateľnosti životného prostredia.
 
Zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v regióne prostredníctvom zvyšovania napojenosti obyvateľstva a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
 
Zavádzať moderné a efektívne technológie, ktoré prispievajú k hospodárnej správe siete, znižovaniu energetickej náročnosti a zároveň k zvyšovaniu kvality dodávanej pitnej vody.
 
Kontinuálne zlepšovať úroveň služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.
 

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina