zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

O nás

Vznik samostatných Trenčianskych vodárni a kanalizácií a.s. bol podmienený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 621 zo dňa 22. augusta 1995 a uznesením Národnej rady SR č. 192 zo dňa 13. septembra 1995.  Na základe týchto ustanovení bol vypracovaný privatizačný projekt schválený Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

Dôvodom vytvorenia samostatnej spoločnosti bola vyššia efektívnosť spravovania infraštruktúrneho majetku, vodovodov a kanalizácií získaných bezodplatným prevodom od štátu na mestá a obce. Odpojením sa od materskej spoločnosti v Trenčíne sa nám naskytla reálnejšia možnosť získavania finančných prostriedkov pre nutné opravy a rozvoj vodovodných a kanalizačných zariadení.

Štyridsaťosem obcí a miest z bývalého okresu Trenčín, na ktorých bolo prevedené v súlade s privatizačným projektom vlastnícke právo k vodohospodárskej infraštruktúre, vložili na základe uznesení obecných a mestských zastupiteľstiev vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru do nimi vytvorenej akciovej spoločnosti, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10100/ R, dňom zápisu 10. marca 1998. Vznik akciovej spoločnosti sa datuje 17. decembra 1997.

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce