Aktuality


UPOZORNENIE - PLNÁ UZÁVERA NA PARTIZÁNSKEJ UL. V TRENČÍNE

Publikované 03.10.2018

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou verejného vodovodu bude v dňoch 8. a 9. októbra 2018 prebiehať plná uzávera na ulici Partizánska v úseku od Pobočky VŠZP (vrátane odbočky na ulicu Pod Brezinou) po studničku pod Židovským cintorínom z dôvodu pokládky nového asfaltového povrchu na vozovke v oboch smeroch.

V uvedenom termíne bude počas prác uzatvorená ulica Partizánska v uvedenom úseku v oboch smeroch, takisto bude uzatvorený prístup na ulicu Pod Brezinou (odbočka pri VŠZP). Obytná štvrť na uliciach Pod Brezinou / Nad Tehelňou bude pre motorové vozidlá prístupná cez ulicu Nad tehelňou – popri Židovskom cintoríne. Dopravná situácia bude usmernená prenosným dopravným značením.


Zobraziť celý článok...

UPOZORNENIE : Dobudovanie verejnej kanalizácie na Opatovskej ceste – predĺženie termínu realizácie stavebných prác

Aktualizované 26.09.2018

Aktualizácia:
Z dôvodu technických komplikácií je nevyhnutné predĺžiť čas vykonávania prác až do termínu 26. septembra. 

Radi by sme Vás upozornili, že z technických príčin je nevyhnutné termín realizácie stavebných prác predĺžiť na obdobie 20. - 24. septembra 2018 na celom pôvodne plánovanom úseku: t.j. úseku prístupovej cesty ku garážam (smer Armádna ul.) a úseku Opatovskej cesty od otoču autobusov MHD po prečerpávaciu kanalizačnú stanicu TVK.


Zobraziť celý článok...

UPOZORNENIE - DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V TRENČÍNE - Opatovská a Hodžova ul.

Publikované 11.09.2018

Vážení zákazníci,
v súvislosti s prebiehajúcimi investičnými akciami by sme Vás týmto chceli upozorniť na nasledovné dopravné obmedzenia.
V dňoch 18. - 19. septembra 2018 v čase 8:00 - 17:00 budú prebiehať práce na časti prístupovej cesty ku garážam (smer Armádna ul.) a na úseku Opatovskej cesty od otoču autobusov MHD po prečerpávaciu kanalizačnú stanicu TVK. Prosíme Vás o vyparkovanie áut, ktoré budete v dané dni používať ráno pred 8:00 mimo areál garáží a prístupovej komunikácie. Autá bude opätovne možné zaparkovať v garážach po 17:00.
V dňoch 20. - 24. septembra 2018 budú na ulici Hodžova v úseku od predajne LIDL po 7. Základnú školu (ZŠ Hodžova)
realizované asfaltovacie práce v celej šírke ulice aj parkovísk. Prosím neparkujte v uvedenom termíne svoje vozidlá na ulici ani na priľahlých parkovacích miestach.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť.


Zobraziť celý článok...

GENERÁLNY PARDON

Publikované 09.08.2018

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlasujú Generálny pardon.
Producenti odpadových vôd, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu bez zmluvy, majú v období od 10. 8. 2018 do 30. 9. 2018 možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Do termínu 30. 9. 2018 si spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) neuplatní náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých producentov, ktorí odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie v správe TVK a majú s TVK uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu bez zavedenia služby “odvádzanie a čistenie odpadových vôd”, prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných – vlastných zdrojov.


Zobraziť celý článok...

REKONŠTRUKCIA VEREJNÝCH VODOVODOV V TRENČÍNE (ULICE J. KRÁĽA, KRÁTKA, NOVÁ, ZELENÁ, ZÁHRADNÍCKA, TATRANSKÁ, OLBRACHTOVA, PARTIZÁNSKA)

Aktualizované 06.08.2018

Týždeň 6. - 10. august 2018
Práce prebiehajú na uliciach Partizánska a Hodžova. 
V uvedených úsekoch je doprava obmedzená na jeden jazdný pruh. Jazdite prosím opatrne.

Informácie o investičnej akcii:
Naša spoločnosť v spolupráci s mestom Trenčín v období mesiacov marec – september 2018 realizuje rekonštrukciu verejného vodovodu na uliciach J. Kráľa, Krátka, Nová, Zelená, Záhradnícka, Tatranská, Olbrachtova, Partizánska (od Legionárskej po Cintorínsku ul.).
Rekonštrukčné práce sa budú týkať hlavných vetiev verejného vodovodu, ktoré sú umiestnené pod miestnymi komunikáciami a sú v prevádzke a správe spoločnosti TVK, ale aj vodovodných prípojok, ktoré v minulosti neboli rekonštruované alebo sú v zlom technickom stave. O podrobnostiach rekonštrukcie boli vlastníci nehnuteľností v tejto lokalite informovaní písomne. 


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Poruchová linka

0800 115 495