zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

29.06.2017
Vážení zákazníci, 
 
v tomto kalendárnom roku prebieha komplexná rekonštrukcia Mierového námestia, ktorá
pozostáva z povrchových úprav a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sietí trasovaných po námestí, v rámci nich sú realizované aj rekonštrukcie verejného vodovodu a kanalizácie. Predpokladaný termín realizácie je 05/2017 – 11/2017.
 
V rámci rekonštrukcie inžinierskych sietí na Mierovom námestí je realizovaná
rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN 300/400 v dĺžke cca 650 m a kanalizačné prípojky.
Všetky dažďové a splaškové vody z Mierového námestia budú odvádzané do zrekonštruovanej kanalizácie.
 
Zároveň sa realizuje aj rekonštrukcia verejného vodovodu DN 100, DN 160 v dĺžke cca 850m vrátane vodovodných prípojok. Ďalej sa realizuje rekonštrukcia zásobného potrubia verejného vodovodu DN400 v dĺžke cca 400m.
 
Vzhľadom na veľmi zložitú situáciu na stavebných prácach, nakoľko prebiehajú aj rekonštrukcie ďalších sietí, týmto žiadame o nesmiernu dávku trpezlivosti nielen vás, ktorí prechádzate námestím, ale najmä prevádzok, ktoré sú touto stavebnou činnosťou veľmi obmedzované.
 
Okrem plánovaných odstávok, ktoré vopred oznamujeme ( pri prepojoch potrubí, výmene samotných prípojok pre jednotlivé objekty a pod.) vznikajú aj nepredvídané odstávky, ktoré vzniknú pri rekonštrukciách iných sietí za čo sa veľmi ospravedlňujeme.
 
Úspešnou realizáciou rekonštrukcií našich sietí sa snažíme o vyriešenie problémov ohľadom zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania dotknutých nehnuteľností.
 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina