zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

Rekonštrukcia verejných vodovodov v Trenčíne (ulice J. Kráľa, Krátka, Nová, Zelená, Záhradnícka, Tatranská, Olbrachtova, Partizánska)

13.03.2018

Naša spoločnosť bude v spolupráci s mestom Trenčín v období mesiacov marec – september 2018 realizovať rekonštrukciu verejného vodovodu na uliciach J. Kráľa, Krátka, Nová, Zelená, Záhradnícka, Tatranská, Olbrachtova, Partizánska (od Legionárskej po Cintorínsku ul.).

Práce sme spustili 13ho marca - na križovatke Cintorínska a Nová ulica. V dotknutom krátkom úseku je obmedzená premávka v jazdnom pruhu smerom od Soblahovskej ulice. Prosím, jazdite opatrne.

Rekonštrukčné práce sa budú týkať hlavných vetiev verejného vodovodu, ktoré sú umiestnené pod miestnymi komunikáciami a sú v prevádzke a správe spoločnosti TVK, ale aj vodovodných prípojok, ktoré v minulosti neboli rekonštruované alebo sú v zlom technickom stave. 
O podrobnostiach rekonštrukcie budú vlastníci nehnuteľností v tejto lokalite informovaní písomne. 

Radi by sme upozornili obyvateľov aj návštevníkov mesta, že počas realizácie rekonštrukcie vodovodov treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami - v súlade s postupom prác na jednotlivých uliciach. Radi by sme Vás zároveň požiadali o spoluprácu, prosím neparkujte Vaše vozidlá na uvedených uliciach počas výkopových prác, prác na vodovode (výmena potrubí) a počas asfaltovania.

Predpokladaný čas na realizáciu rekonštrukcie verejného vodovodu na jednej ulici je cca tri týždne, vrátane zhutnenia terénu, napojenia vodovodných prípojok na zrekonštruovaný verejný vodovod, preplachu, tlakovej skúšky rekonštruovaného úseku a kontroly vzorky. Tento čas je orientačný, na jednotlivých uliciach sa môže meniť v závislosti od počtu vymieňaných prípojok, umiestnenia ostatných inžinierskych sietí a pod. 

Harmonogram opráv a súvisiacich dopravných obmedzení pre jednotlivé ulice budú spoločnosť TVK a takisto Mesto Trenčín pravidelne aktualizovať a informovať o nich. Dopravné obmedzenia budú označované prenosným dopravným značením. 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

20. apríl 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - ul. Hurbanova, D.Štubňu

22. apríl 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Zlatovská

28. apríl 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Saratovská

5. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - ul. Kpt. Nálepku, Dibrovova, Piešťanská, Ctiborova, Dukelská

Aktuálne odpočty

16. - 20. apríl 2018
Beckov, Modrová, Haluzice, Zabudišová, Bošáca, Dolné Srnie, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce, Omšenie, Trenčín - Stred, Sihoť, Orechové